Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Región Neogradiensis

Region Neogradiensis

Zavedenie regionálneho značenia produktov a služieb v NovohradeVytlačiť
 

RN.jpg

 

 

 

 

Čo je regionálne značenie?

uradne-oznacenie-bbsk-s-napisom-financna-podpora.jpg

Je to systém grafického označovania regionálnych produktov, služieb a podujatí. Každý produkt alebo služba, označená regionálnou značku propaguje nie len samotného tvorcu, producenta, alebo poskytovateľa, ale aj územie z ktorého pochádza, teda spoluvytvára jeho celkovú identitu. Regionálne značenie je spôsob budovania regionálnej identity, propagácie a zviditeľnenia regiónov ako aj prostriedok  podpory ich ekonomického a kultúrno – spoločenského rozvoja.

Aké sú ciele regionálneho značenia?

 • podpora regionálnych tvorcov, výrobcov a poskytovateľov služieb
 • podpora využívania zdrojov regiónu
 • vytváranie a zachovanie identity regiónu a podpora jeho rozvoja.

Čo môže byť označené regionálnou značkou?

Značkou „Regionálny produkt Novohrad“ budú označované miestne produkty, ktoré splnia kritériá pre udelenie regionálnej značky. Tie sú samostatne definované pre umeleckú tvorbu a remeslá, samostatne pre výrobky, produkty a samostatne pre služby.

Označený produkt musí spĺňať:

 • subjekt pochádzajúci resp. pôsobiaci v regióne
 • kvalifikačné predpoklady, resp. prax v príslušnom odvetví
 • zaručenie štandardnej kvality výroby
 • proces výroby nepoškodzujúci prírodu.

Bodovacie kritériá pre umeleckú tvorbu a remeslá:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri výrobe výrobku
 • podiel ručnej práce vo výrobnom procese
 • technológia, producent alebo odvetvie výroby tradičné - charakteristické pre región
 • kvalitatívne a ďalšie charakteristiky produktu.

Bodovacie kritériá pre výrobky:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri výrobe výrobku
 • podiel ručnej práce vo výrobnom procese
 • technológia, producent alebo odvetvie výroby tradičné - charakteristické pre región
 • kvalitatívne a ďalšie charakteristiky produktu.

Bodovacie kritériá pre služby:

 • uprednostňovanie miestnych zdrojov, tradícií a dodávateľov pri poskytovaní služieb
 • výnimočná kvalita alebo iné vlastnosti služby reprezentujúce región
 • využívanie tradície služby, výrobného procesu alebo pôsobenia firmy v regióne.

 

Cieľom takto nastaveného procesu hodnotenia je, aby produkty, ktorým bude udelená značka vychádzali z tradícií a zdrojov regiónu a boli preň charakteristické. Tieto kritériá uchádzač preukáže historickými zdrojmi a prameňmi. Pre budovanie identity regiónu je dôležité, aby produkty boli kvalitné a reprezentovali región.

 

Grafické značenie regionálnych produktov (logo) autor, Miroslav Zrubák

logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.png

Región Neogradiensis z. p. o.

Združenie založili mestá, obce a ďalšie inštitúcie z Novohradu za účelom rozvoja regiónu a cezhraničnej spolupráce. Spolu so „zrkadlovým“ maďarským združením, založeným Župou Nógrád vzniklo euroregionálne združenie, za účelom odstraňovania regionálnych disparít v prihraničnej oblasti.

Prehlásenie o založení Euroregiónu Neogradiensis z.p.o. podpísali predstavitelia Novohradskej župy na maďarskej strane a predstavitelia okresov Lučenec, Veľký Krtíš a Poltár na slovenskej strane v septembri 1999. Následne po prípravných prácach 25. marca 2000 v Lučenci sa podpísala zakladacia listina.logoSKfarba1.png
V roku 2001 bol schválený Program oblastného rozvoja na maďarskej strane euroregiónu a v roku 2002 Strategický plán rozvoja na slovenskej strane euroregiónu.

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka