Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Veľkonočný jarmok 2019 - zoznam a číslovanie predajcovVytlačiť
 

Zverejnenie pridelených predajných miest a mapky pre jarmočníkov na Veľkonočnom jarmoku 2019.


 
 

PREDBEŽNÝ HARMONOGRAM OPRÁV VÝTLKOV NA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÁCH V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019Vytlačiť
 

Termín vysprávok: 15. - 18. týždeň

Miestne komunikácie v rámci dopravného okruhu - Ul. B. Němcovej, Lúčna, arbiarska,             Husova, M. Rázusa

Novohradská, Jókaiho, kpt. Nálepku, F. Lehára, Športová

Bernoláka, Duk.Hrdinov, Smetanovo námestie, Gorkého, L. Novomeského, Budovateľov, Okružná, MRO,   

Dr. Vodu, Moyzesa, Štvrť M.R. Štefánika, Dr. Herza, Olbrachtova, Sokolská

Komenského, Cintorínska, Pivničný rad

Osloboditeľov, Bottu, L. Svobodu, Banšella, Hviezdoslavova, Majakovského,

Rádayho, Čajkovského, Begova

Nejedlého, Mieru, Sládkovičova, Erenburga, Kuzmányho, J. Kráľa, Nová, Lermontova

                    

 

Termín vysprávok: 19. - 22. týždeň

Rúbanisko I., II., III

Hurbanova, Jesenského, Adyho, Kmeťa, Vargu, Tótha, Tajovského, Pavlova, Špitálska

Fándlyho, Martinčeka, Chalúpku, Tolstého, Szabóa, Dobšinského, D. Matejovie,

Dostojevského, Nešpora, Robotnícka, Kollára, Krasku

Svätoplukova, Ľ. Štúra, Palackého, Jánošíkova, Kukučínova

Šafárika, Baráková, Garbiarska, Mlynská, Parková, Modré zeme

Šoltésovej, Jarná, Letná, Benku

 

Termín vysprávok: 23. - 26. týždeň                         

K.Supa, Alexiho, Gagarinova, Kukorelliho, Študenská, Nógradyho, Kvetná,  M. Bella,

Malinovského, Tehelná, Maróthyho, B. S. Timravy

Štvrť za Tuhárskym nám. - Mocsáryho, Puškina,  Francisciho, Slovenskej republiky rád, Mládežnícka , Wolkrova, Wagnera, Poľná

Skladištná, Opatová - Továrenská, Záhradná, K. Borhyho, Potočná, Revolučná, Tkáčska, Petényiho, D. Mikovíniho

Malá Ves - Maloveská, Hlavná, Sadová, Jasná, Zámocká, Tichá, Úzka, Slnečná, T. Vansovej

J. Perlitziho, J. Jiskru, Parašutistov, Daxnerova, Bratrícka, Kláštorná, Jiráskova, Parný mlyn,

záhradky, cesta do Kúpeľov, Čárda

 

Pozn.: Predbežný začiatok opráv výtlkov podľa vyššie uvedeného zoznamu závisí od spustenia výrobne asfaltov t.j. cca v 15. týždni.

Rozsah opráv výtlkov bude určený vyznačením priamo na tvare miesta v týždňových intervaloch po jednotlivých lokalitách.

 

V Lučenci, dňa 01.04.2019                                                                          Ing. Róbert Ladoš
                                                                                                                     vedúci odd. DaŽP


 
 

Verejná diskusia Revitalizácia Tuhárskeho námestiaVytlačiť
 

Tuharske_namestie.jpg


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, HviezdoslavovaVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 1. apríla 2019 bude v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova, Rádayho upravená organizácia dopravy.

Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.). Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci. Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite, a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách uvedeného úseku ciest. Záverom opätovne upozorňujeme na už realizované úpravy v organizácii dopravy v lokalite štvrte Osloboditeľov a L. Svobodu a rešpektovanie nového dopravného značenia.

Text: Róbert Ladoš

Poznámka

Keďže sa nám v poslednom vydaní Mestských novín č. 6 podarilo zameniť obrázok k tomuto článku, touto cestou sa redakcia Mestských novín ospravedlňuje autorovi oznámenia Róbertovi Ladošovi, ako aj našim čitateľom.

hvieydoslavova.JPG

 


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac apríl 2019.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                          Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                          

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:     

01.04.2019/pondelok/                      /12/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

02.04.2019/utorok/            /19/                                      Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

03.04.2019/streda/            /17/                                        Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

04.04.2019/štvrtok/           /20/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

05.04.2019/piatok/            /12/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

08.04.2019/pondelok/        /12/                                       Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

09.04.2019/utorok/            /19/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

10.04.2019/streda/            /17/                                        Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

11.04.2019/štvrtok/           /20/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

12.04.2019/piatok/            /12/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

15.04.2019/pondelok/         /12/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

16.04.2019/utorok/            /19/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

17.04.2019/streda/                /17/                                    Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

18.04.2019/štvrtok/           /20/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

23.04.2019/utorok/            /19/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

24.04.2019/streda/              /17/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

25.04.2019/štvrtok/           /20/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

26.04.2019/piatok/            /12/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

29.04.2019/pondelok/                      /12/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

30.04.2019/utorok/            /19/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.04.2019/pondelok/       /1/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

02.04.2019/utorok/            /1/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

03.04.2019/streda/             /1/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

04.04.2019/štvrtok/           /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

05.04.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

08.04.2019/pondelok/       /1/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

09.04.2019/utorok/            /1/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

10.04.2019/streda/             /1/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

11.04.2019/štvrtok/           /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

12.04.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

15.04.2019/pondelok/       /1/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

16.04.2019/utorok/            /1/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

17.04.2019/streda/             /1/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

18.04.2019/štvrtok/           /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

23.04.2019/utorok/            /1/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

24.04.2019/streda/             /1/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

25.04.2019/štvrtok/           /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

26.04.2019/piatok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

29.04.2019/pondelok/       /1/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

30.04.2019/utorok/            /1/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

01.04.2019/pondelok/       /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

02.04.2019/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.04.2019/streda/             /11/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.04.2019/piatok/            /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

08.04.2019/pondelok/       /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.04.2019/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.04.2019/streda/             /11/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.04.2019/piatok/            /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

15.04.2019/pondelok/       /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.04.2019/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.04.2019/streda/             /11/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.04.2019/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.04.2019/streda/             /11/                                       Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.04.2019/piatok/            /6/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

29.04.2019/pondelok/       /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.04.2019/utorok/            /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

02.04.2019/utorok/            /8/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

03.04.2019/streda/             /8/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

04.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

05.04.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

08.04.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.04.2019/utorok/            /8/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

10.04.2019/streda/             /8/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

11.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

12.04.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

15.04.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.04.2019/utorok/            /8/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

17.04.2019/streda/             /8/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

18.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

23.04.2019/utorok/            /8/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

24.04.2019/streda/             /8/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

25.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

26.04.2019/piatok/            /6/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

29.04.2019/pondelok/       /7/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.04.2019/utorok/            /8/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

02.04.2019/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.04.2019/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

05.04.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

08.04.2019/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.04.2019/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.04.2019/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

12.04.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

15.04.2019/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.04.2019/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.04.2019/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

23.04.2019/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.04.2019/streda/             /6/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

26.04.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

29.04.2019/pondelok/       /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.04.2019/utorok/            /5/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

02.04.2019/utorok/            /8/                                          LIDL, Poliklinika

03.04.2019/streda/             /8/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

04.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

05.04.2019/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

08.04.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

09.04.2019/utorok/            /8/                                          LIDL, Poliklinika

10.04.2019/streda/             /8/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

11.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

12.04.2019/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

15.04.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

16.04.2019/utorok/            /8/                                          LIDL, Poliklinika

17.04.2019/streda/             /8/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

18.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

23.04.2019/utorok/            /8/                                          LIDL, Poliklinika

24.04.2019/streda/             /8/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

25.04.2019/štvrtok/           /7/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

26.04.2019/piatok/            /7/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

29.04.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

30.04.2019/utorok/            /8/                                          LIDL, Poliklinika

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

02.04.2019/utorok/            /7/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

03.04.2019/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

04.04.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

05.04.2019/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

08.04.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

09.04.2019/utorok/            /7/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

10.04.2019/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

11.04.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

12.04.2019/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

15.04.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

16.04.2019/utorok/            /7/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

17.04.2019/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

18.04.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

23.04.2019/utorok/            /7/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

24.04.2019/streda/             /5/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

25.04.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

26.04.2019/piatok/            /5/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

29.04.2019/pondelok/       /5/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

30.04.2019/utorok/            /7/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

02.04.2019/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

03.04.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

04.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

05.04.2019/piatok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

08.04.2019/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.04.2019/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

10.04.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

11.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

12.04.2019/piatok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

15.04.2019/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.04.2019/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

17.04.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

18.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

23.04.2019/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

24.04.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

25.04.2019/štvrtok/           /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

26.04.2019/piatok/            /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

29.04.2019/pondelok/       /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.04.2019/utorok/            /14/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ

Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

01.04.2019/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

02.04.2019/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

03.04.2019/streda/             /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

04.04.2019/štvrtok/           /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

05.04.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

08.04.2019/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.04.2019/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

10.04.2019/streda/             /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

11.04.2019/štvrtok/           /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

12.04.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

15.04.2019/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.04.2019/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

17.04.2019/streda/             /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

18.04.2019/štvrtok/           /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

23.04.2019/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

24.04.2019/streda/             /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku

25.04.2019/štvrtok/           /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

26.04.2019/piatok/            /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku

29.04.2019/pondelok/       /8/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.04.2019/utorok/            /11/                                        areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R. – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

Nedeľa, sviatky

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R. – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi – Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

06.04.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.                          Markovič   + aktivační pracovníci 2

07.04.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,                          Knisa   + aktivační pracovníci 2

 

13.04.2019:  Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová,                                         Oláh, Oláhová, Botoš P., Kováčová + aktivační pracovníci 2

14.04.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová,                                          Oláh, Oláhová, Botoš P., Kováčová + aktivační pracovníci 2

 

19.04.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová,                                          Oláh, Oláhová, Botoš P., Kováčová + aktivační pracovníci 2

 

20.04.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.                          Rendek   + aktivační pracovníci 2

21.04.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,                          Markovič   + aktivační pracovníci 2

 

22.04.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.                          Knisa   + aktivační pracovníci 2

 

27.04.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová,                                          Oláh, Oláhová, Botoš P., Kováčová + aktivační pracovníci 2

28.04.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová,                                          Oláh, Oláhová, Botoš P., Kováčová + aktivační pracovníci 2

 

Správca parku: Robert Gorelík, ručný zametač: Ladislav Matúz

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 3 aktivační pracovníci


 
 

MFFK Febiofest 2019 Vytlačiť
 

Počas MFFK Febio 2019 uvedieme na veľkom plátne provokatívnu komédiu "Oni s Silvio" (27.3) talianskeho režiséra Paola Sorrentiniho o miliardárovi a predsedovi vlády Silviovi Berlusconim, ktorý sa preslávil predovšetkým excentrickým spôsobom života.  Druhým titulom bude kontroverzný film Klérus (28.3), o osudoch troch katolíckych kňazov. 


 
 

Pozor na zmenu organizácie dopravy v lokalite OsloboditeľovVytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje obyvateľom mesta, že dňom 18.3.2019 bude v lokalite štvrte Osloboditeľov  a L. Svobodu upravená organizácia dopravy. Miestne komunikácie budú zjednosmernené (viď. obr.).

Mesto Lučenec k vyššie uvedenému kroku pristúpilo z dôvodu zvýšenia plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a na základe Generelu dopravy, podnetov občanov, stanoviska komisie dopravy a Okresného dopravného inšpektorátu v Lučenci.

Veríme, že uvedenou úpravou sa zlepší statická doprava v predmetnej lokalite a taktiež zníži počet kolíznych bodov na miestnych komunikáciách  uvedeného úseku ciest.

Záverom oznamujeme, že v najbližšom období budeme informovať o ďalšej úprave organizácie dopravy v lokalite ulíc Majakovského, Hviezdoslavova.

Bez názvu.JPG


 
 

HARMONOGRAM STROJNÉHO JARNÉHO ČISTENIA KOMUNIKÁCIÍ V MESTE LUČENEC PRE ROK 2019 Vytlačiť
 


 
 

TERMÍNY JARMOKOV V ROKU 2019Vytlačiť
 

Mesto Lučenec oznamuje termíny:

Lučenecký jarmok            22.-23.8.2019 (ŠTVRTOK, PIATOK)

Pivný festival                    22.-24.8.20109 (ŠTVROK, PIATOK, SOBOTA)


 
 

Wifi pre Teba v meste LučenecVytlačiť
 

informovanost.jpg

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom

Wifi pre Teba v meste Lučenec.

Opis projektu:

Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov v meste Lučenec na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k internetu.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Námestie Republiky, 984 01 Lučenec

2. Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec

3. Rúbanisko II, 984 01 Lučenec pri kamenných kvetoch

Všetky prístupové body sa budú identifikovať  ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka mesta Lučenec - www.lucenec.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Miesto realizácia projektu: Mesto Lučenec

Max. výška poskytnutého NFP:  4 275,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

www.mindop.sk, www.eufondy.sk


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste LučenecVytlačiť
 

oplz+eu_na sirku.png

                                                      

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom projektu plánuje mesto zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území. Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí.

Začiatok realizácie: 04/2019. Ukončenie: 05/2021.

Schválená výška NFP: 452 010,00 €.ia mpsvr sr.png

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


 
 

Výzva č. 1/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky Regionálny produkt NOVOHRADVytlačiť
 

 logo_novohrad_regionalnyprodukt_cmyk.jpg

Dňom 01.03.2019 vyhlásilo združenie právnických osôb Región Neogradiensis tretiu výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD". Celé znenie výzvy a dokumenty potrebné k podaniu žiadosti o udelenie regionálnej značky sú zverejnené na webovej stránke www.produktnovohrad.sk

 

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na kontaktnú adresu uvedenú vo výzve v termíne do 29.03.2019.

O značku sa môžu uchádzať remeselnící, ľudoví umelci, SHR, živnostníci, ľudoví výrobcovia, firmy, organizácie so sídlom alebo s prevádzkou v regióne Novohrad (územnú pôsobnosť značky tvorí príloha výzvy). Typ výrobku alebo jednotne definovanej skupiny výrobkov, kde všetky výrobky zhodne plnia kritériá uvedené v žiadosti:

 • remeselné (drevo a kameň, keramika, sklo, kov, drevo, slama, textil, vlna, čipka, koža, iné....)
 • potraviny a poľnohospodárske produkty (pekárenské, cukrárenské, mliekarenské, mäsové, víno, liehoviny a nápoje, zo záhrady, z farmy, iné,...)
 • prírodné produkty (kvetiny, bylinky, huby, lesné ovocie, med, čaje, iné, ...

 

Podpísané žiadosti  o udelenie značky  vrátane všetkých relevantných príloh sa predkladajú v kancelárii  Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec. Žiadosti sú prijímané v tlačenej forme v 1 vyhotovení.Vyplnenú žiadosť s prílohami je možné zaslať aj poštou na adresu: Región Neogradiensis, z. p. o.,  Ulica novohradská č. 1, 984 01 Lučenec. Na obálku je potrebné uviesť aj text „Výzva č. 1/2019 k predkladaniu žiadostí o udelenie značky "Regionálny produkt NOVOHRAD – žiadosť“.

 

Výberová komisia bude zasadať v týždni od 02.04.2019 do 05.04.2019. Maximálne do 10 dní od zasadnutia komisie bude žiadateľovi oznámený výsledok. ( Certifikačná komisia menovaná predsedníčkou združenia Región Neogradiensis z .p. o. má 7 stálych členov a 2 externých členov - odborníkov, podľa zamerania aktuálnej výzvy).

Súbor na stiahnutie žiadosť.pdf žiadosť.pdf (3.4 MB)

 
 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?Vytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste Vám dávame do pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám ponúka bezplatnú aplikáciu Webkontakty. Táto aplikácia je prístupná na web stránke www.ssd.sk. Prihlásením sa (zaregistrovaním sa v predmetnej aplikácii) máte možnosť kontroly a nastavenia svojich kontaktov pre vyrozumievanie v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektrickej energie. Prihlásením sa získate možnosť samostatne aktualizovať a dopĺňať kontakty pre vyrozumievanie.

Informácie o plánovaných odstávkach elektriny v meste Lučenec Vám poskytujeme aj prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Lučenec v časti Informácie – Odstávky elektriny.


 
 

Návrh VZN o vyhradení miesta a ustanovení podmienok umiestňovania volebných plagátovVytlačiť
 


 
 

Návrh VZN o úprave predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste LučenecVytlačiť
 

Navrh VZN - predaj výrobkov na trhoch Navrh VZN - predaj výrobkov na trhoch.pdf Navrh VZN - predaj výrobkov na trhoch.pdf (2.5 MB)

 
 

Propozície 22. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ A 15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE „ SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC “ Vytlačiť
 

PRIMÁTORKA  MESTA  LUČENEC PhDr. Alexandra PIVKOVÁ VYHLASUJE  22. ROČNÍK  CELOSLOVENSKEJ  A 15. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE   „ SZABÓOV  GRAFICKÝ  LUČENEC “

ORGANIZÁTOROM SÚŤAŽE JE:  Mesto Lučenec – Mestský úrad Lučenec, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                        SPOLUORGANIZÁTOR SÚŤAŽE JE : LUKUS  Lučenec                                                         Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa, podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží. Organizátori okrem toho chcú dostať do povedomia širokej verejnosti Lučenec (Slovenská republika ) - centrum NOVOHRADU.

PODMIENKY ÚČASTI

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ a VŠ a dospelí , jednotlivci a kolektívy. Vítané sú  všetky grafické techniky /linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod./ - nie kresba, perokresba, maľba !  Každý ročník súťaže je tematicky odlišný.                              22. ročník celoslovenskej a 15. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže                        s podtitulom „ VESMÍR“ /niektorou formou grafiky zobraziť danú tému./

Súťažné práce formátu najviac A3 / maximálne tri práce z jednej kategórie/ zašle škola do 5.5. 2019 na adresu:

Mestský úrad oddelenie  školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                        Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                              Novohradská ul. č. 1                                                                                                           984 01 L u č e n e c                                                                                                    Slovenská republika                                                                                                            Tel. číslo : 0421/ 047/4307232

Obálku označte heslom      „ Grafický Lučenec “.

Výstava „ Szabóov grafický Lučenec „ bude sprístupnená v priestoroch Radnice – mestské múzeum Lučenec Ul. Dr. Herza 1,  v termíne  od 6.6.2019 do 30.6.2019.

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                               c/ meno vyučujúceho                                                                                                             d/ adresa školy                                                                                                                      e/ pečiatka školy                                                                                                                     f/ dátum vyhotovenia                                                                                                            g/ názov diela

      Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   Žiadame učiteľov ZUŠ, aby si na školách urobili školské kolá súťaže  a do celoslovenského kola posielali len tri práce z každej kategórie. Každá práca by mala byť uložená v pasparte  /papierový rámec okolo obrazu/.                             

  Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky alebo technickým spracovaním nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                           

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/                                                                   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/                                                                     III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník                                                                                                 IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník                                                                                              V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník                                                                                                  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/                                VII. kat.  Dospelí                                                                                                                  VIII. kat. Vysoké školy  s umeleckým zameraním

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž 6. júna 2018, kde si prevezmú ceny a diplomy. V prípade neúčasti na vernisáži ceny prepadnú v prospech usporiadateľa.

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        O vrátenie súťažných prác treba požiadať písomne na návratke, ktorá je súčasťou propozícií najneskôr do 25. júla  2019. Práce budú žiadateľovi vydané len osobne, inak zostávajú majetkom  mesta Lučenec a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Ocenené práce sa nevracajú. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

       Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

…………………………………………………………………………………………………..

N Á V R A T K A

                   Źiadam o vrátenie práce z výstavy Szabóov grafický Lučenec

Meno, priezvisko autora :……………………………………………………………………..

Bydlisko :……………………………………….. kategória…………………………………..

Názov diela :    …………………………………………………………………………………

Grafický list  prevezmem osobne v mesiaci júl 2019.

                                                                                                     ………………………………..

                                                                                                               podpis autora


 
 

Propozície recitačnej súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK Vytlačiť
 

PRIMÁTORKA MESTA LUČENEC PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje súťaž v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku PUŠKINOV PAMÄTNÍK

Súťaž sa uskutoční pod patronátom Gubernátora mesta Sankt Peterburgu Alexandra Dmitrijeviča Beglova

Propozície recitačnej  súťaže PUŠKINOV PAMÄTNÍK

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:                                                                               Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Základná škola, Ulica Vajanského 2844/47, Lučenec                                                       

Podmienky účasti v súťaži:

 1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov základných škôl
 2. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky (resp. ručne) vyplnenej prihlášky a elektronické spracovanie súťažného textu prednesu s uvedením autora.
 3. Časový limit:
 • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,
 • umelecký prednes prózy maximálne 5 minút.
 1. V prípade prekročenia limitu má porota právo recitátora zastaviť v prednese a nehodnotiť.
 2. Recitátor je povinný prednášať text naspamäť.
 3. Školské  kolá v prednese sa uskutočnia do 5.4.2019.
 4. Mestské kolá je potrebné realizovať do 10.4.2019.
  V prednese poézie i prózy súťažia po dvaja žiaci z každej prihlásenej školy.
 5. Víťazi mestských kôl sa zúčastnia celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Lučenci v predpokladom termíne 14. mája  2019.
 6. Prihlášky do celoslovenského kola sa zasielajú za jednotlivé mestá na adresu Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu, Novohradská č.1, 984 01 Lučenec, resp. e- mailom na adresu renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk  do 20.4.2019.
 7. Porotu menuje:
 • do školského kola riaditeľ/ka školy,
 • do mestského kola primátor/ka mesta, resp. iný poverený organizátor
 • do celoslovenského kola primátorka  mesta Lučenec.
 1. Finančné zabezpečenie:
  1. Školské a mestské kolá súťaže zabezpečia  príslušné mestá.              Celoslovenskú súťaž zastrešuje  vyhlasovateľ súťaže. Cestovné postupujúcim recitátorom na celoslovenské kolo hradí mesto Lučenec.  Mesto Lučenec zabezpečí pozvaným recitátorom občerstvenie.
  2. Ceny, diplomy na celoslovenské kolo  zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, prípadne udeliť mimoriadnu cenu.

Súťažiaci prihlásením sa do súťaže  súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov účasťou na súťaži poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

Prihláška

Meno, priezvisko recitátora  :...................................................................................

Kategória :     poézia – próza *

Autor, prednášaný text: .................................................................................................

Adresa školy: ..................................................................................................................

Bydlisko, telefonický a emailový  kontakt  na zákonného zástupcu :

    ..................................................................................................................................

                                                                                                        ......................................                                                                                              podpis

 • nehodiace sa prečiarknite   

 
 

Operačný plán zimnej údržby na obdobie 2018 – 2019 Vytlačiť
 

Dňom 28.11.2018 bola zahájená zimná údržba v meste Lučenec


 
 

PoďakovanieVytlačiť
 

Vážení Lučenčania,

ďakujem veľmi pekne všetkým voličom, ktorí mi prejavili opäť dôveru, podporili ma svojím hlasom a takto ocenili našu doterajšiu prácu pre náš spoločný cieľ. Veľmi si vážim takúto významnú podporu. Je to pre mňa záväzok pokračovať naďalej v zodpovednej a intenzívnej práci, pretože máme radi naše mesto a chceme v ňom spoločne slušne a spokojne žiť. 


Vaša primátorka
Alexandra Pivková

 


 
 

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta LučenecVytlačiť
 

V prílohe sú zverejnené oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy mesta Lučenec.


 
 

V škole pribudne vďaka projektu nová jazyková učebňaVytlačiť
 

logo EÚ region.rozvoj.jpglogo_IROP.pnglogo_sk_ Ministerstvo podohos..png

 

     Školský rok 2018/2019 je pre Základnú školu M. R. Štefánika v Lučenci významný aj z dôvodu úspešnosti realizácie projektu pod názvom „Skvalitnenie vzdelávania žiakov Základnej školy M. R. Štefánika Lučenec prostredníctvom zriadenia jazykovej učebne a dovybavenia školskej knižnice“ v celkovej výške finančných prostriedkov 24 635,13 €, ktorý je realizovaný zo zdrojov EÚ v rámci Integrovaného regionálneho operačného rámca a Ministerstva pôdohospodárstva SR.

     Výsledkom projektu bude nová moderná jazyková učebňa pre skvalitnenie výučby cudzích jazykov. K sprievodným aktivitám patrí realizácia troch cudzojazyčných krúžkov a štyroch projektov eTwinning. V oblasti vzdelávania sa realizuje interné vzdelávanie pod názvom Cudzojazyčné projekty eTwinning a pre komunitu pedagógov nášho regiónu to bude metodický deň zameraný na vzájomné odovzdávanie si skúseností z realizácie medzinárodných jazykových projektov.

    Ďalšou oblasťou, ktorá je realizáciou projektu skvalitnená, je podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti. Modernizácia sa týka dovybavenia už existujúcej školskej knižnice o 2 ks PC zostavy, 4 tablety, dataprojektor, plátno ako aj o doplnenie knižného fondu o tituly vo výške 1 500€.  Počas školského roka škola zrealizuje zaujímavé podujatia ako Odpoludnia s poéziou, v mesiaci október 2018 sme sa už zapojili do aktivít Slovenskej pedagogickej knižnice „O najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ a „Záložka do školy spája slovenské školy“. O oblasť tvorivého písania sa stará krúžok Školský časopis.

    Rozvoj žiackych kompetencií kráča ruka v ruke s kvalitou pedagogického zboru ako aj s modernizáciou materiálno – technického vybavenia školy. Z tohto dôvodu sa ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci bude snažiť byť úspešná v realizácii podobných projektov zameraných na modernizáciu tried a odborných učební.

TEXT: Mgr. Aláčová Gabriela - riaditeľka školy


 
 

Jedinečná publikácia „Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci“je už v predaji Vytlačiť
 

Kto bol Jan Jiskra z Brandýsa? Kde sa konala Bitka pri Lučenci?To všetko sa dozviete v jedinečnej publikácii od autora Jozefa Klindu: Ján Jiskra z Brandýsa a Bitka pri Lučenci. 
Knihu vydalo mesto Lučenec a aj napriek rozsiahlosti (472 strán a 1722 obrázkov, erbov a máp) ju ponúkame vo výhodnej cene 25 €. Zakúpiť si ju môžete v Mestskom informačnom centre, Ulica Dr. Herza 1, Lučenec.

Kniha Bitka pri Lučenci.jpg

 


 
 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy pre deti 2018 v rámci cyklu Pre drobcovVytlačiť
 

Kino Fest Anča: Najlepšie animované filmy 2018 pre deti predstavuje kolekciu najlepších súčasných krátkych filmov pre deti, ktoré nikde inde neuvidíš.

O cykle "Pre drobcov" 
V rámci cyklu „Pre drobcov“ bude premietanie prispôsobené pre deti: bude znížená hlasitosť, v sále nebude „úplná“ tma, budeme tolerovať pobehovanie po sále ako aj komentovanie filmov. 

Dĺžka pásma: 52 min.
Prístupnosť: od 4 do 10 rokov
Jazyk: Slovenský/ bez dialógov

Predpredaj vstupeniek na stránke:
www.kultura.lucenec.sk/klient-1155/stranka-10937/film-256972


 
 

Dobudovanie náučného chodníka v mestskom parkuVytlačiť
 

P1180117.JPGV novom školskom roku 2018/2018 deti z materských škôl, základných škôl, ale i široká verejnosť môžu  aktívne spoznávať život rastlín, drevín i živočíchov na dobudovanom náučnom chodníku „Poznaj svoj park  flóru a faunu“ v Mestskom parku v Lučenci. Slávnostne ho otvorila dňa 7. 9. 2018 primátorka mesta Lučenec, Alexandra Pivková spolu s deťmi, ktoré sa do projektu zapojili. Počasie bolo ukážkové a tak deti mohli s nadšením v novom bludisku skúmať chrobáky, skladať náučné pexeso, spájať hlavy zvierat na hravej náučnej tabuli, čítať zaujímavé texty o včelách, zvieratách a rastlinách, odskúšať zážitkový chodník, či skúmať úle včiel.

 

Mesto Lučenec začalo projekt vybudovania náučného chodníka realizovať v roku 2017. V I. etape sa podarilo vytvoriť časť o poznávaní vtáctva a drevín parku. Deti si tu hravou formou môžu osvojiť vedomosti o okrídlených obyvateľoch parku a o stromoch a drevinách tu rastúcich. V záverečnej etape sa podarilo projekt dokončiť časťou o spoznávaní zvierat, rastlín a chrobákov, ktoré sa v parku vyskytujú. Vďaka finančnému grantu od Nadačného fondu Adient v Nadácii Pontis boli vo finálnej fáze projektu zhotovené prvky – náučná tabuľa „pexeso“ a hracia náučná tabuľa „spájanie hláv zvierat“. Prostredníctvom finančného grantu Nadácie EPH bolo možné dofinancovať pre malých zvedavcov vybudovanie bludiska, v ktorom sa naučia spoznávať chrobáky žijúce v parku. Mesto Lučenec dalo zhotoviť pre detičky „pocitový chodník“, ktorý  umožní deťom vnímať prírodu všetkými zmyslami.

 

 V celom náučnom chodníku sú inštalované náučné tabule a hracie náučné prvky k spoznávaniu drevín, vtáctva, rastlín, zvierat a chrobákov. Okrem náučných tabúľ obsahujúcich informácie o flóre a faune parku, sú v ňom osadené 3 ks náučné pexesá, 2 ks tabuľa - spoznávanie kmeňov dreva, drevená hracia zvonkohra, 8 ks vtáčích búdok zhotovených deťmi zo ZŠ, tabuľa s vletovými otvormi vtákov od detí z MŠ, hracia tabuľa "spájanie hláv zvierat", bludisko s poznávaním chrobákov, zážitkový chodník - spoznávaj prírodné bohatstvo, nefunkčné zrepasované a pekne vymaľované včelie úle. Informácie o živote v parku môžu deti čerpať v náučnom chodníku a nemusia tráviť čas za počítačmi, NB a pri internete. Môžu si priamo v prírode pripraviť referáty napr. na hodiny biológie či prírodovedy. Informačné tabule v náučnom chodníku vznikli aj vďaka finančnej podpore Nadácie ČSOB a Nadáciou Veolia. Projekt dofinancovalo Mesto Lučenec.

 

Po celý čas budovania náučného chodníka sa do realizácie projektu aktívne zapájali deti z MŠ i ZŠ – maľovali obrázky zvierat, rastlín, včiel, vyrábali vtáčie búdky, CVČ pod vedením Marianny Žilkovej zrepasovalo a vymaľovalo včelie úle. Do projektu sa priebežne zapájali všetky MŠ a ZŠ v pôsobnosti mesta Lučenec: ZŠ M. R. Štefánika, Haličská cesta 8, Lučenec, ZŠ/MŠ Ulica bratrícka 355/19, Lučenec, MŠ Rúbanisko I 2870/16, Lučenec, MŠ Rúbanisko II 2872/39, Lučenec, MŠ Štvrť M.R.Štefánika 407, Lučenec, MŠ Ulica Dr. Herza 375/5, Lučenec a MŠ Ul. Partizánska 273/19, Lučenec. Všetkým deťom, učiteľom i vychovávateľom veľmi pekne ďakujeme.

 

Ďakujeme za spoluprácu počas celej realizácie projektu: Danici Prepelicovej (kresby chrobákov a hracia tabuľa „spájanie hláv“), Mestským lesom Lučenec, s. r. o. (komponenty do časti poznávanie drevín), ornitológovi Dušanovi Kerestúrovi (odborné informácie), Stanislav Havrančík (fotografie vtákov).

P1180133.JPG

P1180134.JPG

P1180137.JPG

P1180142.JPG

P1180147.JPG


 
 

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY A ŠPORTU V LUČENCI Od 16. do 22. septembra MHD ZDARMAVytlačiť
 

Európsky týždeň mobility a športu prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, chodenie či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu. Téma 2018 je „KOMBINUJ A CHOĎ!“.

Tak ako vlani, aj tento rok sa mesto Lučenec zaregistrovalo do vyhláseného celoslovenského podujatia s tým, že k mobilite v našom meste ešte pribudne slovko ŠPORT.

Organizátori z mesta Lučenec a ich spoluorganizátori s radosťou potvrdzujú informáciu, že po minuloročnej účasti olympijského víťaza z Rio de Janeiro Mateja Tótha bude ambasádorom všetkých aktivít človek, ktorý sa narodil s detskou mozgovou obrnou a pustil sa do športovania za účelom pomôcť ľuďom s rovnakým hendikepom - Peter Káčer.

Program Európskeho týždňa mobility a športu

21. septembra 2018 (piatok)

Námestie republiky Lučenec

9:00 Slávnostné otvorenie podujatia.

9:15 Prvý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

9:15 - 12:00 Propagácia športových klubov a občianskych združení v areáli námestia. Športovci mestských klubov budú deťom predvádzať svoj druh športu s možnosťou si osobne vyskúšať náročnosť športového odvetvia, prípadne aj získať informácie o klube a prihlásiť sa za člena.

9:15 - 12:00 Propagácia vozového parku SAD Lučenec, a.s. Prehliadka najstaršieho a najnovšieho autobusu.

10:00 Úspešný novohradský strongman (silák) Milan Šuľan - železný muž, sa chystá odtiahnuť po ukončení basketbalovej pyramídy na 20 metrov autobus Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. značky IRISBUS.

10:30 Druhý vstup basketbalovej pyramídy a aerobic s choreografkou a cvičiteľkou Monikou Kramecovou (deti materských škôl, žiaci I. stupňa základných škôl).

11:00 Štart propagačnej cyklistickej jazdy ulicami mesta žiakov základných a stredných škôl s Petrom Káčerom.

Poznámka

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v športovej hale Arena.

 

Zimný štadión Lučenec

11:00 Exhibičný zápas hokejového tímu vysokoškolských študentov ÚMB Hockey team Banská Bystrica, úspešného účastníka Európskej univerzitnej hokejovej ligy EUHL.

 

23. septembra 2018 (nedeľa)

Bicyklové podujatie rodičov s deťmi. štart 10:00 Oxygen Café - CIEĽ Reštaurácia Biela labuť v mestskom parku.

 

Počas týždňa mobility a športu bude MHD ZDARMA

Aj tohto roku mesto Lučenec v spolupráci so Slovenskou autobusovou dopravou Lučenec, a.s. zabezpečilo počas týždňa od 16. do 22. septembra mestskú hromadnú dopravu zdarma!

 


 
 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriskáVytlačiť
 

P1180921.JPGVo štvrtok 13. septembra vo vnútrobloku Ul. J. M. Hurbana a vo vnútrobloku Ul. L. Svobodu slávnostne otvorili nové detské ihriská.

Na otvorení boli prítomní zástupcovia mesta Lučenec. „Odovzdávame obyvateľom, ale hlavne našim deťom ďalšie detské ihriská a vidíme, že to prijímajú veľmi pozitívne. Myslím si, že je samozrejmosťou pri bytových domoch budovať nielen chodníky a cesty, ale starať sa aj o to, aby rodiny s deťmi mohli zmysluplne tráviť čas na bezpečných a pekných ihriskách,“ povedala primátorka Alexandra Pivková. Nové detské ihriská budú plniť športovo-oddychovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre deti od 3 do 12 rokov. Do areálu ihrísk nainštalovali visiacu hojdačku, kolotoč, kombinovanú zostavu, preklápaciu hojdačku, tabuľu na kreslenie, informačnú tabuľu. Boli umiestnené aj nové lavičky a odpadkové koše.

V najbližšom období ešte pribudnú aj ďalšie prvky na detské ihriská, napr. pieskovisko, pružinové hojdačky, interaktívny panák, visiaca hojdačka s hniezdom. Všetky náklady nad rámec hradí mesto z vlastných zdrojov. Tento projekt finančne podporila Nadácia Veolia a Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a.s.. Hodnota daru pre obidve ihriská je 20 000 eur.

NadaciaVEOLIA_logo_500x200.png

 


 
 

Príprava rozpočtu na roky 2019-2021 Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania, počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2019, 2020 a 2021. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021, a to predložením Vašich návrhov a požiadaviek prostredníctvom poslancov za Vaše volebné obvody, prípadne písomne do schránky pre návrhy a podnety občanov mesta Lučenec umiestnenej na prízemí budovy Mestského úradu v Lučenci alebo na oddelenie ekonomiky a majetku mesta v termíne do 30. septembra 2018.

Za Váš záujem a aktívny prístup ďakujeme.


 
 

Projekt 100 v kine ApolloVytlačiť
 

Projekt 100 je filmová prehliadka pripravovaná Asociáciou slovenských filmových klubov v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, ktorý prebieha od septembra do februára. V septembri sme do kina Apollo vybrali  muzikál Moulin Rouge. Cenami ovenčený muzikál, v ktorom slovo „láska“ odznie viac ako 140-krát, si môžete pozrieť na plátne s 11 metrovou uhlopriečkou už 14. 9. o 17:00 hod. (vstupné 3 €).

Aktuálne informácie o dianí v kine Apollo nájdete na Facebook profile kina Apollo

Predpredaj: www.kultura.lucenec.sk

 

 


 
 

Biela pastelka 2018 Aj vďaka vašej pomoci to nevidíme až tak čiernoVytlačiť
 

Biela_pastelka.jpgPiatok 21. septembra, hlavný zbierkový deň Bielej pastelky 2018, bude vďaka takmer 4000 dobrovoľníkom príležitosťou na stretnutia vo vyše 300 mestách a obciach naprieč celým Slovenskom. V OC Eurovea v Bratislave, v City Aréne v Trnave, v OC Centro v Nitre, na Ul. 17. novembra v Topoľčanoch, v OC Mirage v Žiline, na Divadelnom nám. v Martine, na Nám. sv. Egídia v Poprade, v Knižnici P. O. Hviezdoslava v Prešove, v Europa SC v Banskej Bystrici a na Hlavnej ulici v Košiciach budú pre vás od 10:00 do 17:00 pripravené informačné stánky, kde si vďaka simulačným okuliarom budete môcť vyskúšať, ako „vidia“ ľudia s poruchou zraku, prejsť sa s bielou palicou, napísať si niečo v Braillovom písme či oboznámiť sa s kompenzačnými a optickými pomôckami, ktoré nevidiacim a slabozrakým pomáhajú v každodennom živote.

Aj merania zrakových parametrov sú v ponuke. Bezplatne, bezbolestne a s výsledkom známym ihneď. Predskokanom budú Dudince, kde sa 19. septembra medzi 10:00 a 16:00 v Kúpeľnom dome Smaragd pozrú na hodnoty vnútroočného tlaku dospelých záujemcov, počas hlavného zbierkového dňa sa tak bude diať v Košiciach, Poprade, Banskej Bystrici a v Žiline. Bratislava, Nitra a Prešov sa popri tom zamerajú aj na stav sietnice a jej jednotlivých vrstiev. Tieto merania bude zabezpečovať spoločnosť Novartis, v Trnave vám odpovede ohľadom vašich zrakových parametrov poskytne Carl Zeiss a na škôlkarov si naši pracovníci posvietia prístrojom Plusoptix v Bratislave, Trnave, Banskej Bystrici a v Prešove.

Program je ale oveľa pestrejší! Ak ste milovníkom tanca, hudby a spevu, odporúčame navštíviť stánok v Košiciach, ak preferujete výtvarné umenie Banskú Bystricu, kde budú vystavené snímky z fotografickej súťaže ÚNSS s názvom Cesta svetla, ak ste knihomoľ a radi by ste mali všetko latinkou čierne a Braillom biele na bielom, zájdite do Prešova prelistovať si knižky o a pre ľudí so zrakovým postihnutím.

Hlavné podujatie už 17. ročníka sa uskutoční v OC Eurovea v Bratislave. Patrik Herman a Dodo Kuriľák sa budú pýtať aj za vás: aké je poslanie Bielej pastelky, kam putuje jej výnos, aké pomôcky používajú ľudia so zrakovým postihnutím, čo všetko môže a čo nemôže vodiaci pes, ale čaká vás aj koncert Miriam Kaiser, maľovanie deťom na tvár a od 15:00 aj stretnutie s našou tohtoročnou ambasádorkou Adelou Vinczeovou. Tá si už pár hodín v úplnej tme vyskúšala, a preto vie, že to naozaj netreba vidieť až tak čierno. Príďte si aj vy s ňou zasúťažiť, kto to s klapkami na očiach zvládne lepšie.

 

Pomôcť môžete do 31. decembra

 • zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti Orange, Telekom a O2,
 • on-line darom cez www.darujme.sk,
 • príspevkom na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006,
 • príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo viacerých inštitúciách.

 

Ďakujeme, že nás vidíte


 
 

Kino Apollo začína od septembra 2018 opäť premietaťVytlačiť
 

Po dvojmesačnej pauze a s novou programovou koncepciou. Prioritami bude európska kinematografia, slovenský film a tematicky vybrané tituly. 

Aktuálny program nájdete na stránke www.kultura.lucenec.sk 

 


 
 

Poskytnuté finančné prostriedky v I. polroku 2018 – d o t á c i e – sociálna oblasť, humanitná a charitatívna činnosťVytlačiť
 

Rozpočet v roku 2018 - 5 000,00 €

 

 

P.č.

 

Organizácia

 

 

Suma

odporúčaná komisiou

 

Suma

schválená primátorkou

1.

 

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n.o.

15 000,00

15 000,00

 

Zdravotníctvo

15 000,00

15 000,00

 

 

 

 

2.

Slovenský červený kríž

Zvolenská cesta 1164/27, Lučenec

400,00

400,00

3.

Slovenský zväz telesne postihnutých

Námestie republiky 315/26, Lučenec

400,00

400,00

4.

OZ Tretí vek

Námestie Tuhárske 886/10, Lučenec

210,00

210,00

5.

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

Námestie republiky 315/26, Lučenec

250,00

500,00

6.

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Ulica Mateja Bela 1679/6, Lučenec

300,00

500,00

7.

Jednota dôchodcov na Slovensku

Ulica barákova 1085/8, Lučenec

250,00

500,00

8.

OZ Rúbanisko  III

Štvrť M.R.Štefánika 2476/20, Lučenec

300,00

300,00

9.

OZ „Za dôstojný život“

Ulica Vajanského 1496/71, Lučenec

200,00

200,00

10.

ISTOTA, n.o.

Ulica A.S.Puškina 2371/19, Lučenec

220,00

200,00

 

Spolu čerpanie – neziskové organizácie, OZ

 

2 530,00

 

 

 

3210,00

 

 


 
 

Novoročný darček mesta Lučenec: Školáci, cestujete zadarmoVytlačiť
 

Mesto Lučenec pripravilo pre školákov novoročný darček v podobe bezplatného cestovania v MHD. Bezplatná doprava sa týka žiakov základných škôl do 15 rokov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Lučenec, a aj tých, ktorí navštevujú základnú školu zriadenú na území mesta Lučenec. Spoločným cieľom mesta a Slovenskej autobusovej dopravy Lučenec, a.s. je zatraktívniť cestovanie v MHD tak, aby cestujúci prirodzene preferovali tento druh dopravy, aby bola spoľahlivá, kvalitná, bezpečná a dostatočne rýchla a v konečnom dôsledku nepochybne aj ekonomicky a ekologicky výhodná. Zvýšením počtu prepravených osôb v mestskej autobusovej doprave predpokladáme aj zníženie počtu osobných automobilov v meste, z čoho následne vyplýva zníženie znečistenia ovzdušia.

Zároveň chceme vyjsť v ústrety rodičom, aby nemuseli svoje deti dopravovať do školy osobnými motorovými vozidlami.

Nárok na bezplatnú dopravu si cestujúci uplatňuje na predajnom mieste dopravcu, konkrétne v Infocentre na autobusovej stanici v Lučenci. Nárok na bezplatnú dopravu je potrebné aktivovať na dopravnej karte SAD Lučenec, ktorú už cestujúci vlastní. Nie je povinnosťou zakúpenie novej čipovej karty. Manipulačný poplatok za aktivovanie zľavy je 1 euro. Žiaci, ktorí nemajú dopravnú kartu, musia požiadať o jej vydanie. K jej vybaveniu je potrebné vyplniť žiadanku, priniesť fotografiu rozmerov 3 x 3,5 cm, občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Poplatok za vydanie dopravnej karty je 3,20 eur plus 1 euro spomínaný manipulačný poplatok.

 

Informácie môžete získať osobne v Infocentre, Autobusová stanica Lučenec, Ulica mieru 5705, ako aj na telefónnom čísle 047/5631385 denne od 6:00 - 17:30.

Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa, od 6:00 do 17:30. 


 
 

Online prenos zo zasadnutia MsZVytlačiť
 

On line prenos si môžete pozrieť v čase zasadnutia MsZ na adrese  https://www.youtube.com/user/elkon1958/live.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka