Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pamätihodnosti mesta Lučenec

Zoznam pamätihodností mesta Lučenec

Poslanci mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 21.10.2008 schválili zoznam pamätihodností mesta Lučenec. Tento zoznam bol vypracovaný na základe odporúčania Banskobystrického samosprávneho kraja – odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva.
Do evidencie pamätihodností mesta sú zaradené okrem hnuteľných a nehnuteľných vecí aj kombinované diela prírody a človeka, historické udalosti, názvy ulíc, zemepisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta Lučenec.
Predmetom evidencie nie sú hnuteľné a nehnuteľné pamiatky chránené podľa osobitných predpisov (zbierky múzeí a galérií, fondy archívov a knižníc) a sú už prevažne podľa zákona o ochrane pamiatkového fondu zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR ako národné kultúrne pamiatky.
Schválený zoznam bude podkladom k prípadnému podávaniu žiadostí na získania financií z grantov a dotácií na opravu a rekonštrukciu predmetných pamätihodností. V budúcnosti umožní vytvárať ponuku a štruktúru produktov poznávacieho cestovného ruchu vo všetkých sídlach a začleniť ju do ponuky mikroregiónu a do regionálnych národno-náučných poznávacích trás a okruhov.
Tento zoznam je možné priebežne dopĺňať o ďalšie návrhy na podnet fyzických a právnických osôb.

ZOZNAM HMOTNÝCH NEHNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
1) Červenákov mlyn - Opatová, Ul. skladištná č.par. 5936/3,4
2) Artézska studňa - Ulica Komenského
3) Artézska studňa - Ulica Nejedlého
4) kríž s Ukrižovaným - Haličská cesta (miesto modlitieb obyvateľov)
5) kríž s Ukrižovaným - Fiľakovská cesta (miesto modlitieb obyvateľov)
6) kríž s Ukrižovaným - Zvolenská cesta (miesto modlitieb obyvateľov)
7) pomník - Slatinka - park
8) starý židovský cintorín - Ul. L.Mócsaáryho č.par.724, pôvodný židovský cintorín- 1758m2
9) cintorín v Slatinke - k.ú. Opatová, dedinský drevený kríž
10) pôvodný dom smútku - ústredný cintorín 1543/2
11) súbor hrobiek a náhrobkov - Kalvínsky cintorín č.par. 2967/1
12) Serlyho kaplnka (1873) -ústredný cintorín č.par.1543/1, zvon pamätná tabuľa
13) rodinná hrobka Rakottyaiovcov - ústredný cintorín
14) pamätná tabuľa -7.9.1451, Bitka pri Lučenci, cintorín Opatová
15) pamätný hrob - Szabó Gyula, 1907-1972, umelec, maliar, Kalvínsky cintorín
16) pamätný hrob - Sörös Béla, 1877-1939, biskup, zakladateľ teologického lýcea, Kalvínsky cintorín
17) pamätný hrob - Gyurkovits Ferenc, 1876-1968, maliar, ústredný cintorín
18) pamätný hrob - Dr. Bazovský Ľudovít, 1872-1958, prvý slovenský župan Novohradu, ústredný cintorín
19) pamätný hrob - Banšel Koloman, 1850-1887, básnik, ústredný cintorín
20) pamätný hrob - Gerö Gustáv, 1889-1979, profesor, maliar, ústredný cintorín
21) symbolický pamätník - Štúrová Karolína, 1826-1859, slov.národovkyňa, sestra Ľ.Štúra, ústredný cintorín
22) Pamätník padlým Opatová - Pamätník padlým vojakom v I. svetovej vojne
23) hrobka - Fabianka, cintorín
24) park - areál nemocnice č.par. 3265/1
25) park hlavný - Mestský park č.par. 4367/1, výmera - 72 498 m2
26) park - Opatová

ZOZNAM HMOTNÝCH HNUTEĽNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
1) erb mesta
2) športové trofeje
3) kronika mesta

ZOZNAM NEHMOTNÝCH PAMÄTIHODNOSTÍ OBCE
1) pamätný deň založenia obce - 3.august 1247 - 1.písomná zmienka (symbolický deň )
2) Bitka pri Lučenci - 7.september 1451 (symbolický deň)
3) vypálenie mesta Lučenec - 9.august 1849
4) oslobodenie mesta - 14.január 1945
5) návšteva cisára Jozefa I. (1857)
6) návšteva Dr. M.R.Štefánika (1911)
7) návšteva bulharského cára Coburga (1912)
8) návšteva T.G.Masaryka (1930)
9) historické názvy ulíc - Haličská, Fiľakovská cesta, Begova, Garbiarska, Železničná, Tuhárske námestie...
10) zemepisné a katastrálne názvy - Opatová, Fabianka, Tuhár, Slatinka, malá Ves, Parný mlyn, Ľadovo, Modré zeme, Koháryho dolina, Ružová osada, Hladký majer, Vinica...


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka