Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednosta

Prednosta MsÚ

Prednosta MsÚ Lučenec je Ing. Igor Korniet 

(Štatút Mesta Lučenec § 25)

Kontakt : 047 4307222 - E-mail - prednosta

1) Prednosta mestského úradu je zamestnancom Mesta, ktorého vymenúva na dobu neurčitú a odvoláva primátor mesta.
2) Kvalifikačným predpokladom na funkciu prednostu mestského úradu je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa .
3) Prednosta mestského úradu zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta.
4) Prednosta mestského úradu plní najmä tieto úlohy :
a) organizuje prácu mestského úradu,
b) zabezpečuje hospodársky a správny chod úradu,
c) zostavuje návrh rozpočtu Mesta a zabezpečuje jeho plnenie, podpisuje spolu s primátorom mesta zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
d) zúčastňuje sa na zasadnutí zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným.
5) Prednosta mestského úradu plní aj ďalšie úlohy, ktoré mu uloží mestské zastupiteľstvo, primátor mesta a ktoré sú vymedzené Organizačným poriadkom Mestského úradu v Lučenci.


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka