Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

ZPOZ

Informácia pre jubilantov

       Vážení spoluobčania,

      mesto Lučenec, Zbor pre občianske záležitosti "Človek- človeku" pri MsZ v Lučenci zabezpečuje pre občanov občianske obrady a slávnosti. Činnosť ZPOZ  je  rôznorodá a všetky služby sú  pre  občanov bezplatné.

      Pripomínate si Vy, alebo niekto z Vašej rodiny, priateľov či susedov významné životné jubileum ?!   Členovia ZPOZ a primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková pravidelne  prijímajú  v priestoroch radnice spoluobčanov pri príležitosti jubileí 75, 80, 85, 90 a viac rokov.  Radi by sme osobne pozdravili Vás oslávencov, radi sa s vami stretneme. Ak máte  záujem o slávnosť v obradnej sieni kontaktujte nás prosím na Mestskom úrade v Lučenci Novohradská ulica  č. 1, oddelenie, školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, kancelária číslo dverí 147. Informácie poskytne tajomníčka ZPOZ  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová, číslo tel. 047/4307232, mobil: 0905 614 782, e-mail : renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk.

Ďakujeme

                                                                                         Ing. Eva  B a l á ž o v á, PhD.

                                                                                       predsedníčka ZPOZ v Lučenci

                                                                                                 

 

 


 

Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci

       Vážení rodičia,

       Mestský úrad, Zbor pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci Vám oznamuje, že bezplatne vykonáva v obradnej sieni mesta Lučenec slávnostné uvítanie detí do života.

       Touto cestou sa obraciame na Vás s prosbou, ak máte o uvedený obrad záujem, aby ste nám to potvrdili doručením  priloženej návratky na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, so sídlom v Novohradská č.1, prízemie č.d.147, Lučenec, č. t.4307232.

       Za spoluprácu Vám ďakujeme.

       Tešíme sa na stretnutie  

                                                                                            Bc. Renáta Libiaková Peržeľová

                                                                                                               tajomníčka ZPOZ

 

N á v r a t k a

 

Meno, priezvisko dieťaťa : ........................................ Dátum narodenia : .......................

Rodičia

Meno a priezvisko matky : .........................................Dátum narodenia : .......................

Meno a priezvisko otca : ............................................Dátum narodenia : ........................

Adresa, telefónne číslo : .......................................................................................................................

Termín, kedy si rodičia želajú uvítanie dieťaťa do života : .................................................................

Zápisní rodičia / meno a priezvisko / : .................................................................................................

        Súhlasíme s obradom slávnostného uvítania dieťaťa do života.

V zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.; o ochrane osobných údajov dávam svojim podpisom súhlas na spracovanie osobných údajov pre potreby Zboru pre občianske záležitosti pri MsZ v Lučenci. 

                                                                                                             .................................................

                                                                                                                              podpis


 

Tlačivo - Uvítanie dieťaťa do života

Tlačivo - obrad pohreb

tlačivo -obrad-pohreb.doc(105.5 kB)tlačivo -obrad-pohreb.doc

ZPOZ

Uvítanie detí do života

Uvítanie detí do života

bez názvu
Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva

Uzavretie manželstva


 
 
Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej

Oslava 100 ročnej pani Marty Monoszovej


 
 
Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.201

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.2017

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.201

Prijatie 75,80 a 85 roč. jubilantov - dňa 11.2.2017

viceprimátor mesta Mgr. Pavol Baculík a členovia Z

viceprimátor mesta Mgr. Pavol Baculík a členovia ZPOZ prijali bývalé maturantky Strednej pedagogickej školy v Lučenci po 50. rokoch v obradnej sieni

Deň matiek

Deň matiek


 
 
Prijatie jubilantov - máj 2016

Prijatie jubilantov - máj 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Prijatie 75 a 80 ročných jubilantov - január 2016

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej


 
 
Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Z návštevy 92. ročnej Alžbety Húskovej

Prijatie jubilantov

Prijatie jubilantov

Občianska rozlúčka v Dome smútku v Lučenci s  kole

Občianska rozlúčka v Dome smútku v Lučenci s kolegom - mestským policajtom

Prijatie jubilantov

Prijatie jubilantov


 
 
Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

Zo stretnutia členov ZPOZ, 27.6.2013

Zo stretnutia členov ZPOZ, 27.6.2013

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov - jún 2013

Prijatie 75, 80 a 85 ročných jubilantov - jún 2013


 
 
Prijatie maturantov PaSA po 45 rokoch

Prijatie maturantov PaSA po 45 rokoch

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti


 
 
Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Naši jubilanti

Uvítanie dieťaťa do života

Uvítanie dieťaťa do života

60. výročie uzavretia manželstva

60. výročie uzavretia manželstva


 
 
60. výročie uzavretia manželstva

60. výročie uzavretia manželstva

90 ročný Július Loffaj

90 ročný Július Loffaj

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci


 
 
50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčí

50 . výročie uzavretia manželstva - manželia Filčíkovci

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

40. výročie uzavretia manželstva

Z besedy Františka Mihálya

Z besedy Františka Mihálya


 
 

 
Položky 1-40 z 56

Zbor pre občianske záležitosti „Človek – človeku“ pri MsZ v Lučenci (ZPOZ)

                                                                               Balážová Eva ing PhD.jpg

                                                                        Ing. Eva Balážová,PhD. 
                                                          predsedníčka ZPOZ pri MSZ v Lučenci
 

Kontakt :
Renáta Libiaková Peržeľová – tajomníčka , tel. 047/ 4307 232, mobil 0905614782

e-mail: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

 Mestský úrad, Ulica Novohradská č,1, prízemie, č.kanc.147

 

Čo je to ZPOZ ? Čím sa zaoberá ?

Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov : - uvítanie detí do života
- uzavretie manželstva
- životné jubileá
- jubilejné sobáše
- občianska rozlúčka, pohreb
- výves parte

Všetky služby ZPOZ sú pre občanov zdarma.


Bezplatné foto slúžby pre ZPOZ poskytuje Róbert Kozlok, FOTOCOLOR studio Masyrykova 7 Lučenec, tel. 0905279424


O činnosti ZPOZ v Lučenci....
Hlavnou náplňou činnosti je organizovanie občianskych obradov a slávností pri významných životných udalostiach občanov. Jeho snahou je tiež prispieť k rozvoju kultúrno – spoločenského života a ďalších činností, vyjadrujúcich pozornosť a úctu človeka k človeku. Hlavným poslaním je rozvíjať medzi občanmi mesta výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na formovanie a upevňovanie priateľských medziľudských vzťahov, občianskeho vedomia a spolupatričnosti, zabezpečovať humánnu činnosť.

 

1/ Mám záujem o obrad uvítania dieťaťa do života. Ako postupovať?
Ak majú rodičia záujem o zapísanie ich dieťatka do pamätnej knihy mesta a uvítanie do života v obradnej sieni, je potrebné vypísať návratku a doručiť ju tajomníčke ZPOZ, ktorá rodičom zašle pozvánku. Pri vybavovaní rodného listu dieťatka rodičia na matrike obdržia návratku.

 

2/ Kam ísť, ak mám záujem o uzavretie manželstva ?!

V prípade, že sa rozhodnete uzavrieť manželstvo, je potrebné ísť na matriku, kde vyplníte žiadosť o uzavretí manželstva. So sebou si prineste občiansky preukaz a rodný list. Na matrike si dohodnete i termín. ZPOZ zabezpečuje účinkujúcich na obrade (sobášiaceho, recitáciu, hudbu), pripravuje scenár obradu.


3/ Mám záujem o oslavu životného jubilea, jubilejného sobáša.
Mesto Lučenec nezabúda ani na tých spoluobčanov, ktorí sa dožívajú významných životných jubileí.75, 80 a 85 ročných spoluobčanov pozývame do obradnej siene v tom mesiaci kalendárneho roka, v ktorom sa dožívajú jubilea. 90 a viac ročných navštevujeme na základe dohody v domácnostiach. Tajomníčka ZPOZ zistí záujem jubilujúceho občana, zašle mu list s dátumom a časom návštevy, členovia ZPOZ prídu pozdraviť jubilanta s malým darčekom.

Pravidelne mesačne podľa záujmu občanov organizujeme jubilejné strieborné (po 25. rokoch) a zlaté sobáše ( po 50. rokoch spoločne prežitého života). Stačí kontaktovať tajomníčku ZPOZ /pozri kontakty/.

4/ Potrebujete zabezpečiť občiansku rozlúčku, pohreb ?

Sú chvíle života, keď niekto blízky navždy odchádza. ZPOZ organizuje občianske pohreby a rozlúčky v Dome smútku. Pre dôstojnú rozlúčku zabezpečuje ZPOZ smútočného rečníka, recitáciu, spev, organovú hudbu. Scenár obradu pripravuje tajomníčka ZPOZ.

5/ Výves parte – smútočného oznámenia v skrinkách ZPOZ

Tajomníčka ZPOZ sa stará o tri skrinky , ktoré sú umiestnené na Masarykovej ulici , pred Domom kultúry a na Rúbanisku. V skrinkách sú pravidelne vymieňané fotografie s činnosťou ZPOZ.Druhá časť skriniek je prispôsobená na výves parte pre občanom bezplatne. Parte je potrebné doručiť tajomníčke.
   


 

Zoznam členov ZPOZ pri MsZ v Lučenci

Zoznam členov ZPOZ.doc(67 kB)Zoznam členov ZPOZ.doc
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka