Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prevencia - projekty a akcie

 

 Reflexné prvky nám môžu zachrániť život

 

 

      V poslednom čase sa častejšie stretávame s prípadmi zrazenia až usmrtenia chodcov a cyklistov na našich cestách. Žiaľ, mnohokrát je príčinou ich zlá viditeľnosť. Ľudia často prechádzajú cez cestu v zákrutách a na neosvetlených miestach, pričom podceňujú vlastnú viditeľnosť pri vstupe na vozovku.

      Novela zákona o cestnej premávke, ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2014 preto ustanovila povinnosť chodcom používať za zníženej viditeľnosti, teda najmä od súmraku do svitania, za hmly, sneženia či dažďa reflexné prvky alebo bezpečnostný reflexný odev aj v obci.

Pri nedodržaní tohto dopravného pravidla hrozí chodcovi pokuta .

      Mnoho ľudí to považuje len za represiu, ale málokto si uvedomuje, že ho v tmavom oblečení naozaj nie je vidieť ani na priechode pre chodcov.

      Na trhu sú dostupné samoupínacie pásky, vesty, popruhy či rôzne reflexné ozdoby, LED svietidlá na tašky, ruksaky, čiapky, kočíky a bicykle. Výber je pestrý, ale jedna reflexná páska na remienku dámskej kabelky alebo na rúčke kočíka naozaj nestačí. Reflexné prvky umiestňujte na konce rukávov, na úroveň kolien a pásu. Je vhodné kupovať odev a obuv ktorá má reflexné prvky, pričom dávame pozor, aby sme ich napr. taškou, šálom či ruksakom neprekryli, takže nebudú plniť svoju funkciu. Reflexnosť prvku treba tiež vyskúšať. Oranžová, krikľavá žltá či zelená farba ešte neznamená, že prvok je reflexný.

 

      Pripomíname, že podľa zákona je chodec povinný používať predovšetkým chodník. Po chodníku sa chodí vpravo. Kde chodník nie je, alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky. Po krajnici alebo po okraji vozovky môžu ísť chodci vedľa seba najviac dvaja. Nemôžu však ohroziť ani obmedziť cestnú premávku. Pri prechádzaní cez cestu musí chodec použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod. Nesmie vstúpiť na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže bezpečne prejsť cez vozovku. Chodci prechádzajú cez priechod v skupinách, nie jednotlivo. Mimo priechodu sa smie cez cestu prechádzať len kolmo na jej os a len vtedy ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel ich nedonúti zmeniť smer a rýchlosť jazdy. Pred vstupom na vozovku sa chodec musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Chodec sa nesmie bezdôvodne zdržiavať na ceste, ani sa zastavovať, prekonávať zábradlie a iné zábrany je zakázané.
 

      Dbajme na vlastnú bezpečnosť a kombinujme radšej viacero reflexných prvkov. Zakúpenie reflexných prvkov či odevov môže byť užitočným darčekom aj pre vašich blízkych.

 


 

Bc.D.Domoková, Mestská polícia


 

Projekt - Správaj sa normálne

 

   

 

      

PROJEKT -  SPRÁVAJ  SA  NORMÁLNE

 

      Koncom školského roka 2014/2015  sa opäť končí ďalší ročník preventívnej aktivity projektu "Správaj sa normálne ". Tento projekt realizovala Mestská polícia v Lučenci v piatich triedach 5.ročníka Základných škôl  M.R. Štefánika a ZŠ Haličská č.7, kde sa ho zúčastnilo v tomto školskom roku 105 žiakov. 

Obsahom projektu sú témy: Poznávame políciu, čo robí polícia,  Čo je násilie, ako sa brániť, Krádeže, Nebezpečná závislosť, Alkohol a tabak a čo spôsobujú, Zábavná pyrotechnika, Počítač a závislosti, internetové šikanovanie,  Predsudky a tolerancia, Pravidlá cestnej premávky a Ukáž sa , že si na ceste, kde sme si zopakovali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov, bicyklistov a korčuliarov.

      Aktivity prebiehali v rámci vyučovania, najčastejšie na hodinách etickej výchovy a chceme sa týmto aj poďakovať riaditeľom a pedagogickým pracovníkom uvedených základných škôl za ich ústretovosť pri realizácii projektu.

 

 

                                                                                               Mestská polícia Lučenec

 

PREVENTÍVNE  AKTIVITY   PRE  ŠKOLY

 

                                                                                                               kontakt Bc. Dana Domoková

 

 

Besedy pre materské školy

 

 • Prečo máme políciu, druhy polície na Slovensku, činnosť mestskej polície, ukážka výstroja a výzbroje MsP, rádiostanica, služobné auto, spôsob správneho oznamovania udalostí na políciu, otázky a diskusia.
 • Základné prvky bezpečnosti detí predškolského veku.
 • Dopravná výchova pre chodcov, bicyklistov, dopravné značky pre chodcov.

 

Besedy pre základné školy

 

 • Mestské a obecné polície, ich hlavné úlohy a oprávnenia, prečo máme políciu, aké druhy polície pôsobia na Slovensku, ukážka výstroja a výzbroja, spolupráca verejnosti s políciou , otázky a diskusia
 • Všeobecno-záväzné nariadenia mesta Lučenec, dodržiavanie verejného poriadku v meste
 • Dopravná výchova pre chodcov, dopravné značky, správanie sa chodcov na chodníku, na priechode pre chodcov, povinnosti cyklistov, výbava bicykla a ochranné pomôcky cyklistu, bezpečná cesta do školy, najčastejšie porušenia pravidiel chodcov a bicyklistov, otázky a diskusia
 • Projekt pre žiakov 5. ročníkov ZŠ – Správaj sa normálne s obsahom 10 tém
 • Prevencia kriminality, právny systém SR, dodržiavanie zákonov, čo je kriminalita a jej následky, páchateľ a spolupáchateľ, vandalizmus, trestné činy, graffity, ako sa nestať obeťou trestného činu, spôsob správneho oznamovania udalostí na MsP, otázky a diskusia

 

 

Besedy pre základné a stredné školy

 

 • Všeobecno-záväzné nariadenia mesta Lučenec, čo vyplýva z VZN o dodržiavaní čistoty a poriadku v meste, podmienky držania a vodenia psov na území mesta, nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia a zelene, priestupky vyplývajúce z porušenia VZN, VZN a mestská polícia, otázky a diskusia
 • Čo je droga, legálne a nelegálne drogy, čo je závislosť, druhy a vznik závislosti, drogy a kriminality, alkohol, nikotín, marihuana, otázky a diskusia
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi, čo je obchodovanie s ľuďmi, hlavné znaky a formy obchodovania, príklady obchodovania, ako sa nestať obeťou obchodovania, na čo si dať pozor pri hľadaní brigády alebo práce, čo urobiť pred odchodom do cudziny, kde mi pomôžu, užitočné kontakty, otázky a diskusia
 • Trestno-právna zodpovednosť detí a mládeže, čo je priestupok, kedy som trestne zodpovedný, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, priestupky proti verejnému poriadku, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom, otázky a diskusia

 

 

V   PRVOM   RADE   SME  VŠETCI  CHODCI

 

 

     Akonáhle sme v detstve urobili prvé nesmelé krôčiky stali sme chodcami. Až neskôr prišli bicykle, kolieskové korčule, kolobežky  či autá, kedy sme, pri príprave na skúšky, začali študovať zákony a predpisy. Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke však obsahuje osobitne aj dôležité pravidlá pre chodcov a cyklistov a tieto by sme mali poznať a dodržiavať už od našich prvých samostatných pokusov.

 

 1. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník, po chodníku sa chodí vpravo.
 2. Ak chodník nie je alebo je neschodný, chodí sa po ľavej krajnici alebo čo najbližšie pri ľavom okraji vozovky
 3. Chodci smú ísť po krajnici alebo okraji vozovky najviac dvaja vedľa seba.
 4. Za zníženej viditeľnosti  musí mať chodec idúci po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev aj v obci.
 5. Chodci pri prechádzaní cez priechod pre chodcov musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým, že prechádzajú v skupinách.
 6. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel nemôže cez vozovku bezpečne prejsť.

 

Ako správne prechádzať cez cestu?

 

 1. pred prechádzaním cez cestu sa vždy zastavím mimo vozovky
 2. na vozovku vstúpim až po dvojnásobnom rozhliadnutí sa vľavo a vpravo a vtedy , ak sa nepribližuje žiadny dopravný prostriedok, nemám na hlave kapucňu, ktorá mi bráni vo výhľade
 3. ak počúvam hudbu, vyberiem si slúchadlá  z uší aby som dobre počul hluk prichádzajúceho auta či motorky
 4. cez cestu prechádzam rýchlo a plynulo ale nebežím, aby som sa nepošmykol a nespadol
 5. po priechode pre chodcov chodím vpravo
 6. aj počas prechádzania sa ešte obzerám, či neprichádza nejaké ďalšie vozidlo
 7. ak sa dá, používam priechod pre chodcov  a nadchody

 

RADOSŤ  Z   BICYKLOVANIA   A   KOLIESKOVÉ   KORČULE
 

     Bicykel je dopravný prostriedok a nie hračka. Bicyklovanie je zábavné, je však nutné dodržiavať bezpečnostné pravidlá. Vážení rodičia, záleží aj na Vás, ako ich Vaše dieťa bude poznať a dodržiavať, preto si niektoré  základné pravidlá  v tomto jarnom období pripomeňme.

 

Čo musí mať bicykel?

 

- dve od seba nezávislé účinné brzdy s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku
- svetlomet svietiaci dopredu bielym svetlom, musí svietiť súčasne so zadným svetlom
- svietidlo so zadným obrysovým svetlom červenej farby svietiacim trvale alebo prerušovane
- zdroj elektrického prúdu pre svietidlá s kapacitou najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia
- najmenej jedno bočné odrazové sklo oranžovej farby na každej strane  kolesa
- odrazové sklá oranžovej farby na oboch stranách pedálov
- jasne znejúci zvonček
- na dopravu dieťaťa musí mať samostatné sedadlo pevne pripevnené na ráme bicykla pred cyklistom s pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť a neobmedzovalo riadenie bicykla

Čo doporučujeme – blatníky, ktoré musia prekrývať celú šírku nezaťaženej pneumatiky
                                   -  kryt reťaze

 

Pravidlá bezpečnosti

 

- na bicykli sa jazdí pri pravom okraji vozovky, ak sa neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.
- cyklisti smú, okrem jazdy po cestičke pre cyklistov,  jazdiť len jednotlivo za sebou.
- nesmú jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera. Nohy musia byť na pedáloch.
- na jednomiestnom bicykli môže jazdiť len jedna osoba.
- osoba mladšia ako 10 rokov smie jazdiť len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala.
- za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky, alebo oblečený reflexný odev.
- počas jazdy mimo obce je povinný chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. U osôb mladších ako 15 rokov sa táto povinnosť vzťahuje aj na jazdu v obci.
- pri jazde na bicykli nesmie byť cyklista pod vplyvom alkoholu , ani iných omamných a psychotropných látok.

 

Pre deti
 

Pred jazdou si vždy prekontroluj technický stav bicykla, funkčnosť bŕzd a svetiel. Závady hneď odstráň, alebo popros rodičov.
- povedz rodičom kam ideš s bicyklom
- nepreceňuj svoje schopnosti a nikdy sa nezachytávaj kamarátov alebo áut jazdiacich pred tebou
- zmenu smeru vždy ukáž rukou a pri vychádzaní na cestu sa riadne poobzeraj
- ak ťa predbieha autobus alebo nákladné auto, drž riadidlá pevnejšie, aby ťa tlak vzduchu nezhodil na zem
- aj pre kolieskové korčule platia podobné pravidlá
- nejazdi na korčuliach s poškodenými klipsňami, roztrhnutou šnúrkou, či poškodenou brzdou
- používaj vždy ochrannú priblu a chrániče lakťov a kolien
- jazdi len na bezpečných miestach, vyhni sa frekventovaným uliciam, dávaj pozor na jamy
 

 

PES -  PRIATEĽ   ČLOVEKA

 

      Podmienky držania psov upravuje Zákon 282/2002 Z.z. a Všeobecno-zävázné nariadenie Mesta Lučenec č.5/2015 o niektorých podmienkach držania psov na území Mesta Lučenec.

 

1. každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na Slovensku podlieha evidencci psov – držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie do 30-tich dní na Mestskom úrade v Lučenci, totožnosť psa sa preukazuje evidenčnou známkou

2. poplatok za psa upravuje VZN mesta Lučenec č. 6/2008 v znení VZN mesta Lučenec č.15/2009 a 11/2011 o miestnych daniach a výška poplatku je pre fyzické osoby 40 Eur pri držaní psa v bytovom dome a 17 Eur pri držaní psa v rodinnom dome

3. vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii

4. za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie

5. pes, ktorý sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne označený evidenčnou známkou

6. vodiť psa na miesta so zákazom voľného pohybu psov možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dlžka musí byť primeraná psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.

7. na verejnom priestranstve, kde sa pohybujú ľudia, možno vodiť psa, okrem psa vodiaceho, len na vôdzke, ak ide o psa bez výcviku alebo psa ktorý by mohol ohroziť zdravie iných zvierat alebo bezpečnosť ľudí, možno vodiť takého psa len na vôdzke a s náhubkom

8. do vozidla miestnej dopravy možno vstsupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom, resp. v klietke, schránke

9. je zakázaný voľný pohyb psov na verejnom priestranstve na celom území mesta okrem vymedzených priestorov na venčenie psov, ktoré sú oplotené a sú viditeľne označené

10. vstup so psom je zakázaný do objektov verejnej správy, školských, zdravotníckych, športových a kultúrnych zariadení, do priestoru verejných detských ihrísk, pieskovísk a v ich okruhu do 10m, do cintorínov, na kúpaliská

11. ak pes znečistí verejné priestranstvo, ten kto psa vedie, je povinný znečistenie bezodkladne odstrániť a uložiť do nádob na komunálny odpad, resp. do košov na psie výkaly

12. kontrolu vykonávajú príslušníci Mestsskej polície v Lučenci a poverení zamestnanci Mesta Lučenec

 

Ako sa správať pri stretnutí s voľne pusteným psom

 

      Kdekoľvek na ulici, či v prírode sa nám môže stať, že sa stretneme s voľne pobehujúcim psom. Možno sa roztrhla reťaz na ktorej bol uviazaný, možno podhrabal plot, alebo ho voľne pustil jeho nezodpovedný majiteľ. Je jedno či je malý alebo veľký, nevieme, či ho predtým niekto nezbil alebo na neho neútočil iný pes, má strach alebo nás považuje za votrelca na svojom území a preto nás môže pohrýzť. Preto sa pokúsme dodržať niekoľko rád a riziko, že pes na nás zaútočí, znížime na minimum.

 

1. Neutekajte – zbytočne psa podráždite. Psy sú od prírody lovci a väčšina je oveľa rýchlejšia ako ste vy. Útek alebo beh často vedie psa k útoku.

2. Zachovajte pokoj – aj keď ide o stresujúci zážitok, snažte sa zachovať pokoj a zostaňte kľudne stáť. Keď sa k vám pes priblíži, väčšinou si overuje prostredie, je zvedavý. Ak ho budete odháňať pes sa bude cítiť ohrozený a môže zaútočiť.

3. Nechajte sa očuchať – je pravdepodobné, že pes potom odíde.

4. Žiadne prudké pohyby – vyvarujte sa rýchlych a prudkých pohybov. Stojte pokojne , nechajte ruky pozdĺž tela a zovrite ich v päsť pre prípad útoku.

5. Žiadny očný kontakt -nepozerajte sa psovi uprene do očí, provokuje ho to a vyzýva k útoku. Pozorujte ho periférne.

6. Nekričte – hovorte čokoľvek pokojným hlasom alebo buďte ticho.

7. Nehladkajte psa – môže mať zlé zážitky s bitím a ľudské ruky si pamätá v zlom. Nesnažte sa pohladkať ani psy na vodítku bez dovolenia majiteľa. Pes na vodítku je odvážnejší alebo chráni majiteľa a môže vás rýchlo uhryznúť.

8. Neberte psom predmety s ktorými sa hrajú, neberte im kosť či iné jedlo. Môžu si svoju korisť veľmi tvrdo brániť.

9. Pomaly ustupujte – pokúste sa naozaj pomaly ustupovať, nedajte najavo svoj strach. Pes váš strach vycíti.

10. Nikdy nevstupujte do dvora kde majú psa bez súhlasu a prítomnosti majiteľa psa.

 

Čo robiť keď vás pes napadne

 

1. Udrite psa silno do nosa tým, čo máte práve po ruke - taška, kniha, dáždnik alebo päsť.

2. Strčte mu do papule čokoľvek čo máte poruke – kabelku, čiapku,...

3. Niektorí odborníci doporučujú tzv. Korytnačiu polohu – schúlenie sa do klbka ako ježko, kolená pokrčené a pritiahnuté k brade, ruky za hlavou chrániace uši a líca. Otočte sa psovi chrbtom.

4. Volajte o pomoc.

5. Ak vás pes pohryzie, navštívte ihneď lekára.

 

 

BEZPEČNOSŤ DETÍ - rady a tipy

 

      Centrum úrazovej prevencie vydalo brožúry týkajúce sa bezpečnosti detí, z ktorých vyberáme nasledujúce rady ako zvýšiť bezpečnosť detí pri športe, doprave alebo v domácnosti.

 

 

 

Základné zásady prvej pomoci v núdzovej situácii

 

- zostaňte pokojný a snažte sa upokojiť aj zranené dieťa

- volajte tiesňové čísla, majte ich uložené v telefóne

- zreteľne popíšte čo sa stalo

- uveďte meno, adresu a telefónne číslo

- neskladajte, pokiaľ hovor neukončí volaný operátor

- rovnaký postup naučte aj svoje dieťa

 

Bezpečnosť v aute

 

- detský zadržiavací systém – autosedačka – musí byť vhodná pre vaše auto a zodpovedať výške a hmotnosti dieťaťa a musí byť správne upevenená

- neusádzajte dieťa mladšie ako 12 rokov a menšie ako 150 cm na predné sedadlo auta

- pred každou jazdou prekontrolujte nastavenie bezpečnostných pásov, aby bolo dieťa fixované v správnej pozícii – pás musí byť napnutý

- neveďte bezpečnostný pás cez seba a dieťa zároveň, nepoužívajte pás pre dospelých bez sedačky

- bezpečnostný pás veďte cez rameno a panvu, nikdy nie cez krk a brucho

- nedovoľte dieťaťu ľahnúť si na zadné sedadlo

- neprevážajte dieťa na kolenách

- používajte detskú poistku proti otvoreniu dverí zvnútra vozidla

- pre nastupovanie a vystupovanie dieťaťa používajte len dvere na strane chodníka

- deťom dávajte len mäkké hračky, aby sa za jazdy nenudili a nerozptyľovali vodiča

- nikdy nenechávajte deti samé zatvorené v aute

 

Bezpečnosť pri pohybe s kočíkom

 

- vždy dieťa pripútajte bezpečnostným popruhom, pád z kočíka obvykle znamená poranenie hlavy

- nepreťažujte kočík na strane rukoväte, aby sa neprevrátil

- kočík je nižší ako dospelá osoba a vodič ho môže prehliadnuť

- nikdy nevchádzajte s kočíkom do vozovky, kým nie je jasné, že vozidlá zastali

- pravidelne kontrolujte brzdy, zabránite samovoľnému pohybu kočíka

- ak máte na chodníku prekážku a musíte ju obísť po ceste, dávajte zvýšený pozor na blížiaceho sa vodiča ab vás naozaj videl

- ak prenášate dieťa vo vaničke kočíka, alebo v nosiči na chrbte vždy ho zafixujte bezpečnostnými popruhmi

 

Bezpečnosť v kuchyni

 

- pri varení pooužívajte najmä zadné horáky a platničky, panvice otáčajte rukoväťou dozadu, aby nemohlo dôjsť k strhnutiu nádob dieťaťom s horúcim obsahom

- horúce nápoje a potraviny, ťažké predmety a prístroje, ostré predmety nestavajte na okraj pracovnej plochy alebo stola

- varnú dosku vybavte bezpečnostnou ohrádkou

- uistite sa, že voda vytekajúce z kohútika má maximálne 50 st. C

- prívodné elektrické káble k spotrebičom veďte za linkou alebo tak, aby za ne nemohlo dieťa prístroj strhnúť

- zásuvky a skrinky, ktoré obsahujú nebezpečné a ostré predmety, zaistite proti otvoreniu západkou

- lieky, vitamíny, saponáty, čističe, alkoholické nápoje zásadne nenechávajte v dosahu detí. Tieto sú často jedovaté pri požití, ale aj nebezpečené pri postriekaní kože alebo očí.

- nikdy neprelievajte chemikálie do obalov od nápojov a potravín. Dávajte prednosť baleniu s bezpečnostným uzáverom a vždy sa uistite, že obal je dobre uzavretý.

- opakovane deťom vysvetľujte ako sa správať bezpečne v kuchyni a bezpečne robiť domáce práce

 

Bezpečnosť v obývačke

 

- nábytok musí byť stabilný, skrinky, ktoré by na seba dieťa mohlo strhnúť upevnite aj na stenu

- ostré rohy a hrany vybavte chráničmi aspoň pokým je dieťa malé a detská chôdza neistá

- nenechávajte na stolíkoch potreby na fajčenie, horúce nápoje a ostré predmety

- pokiaľ máte malé dieťa, nie je vhodné používať obrusy

- malým deťom nepodávame drobné a tvrdé potraviny ako cukríky, arašidy, hrozí vdýchnutie sa následným dusením

- vysokú detskú stoličku umiestnite tak, aby sa dieťa nemohlo oprieť nožičkami o stôl a prevrátiť ju

- pozor na izbové kvety, niektoré môžu byť v prípade požitia príčinou otravy

- elektrické zásuvky vybavte bezpečnostným krytom

- horúce a vykurovace telesá vybavte krytmi

 

Bezpečnosť v kúpeľni

 

- dieťa sa môže utopiť aj v 10cm vode, preto musí byť v blízkosti vody neustále pod dohľadom

- naučte deti, že vždy najskôr púšťame studenú vodu a potom pridávame teplú

- ak sa dieťa oparí, okamžite chlaďte obarené miesto studenou vodou najmenej 10 min.

- nenechávajte veľké nádoby s vodou na miestach, kam sa malé dieťa môže dostať

- pri prebaľovaní malých detí ho vždy držme za jednu ruku, aby sme ho mohli v prípade nečakaného - pohybu zachytiť, všetky potreby si dajme na dosah ruky

- na podlahu v kúpelni, do vane a sprchovacieho kúta dáme protišmykové podložky

- pozor na ostré predmety, žiletky, holiace strojčeky, nožničky a chemikálie, lieky, pracie prostriedky, kozmetiku, šampóny – mohlo by ich dieťa zjesť

- prístroje používané v kúpeľni musia byť vždy mimo vody

 

Desatoro mladého športovca

 

-nikdy nezabúdaj na ochranné doplnky a prilbu

-nepreceňuj svoje sily

-nikdy nevychádzaj úplne sám a maj pri sebe mobil

-nehazarduj so svojím zdravím ani so zdravím ostatných

-športuj tam, kde sú bezpečné a vhodné podmienky

-dodržuj predpísané pravidlá

-pravidelne kontroluj svoje vybavenie, aby nebolo pokodené

-keď sa niekto zraní poskytni mu prvú pomoc a volaj záchranku 155

neriskuj

 

 

Pozor na vreckárov

 

 

    Vreckári málokedy pracujú osamote. Zvyčajne pôsobia v skupinách a využívajú celý rad metód ako odpútať pozornosť svojich obetí alebo kým ujdú okradnutému s peňaženkou či mobilom.

 

Univerzálne využívané triky sú napr.:

 

- ak ste si práve vybrali peniaze z bankomatu a niekto do vás vrazí, pričom vás zašpiní svojou zmrzlinou, nápojom, kečupom z hranolčekov a pod. majte sa na pozore. Veckár vás oberie o peniaze počas "čistenia" vášho odevu

- obľúbeným trikom vreckárov je tiež požiadať obeť o rozmenenie bankovky. Len čo vyberiete peňaženku, nejakým spôsobom odpútajú vašu pozornosť, napr. opäť do vás niekto vrazí a peniaze i bankové karty premiestnia z vašej peňaženky

- vreckári radi pôsobia aj v supermarketoch. Svojej obete sa opýtajú, či nevie, kde v obchode nájdu konkrétny tovar a kým ochotný človek sa sústredí na poskytovanie pomoci, komplic vreckára si odnesie jeho peňaženku alebo celú kabelku z nákupného vozíka

- ďalším častým trikom vreckárov je tiež vyvolanie nejakého konfliktu a hádky so svojou obeťou, do ktorej sa zapoja aj viacerí členovia-komplici a po odpútaní vašej pozornosti vám opäť zmizne peňaženka, doklady a pod.

 

    Niekoho možno poteší, ak k nemu príde celkom neznámy človek, priateľsky ho objíme okolo pliec a spýta sa ho ako sa má. Žiaľ , skutočným cieľom je odpúťaž jeho pozornosť a zobrať mu peňaženku

Ako sa chrániť pred pvreckármi?

 

Najlepšie je mať peniaze, bankové karty a doklady na rozličných miestach, väčšiu sumu peňazí rozdeľte a umiestnite priamo na sebe v uzavretých vreckách v prednej časti odevu. Dávajte si pozor na ľudí, ktorí pozorne sledujú dav, ale vyhýbajú sa očnému kontaktu , keď sa na nich pozriete. A ak môžete, pri väčších nákupoch chodte spolu radšej viacerí, aby ste sa mohli chrániť.

 

 

AKO    SPRÁVNE  A  BEZPEČNE   TELEFONOVAŤ

 

Pre deti,   aj dospelých

 

 1. Požiadaj rodičov, aby ťa naučili správne telefonovať  aj z verejných automatov.
 2. Priamo do telefónu si ulož čísla rodičov alebo iných príbuzných.
 3. V telefóne maj uložené núdzové telefónne čísla na políciu, hasičov, záchrannú zdravotnú službu.
 4. 4.Ak ti nehrozí nebezpečenstvo, tieto čísla nikdy nezneužívaj.
 5. Keď si doma sám, stačí ak povieš PROSÍM, nemusíš sa predstaviť. Volajúci má vedieť komu telefonuje.
 6. Ak niekto volá opakovane, žiada tvoje meno alebo iné informácie, alebo uvedie, že ide o omyl, alebo sa vôbec neozve, informuj o tom  rodičov. Môže to by potencionálny zlodej.
 7. Do telefónu cudzej osobe nehovor kto je doma, kedy sa rodičia vrátia, aj keď bude tvrdiť, že tvojich rodičov pozná. Povedz nech zavolá neskôr, pretože rodičia sú teraz zaneprázdnení, alebo nech nechá svoje meno a  telef. číslo. Nezabudni informovať rodičov.
 8. Ak si ohrozený, snaž sa najskôr dostať na bezpečné miesto a až potom volaj. Ukľudni sa a povedz stručne , jasne a zrozumiteľné:

                                                  kto si a odkiaľ voláš
                                                  čo sa stalo   -  požiar, dopr.nehoda, krádež, napadnutie, bitka
                                                  kde sa stalo  -  ulica, číslo domu, alebo iný orientačný bod
                                                  nezaves slúchadlo alebo nezruš hovor skôr ako ti to povedia !!!

 

112 - koordinačné stredisko záchranného systému
150 - Hasičský a záchranný zbor
155 - Zdravotná záchranná služba
158 - Policajný zbor SR, 159 - Mestská polícia
18300  - Horská záchranná služba
0850 111 313 - linka záchrany – ak si svedkom alebo účastníkom náhlej nehody, dostaneš inštrukcie ako postupovať kým prídu záchranári


Čo si treba všímať a nahlásiť na políciu?

- vandalizmus a osoby, ktoré ničia cudzí majetok
- výtržníctvo a osoby, ktoré druhých obťažujú, ohrozujú, ubližujú
- šikanovanie kamarátov
- podomových obchodníkov
- ak  niekto podozrivo obzerá zaparkované autá alebo  skúša , či nie sú otvorené
- cudzie osoby pohybujúce sa vo vchode činžiakov, v pivniciach
- ak niekto ponúka tovar za veľmi nízke ceny, môže ísť o kradnutý tovar
- ak počujeme rozbíjanie skla, trieskanie, či iné nezvyčajné zvuky
        

 

Bc. Dana Domoková
pracovník prevencie


 


 

Kontroly podávania a požívania alkoholických nápojov

maloletým a mladistvým osobám

 

      V prípade podozrenia požitia alkoholu osobami mladšími ako 18 rokov kontrolujú príslušníci MsP pri výkone služby osoby prostredníctvom zariadenia na meranie prítomnosti alkoholu v dychu – Dräger Alkotest. Tieto kontroly sa náhodne vykonávajú pri bežnej hliadkovej činnosti, ako aj pri akciách špeciálne zameraných na zisťovanie takéhoto konania.

      V prípade zistenia požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov, príslušníci MsP zisťujú, akým spôsobom sa k alkoholickému nápoju táto osoba dostala a či bola naplnená skutková podstata priestupku podľa § 30 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, resp. skutková podstata iného správneho deliktu podľa § 12 ods. 1 zákona č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov, zákona 214/2009.

      V závislosti od zistených skutočností je vec následne riešená ako priestupok alebo oznamovaná na príslušný útvar mesta ako iný správny delikt. Oznámenie o zistení požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov je zasielané na príslušný obecný alebo mestský úrad, podľa miesta trvalého pobytu osoby.

    V období prvého polroka 2015 bolo vykonaných 5 akcií na kontrolu osôb mladistvých a maloletých pričom bolo celkove podrobených dychovej skúške 36 mladistvých a maloletých osôb a z toho 23 osôb s pozitívnym výsledkom.


 

Kontrola prevádzkovateľov TAXI služby v meste

 

    V I. polroku 2015 bola tiež príslušníkmi MsP Lučenec, za spoluúčasti pracovníkov inšpektorátu práce, príslušníkov OO-PZ Lučenec a pracovníka MsÚ Lučenec, vykonaná kontrola prevádzkovateľov taxislužby na teritóriu mesta Lučenec. Zistené správne delikty sú riešené na MsÚ Lučenec.  


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka