Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

Všeobecné

Mesto Lučenec sa zapojilo do projektu Odkazprestarostu.sk.Vytlačiť
 

Obyvatelia Lučenca môžu samospráve nahlásiť zlomenú lavičku, nefungujúce svetlo či iný problém vo verejnom priestore pomocou mobilnej aplikácie alebo na webovej stránke odkazprestarostu.sk. Ide o ďalšiu službu občanom, ktorou chce mesto Lučenec zlepšiť otvorenú a efektívnu komunikáciu so svojimi občanmi s využitím moderných technológii.

Od 16. septembra 2019 je možné posielať podnety samospráve buď z webovej stránky www.odkazprestarostu.sk, alebo priamo z mobilného telefónu, pomocou aplikácií pre Android a iOS.

              OPS obrazok.jpg

 

 

 

Pri každom podnete je potrebné zadať, kde sa nachádza (v aplikácii sa poloha priradí automaticky), priložiť fotografiu, ktorá daný problém dokumentuje, a zaradiť ho do príslušnej kategórie.

Nahlásený podnet skontroluje administrátor portálu Odkazprestarostu.sk a odošle samospráve. Samospráva následne odpovie, či a ako bude podnet riešiť.

Portál vás bude informovať pomocou notifikácie v aplikácii alebo e-mailom o odoslaní podnetu, odpovedi samosprávy, zmene statusu či o nových komentároch.

Portál zároveň umožní obyvateľom o každom podnete diskutovať, podporovať podnety pomocou „lajkov“, hodnotiť, či je odpoveď samosprávy uspokojivá, a pridávať komentáre k podnetom aj s fotografiami aktuálneho stavu.

Tento projekt má za cieľ skvalitniť komunikáciu medzi občanmi a samosprávou, podporiť ľudí žijúcich v našom meste, aby si všímali dianie okolo seba a skvalitnili úroveň života v Lučenci.

Zároveň prosíme občanov, nakoľko portál Odkazprestarostu.sk je verejne prístupný, aby formulovali podnety v rámci slušného vyjadrovania. Veríme, že projekt bude slúžiť ku konštruktívnemu riešeniu problémov a spoločnými silami tak docielime slušný, plnohodnotný  a komfortný život pre každého občana v našom meste.

 

 


 
 

Príprava programového rozpočtu Mesta Lučenec na roky 2020-2022Vytlačiť
 

Vážení spoluobčania,

počnúc mesiacom september, mesto Lučenec začína s prípravami programového rozpočtu mesta Lučenec na roky 2020, 2021 a 2022. Na základe tohto Vás upozorňujeme na možnosť podieľať sa na príprave rozpočtu mesta Lučenec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 a 2022, a to predložením Vašich návrhov a požiadaviek prostredníctvom poslancov za Vaše volebné obvody, prípadne písomne do schránky pre návrhy a podnety občanov mesta Lučenec umiestnenej na prízemí budovy Mestského úradu v Lučenci alebo na oddelenie ekonomiky a majetku mesta v termíne do 30. septembra 2019.

      Za Váš záujem a aktívny prístup ďakujeme.


 
 

Rozpis a harmonogram prác aktivačných pracovníkov na mesiac september 2019.Vytlačiť
 

Pracovná doba aktivačných pracovníkov od 8,00 – 12,00                                                                                                                                                                       

Koordinátor: Kováč Tibor                                                                                                                                                                                  

Dátum:                                  Počet aktivač.prac.           Lokalita:                                                                                                                         

02.09.2019/pondelok/         /16/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

03.09.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

04.09.2019/streda/                /21/                                    Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

05.09.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

06.09.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

09.09.2019/pondelok/         /16/                                      Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

10.09.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

11.09.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

12.09.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

13.09.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

16.09.2019/pondelok/                      /16/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

17.09.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

18.09.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

19.09.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

20.09.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

23.09.2019/pondelok/                      /16/                                        Ul.továrenská, tkáčska, potočná, záhradná, Jegorovova, Opatová vrch, Horná Slatinka k autobusovej zastávke kopec pri Fabianke

24.09.2019/utorok/            /23/                                        Ul. Vansovej, maloveská, cintorín Opatová a Malá Ves, Dolná Slatinka po kaštiel, Horná  Slatinka k autobusovej zastávke, Ul. Rázusa od nadjazdu po Slovan, Ul. Čajkovského

25.09.2019/streda/              /21/                                       Ul. Daxnerova, bratrícka, J. Jiskru parašutistov, kláštorná, cintorín Opatová, Dolná Slatinka

26.09.2019/štvrtok/           /22/                                        Opatová sídlisko, Gemerská cesta, okolie Autocentrum Bystriansky, Čurgov, Dolná Slatinka, Fiľakovská od Meposu po kopec pri Fabianke

27.09.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

30.09.2019/piatok/            /14/                                        Ul.Jiráskova, Gemerská cesta, Forstinger okolie, podjazdy Opatová, Čurgov, Dolná Slatinka

 

Koordinátor:  Bartoš Ladislav       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.09.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

03.09.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

04.09.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

05.09.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

06.09.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

09.09.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

10.09.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

11.09.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

12.09.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

13.09.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

16.09.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

17.09.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

18.09.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

19.09.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

20.09.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

23.09.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

24.09.2019/utorok/            /2/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

25.09.2019/streda/             /3/                                          Fiľakovská cesta po kopec Fabianka

26.09.2019/štvrtok/           /4/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

27.09.2019/piatok/            /4/                                          Ul. Vajanského, Tuhárske námestie

30.09.2019/pondelok/       /2/                                          Ul. osloboditeľov, Ul. Adyho, Fiľakovská cesta po Mepos

 

Koordinátor:  Korová Terézia       

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:   

02.09.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

03.09.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

04.09.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

05.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

06.09.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

09.09.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

10.09.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

11.09.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

12.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

13.09.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

16.09.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

17.09.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

18.09.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

19.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

20.09.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

23.09.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

24.09.2019/utorok/            /8/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

25.09.2019/streda/             /9/                                         Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

26.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

27.09.2019/piatok/            /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

30.09.2019/pondelok/       /5/                                          Ul. Komenského, cintorín Lučenec, Ul. cintorínska, járkova, lúčna, Husova

 

Koordinátor: Oláh Karol                   

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.09.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

03.09.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

04.09.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

05.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

06.09.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

09.09.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

10.09.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

11.09.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

12.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

13.09.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

16.09.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

17.09.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

18.09.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

19.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

20.09.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

23.09.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

24.09.2019/utorok/            /5/                                          Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie

25.09.2019/streda/             /7/                                          Rúbanisko III. – čistenie kontajnerových stanovíšť

26.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Rúbanisko III. – okolie Tržnice, CBA, Ekumenického kostola

27.09.2019/piatok/            /4/                                      Rúbanisko II. – ul. Budovateľov,  Ajax – okolie, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

30.09.2019/pondelok/       /6/                                          Rúbanisko III.- celé sídlisko, križovatka pri Zimnom štadióne-smer kúpalisko a prístupová cesta na priehradu, pláž na priehrade, altánok pri kúpeľoch

 

Koordinátor:   Oláhová Zdeňka                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.09.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

03.09.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

04.09.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

05.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

06.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

09.09.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

10.09.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

11.09.2019/streda/             /5/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

12.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

13.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

16.09.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

17.09.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

18.09.2019/streda/             /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

19.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

20.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

23.09.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

24.09.2019/utorok/            /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

25.09.2019/streda/             /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

26.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Autobus.zastávky pri LIDL 2x, okolie Slovnaftu pri Hypernove, prístupová cesta k STOP-SHOPu smerom k Parnému mlynu chodník pri SPTŠ smerom k Hypernove, Ul.športová k Zimnému štadiónu

27.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

30.09.2019/pondelok/       /4/                                Rúbanisko II. - vnútroblok od Kazačku k dvojprúdovke a Haličskej ceste, Okružná ulica

 

Koordinátor:   Markovičová Eva                

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.09.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

03.09.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

04.09.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

05.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

06.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

09.09.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

10.09.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

11.09.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

12.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

13.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

16.09.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

17.09.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

18.09.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

19.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

20.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

23.09.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

24.09.2019/utorok/            /4/                                          LIDL, Poliklinika

25.09.2019/streda/             /5/                                          Gorkého, Smetanovo námestie, štvrť Malinovského a okolie, Ul. Novomeského

26.09.2019/štvrtok/           /6/                                          Ul. Jánošíkova, okolie pri garážoch za hasičskou zbrojnicou

27.09.2019/piatok/            /4/                                          Rúbanisko II. – dvojprúdovka + svahy

30.09.2019/pondelok/       /5/                                          Rúbanisko I.- vnútrobloky, okolie škôlky, CBA, ZŠ Novomeského

 

Koordinátor: Markovič Jozef          

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.09.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

03.09.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

04.09.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

05.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

06.09.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

09.09.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

10.09.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

11.09.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

12.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

13.09.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

16.09.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

17.09.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

18.09.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

19.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

20.09.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

23.09.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

24.09.2019/utorok/            /9/                                          Ul.Štúrova, mieru, okolie Hviezdy, Dukelských hrdinov

25.09.2019/streda/             /8/                                          Ul. Rázusa, Erenburgova, Ul. mieru, Ul. Lehára

26.09.2019/štvrtok/           /9/                                          Ul.zvolenská, Nám.republiky, okolie Hviezdy, Ul. Partizánska

27.09.2019/piatok/            /7/                                          Ul.Kuzmányho, železničná, Dukelských hrdinov

30.09.2019/pondelok/       /6/                                          Ul.novohradská, mieru, zvolenská – Tesco

 

Koordinátor: Botoš Pavel                             

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

03.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

04.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

05.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

06.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

09.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

10.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

11.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

12.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

13.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

16.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

17.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

18.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

19.08.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

20.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

23.08.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

24.08.2019/utorok/            /11/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, Rapovská križovatka, Kubínyiho nám., Ul. Rádayho, Ul. Kármána, Námestie republiky

25.08.2019/streda/             /12/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

26.09.2019/štvrtok/           /10/                                        Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior,  Rapovská križovatka, M.R.Štefánika, Ul. Herzova, Ul. Komenského po Herza, Námestie republiky

27.08.2019/piatok/            /7/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

30.09.2019/pondelok/       /9/                                          Tržnica, Ul. Masarykova, MsÚ, Prior, ÚP, Zlatá ulička, Výstavisko, Ul. Petöfiho, Námestie republiky

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, orezávky živých plotov a kríkov a dočisťovanie po orezávkach , hrabanie opadaného lístia na verejných priestranstvách, v zimnom období odstraňovanie snehovej pokrývky na priechodoch pre chodcov a autobusových zastávkach, posyp a odstraňovanie ľadu zo zľadovatelých plôch. Telefonický kontakt: MsÚ

Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec

Správca parku: Gorelík Robert                      

Dátum:                                 Počet aktivač.prac.           Lokalita:

02.09.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

03.09.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

04.09.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

05.09.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

06.09.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

09.09.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

10.09.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

11.09.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

12.09.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

13.09.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

16.09.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

17.09.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

18.09.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

19.09.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

20.09.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

23.09.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

24.09.2019/utorok/            /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

25.09.2019/streda/             /3/                                          areál parku, parkovisko pri parku

26.09.2019/štvrtok/           /7/                                          areál parku, parkovisko pri parku, B.Nemcovej-živý plot

27.09.2019/piatok/            /6/                                          areál parku, parkovisko pri parku

30.09.2019/pondelok/       /9/                                          areál parku, parkovisko pri parku

Rozpis prác: čistenie daných lokalít od odpadkov, smetí a nánosov, zametanie, hrabanie, hrabanie opadaného lístia, pomoc pri čistení ohrád v zoo kútiku, pomoc pri údržbe a opravách na zariadeniach v parku ako sú lavičky a zariadenia nachádzajúce sa na detskom ihrisku v parku, pomoc pri čistení a dezinfekcii fontány v parku, pomoc pri orezávkach a vypiľovaní poškodených stromov, pomoc pri udržiavaní čistoty a poriadku počas kultúrno-spoločenských a športových akcií konaných Mestom Lučenec v areáli Mestského parku v Lučenci, v zimnom období čistenie asfaltových chodníkov od snehovej pokrývky.

Telefonický kontakt: MsÚ Lučenec, oddelenie dopravy  ŽP 4307209.V rozpise môžu nastať prípadné zmeny podľa výskytu operatívnych stavov alebo nepriaznivého počasia alebo pri výskyte kalamitných  stavov a počas akcií organizovaných mestom Lučenec.

 

Rozpis čistenia ulíc – soboty, nedele, sviatky – ruční zametači v čase od 7,00 – do 12,00 hod. alebo podľa potreby

Lokality:     

Sobota

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R. – Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRYpo CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

Nedeľa, sviatky

Bartoš, Korová, Mirga, Koky - Vajanského ulica od ZŠ-zastávka SAD, okolie Tržnice, Kubínyiho námestie, Osloboditeľov, Rádayho, Fiľakovská cesta smerom k Bille, L. Svobodu, 

Botoš P., Botoš J., Kováčová, Kováč R.– Masarykova ulica po MsÚ, Zlatá ulička po Úrad práce, ulica Kármána po ulicu Artézskych prameňov, ulica Jókaiho po ulicu železničnú ulica Dr. Vodu po ulicu Moyzesa

Markovič, Knisa, Rendek, Mikóczi,– Masarykova ulica od MsÚ smerom k NsP, Námestie republiky, Železničná ulica po stanicu, ulica Jókaiho od ulice železničnej po ulicu novohradskú, Novohradská ulica po kino APOLLO, ulica Dukelských hrdinov po Kaufland

Kováč, Banga  - Lučenec časť Opatová

Markovičová, Poliaková - M. Gorkého, časť Malinovského, Novomeského, okolie ZŠ, Rúbanisko I. – zastávky, okolie Polikliniky

Oláh, Oláhová, Oláh ml., Berky – Rúbanisko II., III. – zastávky, Rúbanisko III. – chodník od AMBRY po CBA, okolie Ekumenického kostola, priehrada

 

01.09.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

                      

07.09.2019:  Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Rendek + aktivační pracovníci 3

08.09.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Knisa

 

14.09.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

15.09.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

                       

21.09.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J.,

                      Markovič + aktivační pracovníci 3

22.09.2019:   Mirga, Koky, Mikóczi, Kováč R., Banga, Poliaková, Berky, Oláh ml., Botoš J., Rendek

 

28.09.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová + aktivační pracovníci 3

29.09.2019:   Bartoš, Korová,  Markovič, Knisa, Rendek, Kováč T., Markovičová, Oláh,

                      Oláhová, Botoš P. , Kováčová

 

Správca parku: Robert Gorelík, ručný zametač: Ladislav Matúz

čistenie parku, chov zvierat každá sobota, nedeľa, sviatky + 3 aktivační pracovníci


 
 

Propozície XXIII. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička - Lučenec 15.11.2019 Vytlačiť
 

Vyhlasovateľ súťaže: Mesto Lučenec                                                                  Organizátori: Mestský úrad - oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu,  Regionálne osvetové strediská v SR, CVČ                                                                    Termín: október - november 2019                                                                               Poslanie a cieľ súťaže:Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej litera-túry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť,  prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.

Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej – Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.                                                                                                               Zásady súťaže: 

 • Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.
 • Vekové kategórie:
 •  kategória :    II. - IV. ročník základných škôl
 •  kategória :    V. - VI. ročník základných škôl
 •  kategória : VII. - IX. ročník základných škôl
 •  kategória: stredné školy
 •   kategória : dospelí

Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže.

 • Časový limit – maximálne  pre:                                                                                             I. II. kat. – 4 min.                                                                                                               III. kat. – 5 min.                                                                                                                 IV. kat. -  6 min.                                                                                                                 V. kat. -  6 min.                                                                                                                   Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať.                                                          -Recitátor je povinný text prednášať naspamäť.                                                             -Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:

 • Súťaž začína základnými kolami - triednymi,  školskými príp. obvodovými. Z týchto kôl víťazi postupujú do regionálnych kôl. Počet postupujúcich z regionálnych kôl do celoslovenského kola: z každej kategórie jeden.
 • Školské kolá súťaže organizujú jednotlivé školy.
 • Regionálne kolá - Regionálne osvetové strediská v SR
 • celoslovenské kolo – Mestský úrad Lučenec.
 • Okresné resp. oblastné kolá odporúčame uskutočniť do 28. októbra 2019 a víťazov jednotlivých kategórií nahlásiť usporiadateľovi celoslovenskej súťaže.
 • Termín nahlásenia súťažiacich: do celoslovenského kola súťaže písomne do 31. 10. 2019, (meno súťažiaceho, kategória, adresa). Súťažný text je potrebné zaslať písomne v stanovenom termíne.

Adresa: Mestský úrad oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu                                               Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                             Novohradská ul. 1,                                                                                                                   984 01  Lučenec  , č. t.: 047/4307232, 0905614782                                                Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Finančné zabezpečenie:                                                                                              Triedne, školské a regionálne kolá súťaže si zabezpečí každý región sám. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Zabezpečíme recitátorom stravu, cestovné.  Ceny účastníkom:                                                                                                             Ceny /diplomy, vecné ceny/ zabezpečia organizátori súťaže. Ocenení budú súťažiaci umiestnení na 1. – 3. mieste v každej kategórii.                                                              Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.                                                              Na celoslovenskom kole môžu byť udelené aj ďalšie ceny – Cena primátorky mesta Lučenec, Cena Matice slovenskej, Cena Novohradského osvetového strediska.                    Porota si vyhradzuje právo pridelenia mimoriadnych cien od právnických osôb, ale cenu od fyzickej osoby prenecháva na udelenie darcovi.

Harmonogram podujatia :                                                                                                   15. novembra 2019 /piatok /  :

09.00 – 10.00 hod. - prezentácia v budove MsÚ                                                                  10.00 -  10.15 hod. - prijatie účastníkov súťaže v obradnej sieni, otvorenie súťaže                10.20 – 13.00 hod. - priebeh súťaže -  Divadlo B.S.Timravy                                              13.00 – 13.30 hod. - rozborový seminár pre recitátorov                                                    14.00 -  15.00 hod. -  slávnostné vyhlásenie výsledkov                                                      15.00 – 16.00 hod. -  recepcia

____________________________________________________________________

Prihláška - celoslovenské kolo súťaže Timravina studnička                                         

 Meno a priezvisko postupujúceho recitátora :

.............................................................................................

Bydlisko :............................................................................

Telefonický kontakt : .........................................................

Veková kategória : .............................................................

Meno autora : .....................................................................

Prednášaný text :  ...............................................................

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Organizátorovi súťaže Timravina studnička súhlas so spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných údajov. Pokiaľ je poskytovateľ dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.  

                                         

                                                                      .........................................................                                                                                        podpis recitátora  / zákonného zástupcu/


 
 

Propozície 4. ročníka výtvarnej súťaže Petrohrad očami detíVytlačiť
 

Primátorka mesta Lučenec PhDr. Alexandra Pivková vyhlasuje  4. ročník výtvarnej súťaže „ Petrohrad očami detí “pod patronátom GUBERNÁTORA MESTA SANKT  PETERBURGU Alexandra Dmitrijeviča Beglova 

          Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na Petrohrad ako na  mesto celosvetového  významu, druhé najvýznamnejšie po Moskve, ekonomické, priemyselné, vedecké a kultúrne centrum, dopravný uzol ležiaci na severozápade Ruska, administratívne centrum. Petrohrad je najsevernejším z veľkých svetových miest  Žije tu cca 5 miliónov obyvateľov.  Je jedným z najkrajších  miest na svete  označované aj ako Benátky severu . Mesto založil roku 1703 Peter I.  Vznešený výzor Petrohradu predstavuje architektonické skvosty, široké a rovné ulice, priestranné námestia, sady a parky, rieky, množstvo kanálov, mosty, ozdobné ploty, monumentálne a dekoratívne sochy. Historické jadro mesta patrí do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.                                               

                                                                     PODMIENKY ÚČASTI

        Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, ZUŠ , SŠ , jednotlivci a kolektívy. Súťažiaci ľubovoľnou výtvarnou technikou môžu stvárniť mesto Petrohrad.

Vítané sú rôzne techniky, ako kresba, maľba, perokresba, akvarel,  kombinované techniky, grafika : linorez, linoryt, drevorez, drevoryt, suchá ihla a pod. 

Súťažné práce formátu najviac A3  zašle škola, alebo  jednotlivec do 15.11. 2019 na adresu: 

Mestský úrad                                                                                                           oddelenie  školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu                                                  Bc. Renáta Libiaková Peržeľová                                                                                      Ulica novohradská  č. 1                                                                                                      984 01 L u č e n e c                                                                                                   Slovenská republika                                                                                                           Tel. číslo : 0421/ 047/4307232                                                                                          Obálku označte heslom      „  súťaž Petrohrad očami detí “.                                     Výstava  bude sprístupnená v priestoroch  radnice mesta Lučenec v decembri 2019.  Vybraných 50 prác  bude vystavených   v meste Petrohrad. 

Každá práca okrem signatúry na prednej strane má byť na rube označená týmito údajmi:

a/ meno autora                                                                                                                       b/ veková kategória                                                                                                                c/ meno vyučujúceho                                                                                                            d/ adresa školy                                                                                                                       e/ pečiatka školy                                                                                                                    f/ dátum vyhotovenia                                                                                                              g/ názov diela                                                                                                                                     Prosíme, aby údaje o autorovi boli vypísané čitateľne.   

Do súťaže budú zaradené len originálne práce. Práce, s ktorými sa súťažiaci už zúčastnili iných súťaží, odborná porota vyradí! Budú vyradené i práce, ktoré tematicky nespĺňajú kritéria súťaže.

VEKOVÉ   KATEGÓRIE                                                            

   I.  kat.  ZUŠ      I                   / 6      -    10 rokov/

   II. kat.  ZUŠ      II                 / 11    -    15 rokov/

  III. kat.  ZŠ        1     -  4 ročník

  IV. kat.  ZŠ         5    -   7 ročník

   V. kat.  ZŠ         8    -   9 ročník

  VI. kat.  Stredné školy / aj stredné školy s umeleckým zameraním/

VYHODNOTENIE  SÚŤAŽE

        Súťažné práce vyhodnotí odborná porota, ktorú ustanoví organizátor. Okrem prvých troch cien v každej kategórii, porota môže udeliť aj mimoriadne ceny. Organizátori si vyhradzujú právo niektorú z cien neudeliť, alebo zvýšiť počet cien. Výsledky súťaže budú uverejnené v tlači. Účastníci, ktorým odborná porota udelí niektorú z cien, budú pozvaní na slávnostnú vernisáž , kde si prevezmú ceny a diplomy. 

ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA

        Práce ostávajú k dispozícii vyhlasovateľovi súťaže, nevracajú sa  a organizátori ich využijú podľa vlastného uváženia. Organizátori si vyhradzujú právo reprodukovať práce v tlači v záujme propagácie.

Súťažiaci zaslaním výtvarnej práce do súťaže súhlasí  so spracovaním  osobných údajov pre účely súvisiace s organizovaním a propagáciou uvedeného podujatia v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je Súťažiaci dieťa, má menej ako 16 rokov, súhlas so spracovaním jeho osobných údajov zaslaním výtvarnej práce do súťaže poskytuje nositeľ rodičovských práv a povinností.  

Náležitosti súhlasu so spracovaním osobných údajov:                                        Organizátor: Mesto Lučenec, Mestský úrad ,  Novohradská ul. č. 1, Lučenec                Doba uchovávania osobných údajov: v zmysle archivačného poriadku. Organizátor po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Organizátor zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

Práva Súťažiaceho k jeho osobným údajom:

 • súhlas so spracovaním osobných údajov môže Súťažiaci kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese Organizátora,
 • Súťažiaci  má právo požadovať od Organizátora prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Súťažiaci má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

 
 

Národný projekt Zelené obce SlovenskaVytlačiť
 

logo.png

Výsadbu stromov a inej vegetácie v slovenských obciach podporí aj tento rok envirorezort v rámci národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska, ktorý je financovaný z európskych fondov.

logo 2.png

Národný projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Do spomínaného projektu sa zapojilo aj mesto Lučenec, ktoré vypracovalo realizačný projekt na poskytnutie podpory pre realizáciu vegetačných prvkov. Ten bol začiatkom júna 2019 so žiadosťou na schválenie zaslaný Slovenskej agentúre životného prostredia (je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky).

Samospráva na budovanie zelenej infraštruktúry môže získať maximálne 16 tisíc eur. Zo schválených financií sa bude hradiť dodanie 89 drevín a pôdneho substrátu, výsadba, nevyhnutné terénne úpravy, ako aj následný monitoring jednotlivých drevín.

Realizácia vegetačných prvkov vo vzťahu k dotknutým cieľom národného projektu sa bude v Lučenci uskutočňovť v nasledujúcich zónach:

1. Sídlisko Rúbanisko II - Zóna A:

• Javor mliečny (Acer platanoides)

• Dub letný (Quercus robur)

• Lipa malolistá (Tilia cordata)

• Borovica lesná (Pinus sylvestris)

 

2. Sídlisko Rúbanisko III - Zóna B:

• Javor mliečny (Acer platanoides)

• Hrab obyčajný (Carpinus betulus)

• Lipa malolistá (Tilia cordata)

 

3. Haličská cesta - Zóna C:

• Lipa malolistá (Tilia cordata)

• Borovica lesná (Pinus sylvestris)

 

4. Ulica A. Jiráska - Zóna D:

• Lipa malolistá (Tilia cordata)

 

5. Mestský park - Zóna E:

• Javor mliečny (Acer platanoides)

• Hrab obyčajný (Carpinus betulus)

• Lieska obyčajná (Corylus avellana)

 

Viac zelene v zastavanom území

V mesiaci júl 2019 bola mestu Lučenec žiadosť o dotáciu schválená a následne bola podpísaná Zmluva poskytnutí podpory so SAŽP.

Budovaním zelenej infraštruktúry a vytváraním poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr sa v našom meste prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. Okrem toho sa posilní aj klimatická, pôdoochranná, vodoochranná a environmentálna funkcia zastavaného prostredia.


 
 

Miestna občianska poriadková služba opäť v našom mesteVytlačiť
 

3.png

1.png2.png

 

 

 

   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako sprostredkovateľský orgán Ministerstvo vnútra SR pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo orientovanú výzvu so špecifickým cieľom zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu.

Mesto Lučenec aj v tomto prípade na výzvu reagovalo, čoho výsledkom je schválenie projektu s názvom „Zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Lučenec s prítomnosťou MRK“.

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 09/2019- 08/2021

Nenávratný finančný príspevok: 95 287,79 €

Typ projektu: Dopytovo- orientovaný projekt

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

 

www.ludskezdroje.gov.sk                   www.esf.gov.sk                                  www.minv.sk                                                             www.lucenec.sk              

 

 

              


 
 

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39Vytlačiť
 

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom:

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

Názov projektu:            Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ, Rúbanisko II/39

Názov prijímateľa:        Mesto Lučenec

Kód projektu ITMS:      310040M837

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti objektu predškolského zariadenia, nachádzajúceho sa v okrajovej časti mesta Lučenec na Sídlisku Rúbanisko. Budova MŠ bola uvedená do prevádzky v 70-tych rokoch 20. storočia. Tvoria ju dva dvojpodlažné objekty - pavilón materská škola a pavilón detské jasle, ktoré sú vzájomne prepojené jednopodlažným hospodárskym pavilónom. Podlahová plocha objektu je 1.713,10  m2 a vykurovaný objem podlaží je 5.995,85 m3.

V rámci projektu sa zrealizujú opatrenia na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodových konštrukcií a to obnova obvodového plášta, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budov. Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity projektu: Zníženie energetickej nárocnosti budovy MŠ Rúbanisko. Po zrealizovaní projektu dôjde k zníženiu konečnej spotreby energie objektu o 236.407,8 kWh/rok a budova, pôvodne energetickej triedy D bude zaradená do triedy A1. Plánovaná úspora energie na vykurovanie oproti súčasnému stavu bude 87,1 %.

Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov smernice 2010/31/EÚ a 2012/27/EÚ, zapracovaných do Národného plánu na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou energie a k plneniu ročného cieľa úspory energie podľa čl.4 smernice 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskej únie
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

www.op-kzp.sk
www.siea.sk

publicita.jpg


 
 

V meste pribudli ďalšie nové detské ihriskáVytlačiť
 

Mesto Lučenec pokračuje v rekonštrukcii detských ihrísk.

V priebehu mesiaca Jún pribudli vo vnútrobloku Osloboditeľov a na sídlisku Rúbanisko II nové zrekonštruované detské ihriská. Nové detské ihriská budú plniť športovo-oddychovú funkciu. Hracie prvky sú určené pre deti od 4 do 14 rokov. Detské ihriská sa obnovili a rozšírili o mnohé nové prvky ako napríklad visiacu hojdačku s hniezdom, kolotoč, kombinovanú zostavu pre malých aj veľkých, lanovku a mnohé ďalšie. V priebehu mesiaca Júl sa ešte osadí drevený altánok na sídlisku Osloboditeľov.

IMG_8012.jpgIMG-0557.JPG

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt finančne podporila Nadácia Veolia, Stredoslovenská prevádzková spoločnosť a. s., v spolupráci s Mestom Lučenec a PG food service, s.r.o.

 

 

logo.jpgNadaciaVEOLIA_logo_500x200.pngstredoslovenska-vodarenska-prevadzkova-spolocnost-a-s-logo-1.jpg


 
 

Wifi pre Teba v meste LučenecVytlačiť
 

informovanost.jpg

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu s názvom

Wifi pre Teba v meste Lučenec.

Opis projektu:

Projekt rieši vybudovanie WiFi prístupových bodov v meste Lučenec na miestach komunitného života, ktoré poskytnú bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta k internetu.

Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:

1. Námestie Republiky, 984 01 Lučenec

2. Kubínyiho námestie, 984 01 Lučenec

3. Rúbanisko II, 984 01 Lučenec pri kamenných kvetoch

Všetky prístupové body sa budú identifikovať  ako "WiFi pre Teba" a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka mesta Lučenec - www.lucenec.sk.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Lučenec, Novohradská 1, 984 01 Lučenec

Miesto realizácia projektu: Mesto Lučenec

Max. výška poskytnutého NFP:  4 275,00 €

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk .

www.mindop.sk, www.eufondy.sk


 
 

Podpora opatrovateľskej služby v meste LučenecVytlačiť
 

oplz+eu_na sirku.png

                                                      

Mesto Lučenec bolo úspešné v rámci dopytovo-orientovaného projektu Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec. Prostredníctvom projektu plánuje mesto zabezpečiť poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby odkázané na opatrovateľskú službu v celom svojom území. Z hľadiska zotrvania klienta v jeho prirodzenom domácom prostredí, ako aj z finančnej dostupnosti bude pre občanov Lučenca prínosom prechod z inštitucionálnych služieb na terénne a komunitné služby poskytované klientovi v jeho domácom prostredí.

Začiatok realizácie: 04/2019. Ukončenie: 05/2021.

Schválená výška NFP: 452 010,00 €.ia mpsvr sr.png

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk


 
 

Chcete byť informovaní o odstávke elektriny?Vytlačiť
 

Vážení občania,

v súvislosti s plánovanými odstávkami dodávok elektrickej energie v našom meste Vám dávame do pozornosti, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Vám ponúka bezplatnú aplikáciu Webkontakty. Táto aplikácia je prístupná na web stránke www.ssd.sk. Prihlásením sa (zaregistrovaním sa v predmetnej aplikácii) máte možnosť kontroly a nastavenia svojich kontaktov pre vyrozumievanie v prípadoch plánovaného obmedzenia alebo prerušenia distribúcie elektrickej energie. Prihlásením sa získate možnosť samostatne aktualizovať a dopĺňať kontakty pre vyrozumievanie.

Informácie o plánovaných odstávkach elektriny v meste Lučenec Vám poskytujeme aj prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky mesta Lučenec v časti Informácie – Odstávky elektriny.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka