Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci MsZ

Volebný obvod č.1 - ulice

Markušova pustatina, Mestský park, Modré zeme, Pivničný rad , Ulica B. Nemcovej, Ulica barákova, Ulica cintorínska, Ulica Dekr. Matejovie, Ulica E. M. Šoltésovej, Ulica F. Lehára, Ulica Františka Gyurkovitsa , Ulica garbiarska , Ulica J. A. Komenského, Ulica J. Husa, Ulica jarná, Ulica Júliusa Szabóa , Ulica krátka, Ulica Kupeckého, Ulica letná, Ulica lúčna, Ulica M. Benku, Ulica M. Šolochova, Ulica malá, Ulica mlynská, Ulica Olbrachtova, Ulica osada, Ulica P.J. Šafárika, Ulica parková, Ulica slepá, Ulica Sokolská, Vinica, Vinohradná ulica, Ulica Alexandra Wágnera, Ulica J. Wolkra, Ulica poľná, Ulica Vajanského, Rapovská križovatka, Hladký majer, Námestie Tuhárske, Ulica A. Kmeťa, Ulica A. S. Puškina, Ulica J. Francisciho, Ulica J. Vargu, Ulica L. Mocsáryho, Ulica mikušovská, Ulica mládežnícka, Ulica Slovenskej republiky rád, Veterná osada, Ulica pekárenská, Ulica Adyho, Ulica I. P. Pavlova, Ulica J. G. Tajovského, Ulica J. Jesenského, Ulica J. M. Hurbana, Ulica J. Smreka, Ulica P. Tótha, Ulica špitálska, Fabianka, Fabianka – Sad , Fiľakovská cesta, Havaška, Ulica Arm. Gen. Svobodu nepárne čísla od 7 – 15 a párne čísla od 14 – 28


 
MUDr. Zaher   Mahmoud
 

MUDr. Zaher Mahmoud

zaher.mahmoud@lucenec.sk

MUDr. Rudolf Slivka
 

MUDr. Rudolf Slivka

Ing. Rút Olšiaková
 

Ing. Rút Olšiaková

Ing. arch. Anna Václavíková
 

Ing. arch. Anna Václavíková

Mgr. Andrea Moravčíková
 

Mgr. Andrea Moravčíková


 
 

 

 

Volebný obvod č.2 - ulice

Kolonáda, Námestie artézskych prameňov, Ulica A. Jiráska, Ulica Begova, Ulica Čajkovského, Ulica Dr. Ľudovíta Bazovského, Ulica J. Kármána, Ulica maloveská, Ulica Terézie Vansovej, Zlatá ulička, Staničný obvod, Ulica A. Petöfiho, Ulica Dr. Herza, Ulica Dr. Vodu, Ulica Jókaiho, Ulica M. J. Lermontova, Ulica Martina Rázusa nepárne čísla od 1 - 53 a párne čísla od 2 – 32, Ulica Sládkovičova, Ulica Št. Moyzesa, Ulica T. G. Masaryka, Ulica V. V. Majakovského, Ulica Z. Nejedlého, Ulica železničná, Námestie Kubínyiho, Ulica Hviezdoslavova, Ulica Kolomana Banšella, Ulica osloboditeľov, Ulica P. Rádayho, Ulica Arm. Gen. Svobodu nepárne čísla od 1 – 5 a párne čísla od 2 - 10, Ulica J. Bottu, Malá Ves: Ulica hlavná, Ulica jasná, Ulica mesačná, Ulica nábrežná, Ulica pod kaštieľom, Ulica sadová, Ulica slnečná, Ulica tichá, Ulica úzka, Ulica zámocká


 

Mgr. Pavol Baculík

JUDr. Renáta Endrődyová


 

 

Volebný obvod č.3 - ulice

Ulica Erenburgova, Ulica Janka Kráľa, Ulica mieru, Ulica nová, Ulica novohradská okrem párnych čísiel od 10 – 32 Volebný okrsok číslo 10 Námestie republiky čísla od 1 - 4, Ulica Martina Rázusa - párne čísla od 34 - 44, Ulica novohradská - párne čísla od 10 - 32, Ulica partizánska, Lučenec, Námestie republiky čísla od 5 - 25, Ulica A. Bernoláka - nepárne čísla od 1 – 7, Ulica Ľudovíta Štúra - nepárne čísla od 1 - 23, Štvrť M. R. Štefánika, Ulica A. Bernoláka okrem nepárnych čísiel od 1 - 7, Ulica Dukelských hrdinov, Ulica A. E. Timku, Ulica Hany Ponickej, Ulica Zory Jesenskej, Ulica Ľudovíta Štúra okrem nepárnych čísiel od 1 - 23, Ulica Svätoplukova, Ulica Martina Rázusa párne čísla od 46 a nepárne čísla od 55, Zvolenská cesta, Ulica Ľ. Podjavorinskej, Ulica B. S. Timravy, Ulica tehelná, Ulica D. Maróthyho, Ulica K. Kuzmányho


 

MUDr. Juraj Pelč

Mgr. Branislav Hrdlička

Lucia Lásková

Mgr. Jozef Kramec


 

 

Volebný obvod č.4 - ulice

Ulica Pavla Dobšinského, Ulica J. Kollára, Ulica I. Krasku, Ulica robotnícka, Ulica F. M. Dostojevského, Ulica L. N. Tolstého, Ulica Juraja Fándlyho, Ulica J. Martinčeka, Ulica J. Chalupku, Ulica M. Nešpora, Haličská cesta, Ulica Mateja Bela, Ulica kvetná, Ulica Ladislava Novomeského, Ulica Maxima Gorkého, Ulica M. Kukučína, Ulica Jánošíkova, Ulica F. Palackého, Smetanovo námestie, Ulica maršála Malinovského, Ulica Gagarinova, Ulica Janka Alexyho, Ulica študentská, Ulica Kukorelliho, Ulica Karola Supa, Rúbanisko I


 

Ing. arch. Ivan Siláči PhD.

Ing. Peter Grenda


 

 

Volebný obvod č.5 - ulice

Rúbanisko II, Rúbanisko III – čísla od 53 – 58, Ulica budovateľov, Ulica okružná, Ľadovo, Parný mlyn, Mestská pustatina, Lučenské kúpele, Tenisové ihrisko, Koháryho dolina, Ulica športová


 

Ing. Eva Balážová PhD.

Ing. Roman Konečný

Ing. Roman Konečný

Tel: 0908845222

E-mail: roman.konecny@lucenec.sk


 

JUDr. Jozef Oravec


 

 

Volebný obvod č.6 - ulice

Rúbanisko III čísla 1 - 52, Rúbanisko III čísla  61 - 65


 

Ing. Branislav Hámorník

Ing. Michal Kováč

Tomáš Šurik


 

 

Volebný obvod č.7 - ulice

Ulica revolučná, Ulica potočná, Ulica továrenská, Ulica Samuela Mikovíniho, Ulica tkáčska, Ulica Jána Petiana-Petényiho, Ulica záhradná, Ulica A. S. Jegorova, Gemerská cesta, Ulica Jána Perlicziho, Ulica Daxnerova, Ulica bratrícka, Ulica kláštorná, Dolná Slatinka, Horná Slatinka, Čurgov, Ružová osada, Líšková osada, Ulica J. Jiskru, Ulica parašutistov, Ulica Karola Borhyho


 

Ing. Elena Uličná

PhDr.Ing. Pavol Križo PhD.,MBA


 

 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka