Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Projekt EUinvest v regióne

Súťaž “Spoznaj Európu v Lučenci”

Žiaci 7. a 8 ročníka základných škôl v Lučenci si 31.05.2017 mali možnosť zmerať svoje sily vo vedomostnej súťaži “Spoznaj Európu v Lučenci”. Súťaž organizovalo Informačné centrum Europe Direct Lučenec v spolupráci s mestom Lučenec, Centrom voľného času Magnet v Lučenci a študentmi Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.  Súťažné družstvá s 8 žiakmi a jedným pedagógom mali na stanovištiach v čo najkratšom čase správne zodpovedať na všetky otázky a dostať sa do cieľa. Na siedmych stanovištiach odpovedali na otázky týkajúce sa projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ v meste. Súťaže sa zúčastnilo 6 základných škôl s nasledovným poradím:

1. miesto – ZŠ Ulica Vajanského 2844/7

2. miesto – ZŠ M.R. Štefánika

3. miesto – ZŠ s MŠ Námestie Kubínyiho 42/6

Víťazné družstvo získalo pre svoju školu notebook so softwérom. Súťažné družstvá umiestnené na druhom a treťom mieste získali vecné ceny, ako aj ostatní účastníci súťaže. 

Vedomostná súťaž sa realizovala v rámci projektu EUInvest v regióne - COMM/BTS/ED/2016/InvestEU.


 

Diskusné fórum „Európa – brána vašich možností“

Študenti zo všetkých stredných škôl v Lučenci mohli vďaka projektu InvestEÚ v regióne – COMM/BTS/2016/INVESTEU dňa 26.04.2017 získať cenné informácie o stratégiách a cieľoch EÚ týkajúcich sa Investičného plánu pre Európu a programoch EÚ podporujúcich rozvoj zamestnanosti, rastu a investícií. V diskusnom fóre vystúpili so svojimi príspevkami predstavitelia Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorí prezentovali potrebu investícií na úrovni európskych regiónov a tiež predstavili investície EÚ, ktoré podporujú rozvoj vzdelávania, mobility a tiež zamestnanosti mladých ľudí.  Primátorka mesta Lučenec vo svojom príspevku prezentovala investície v meste Lučenec, ktoré boli financované zo štrukturálnych fondov EÚ za obdobie 2004 – 2017. Predstavitelia inštitúcií ako SAIA, n.o. a INEX Slovakia informovali prostredníctvom svojich programov o možnostiach štúdia, výskumu, mobility a tiež získania štipendia v krajinách EÚ, ako aj o dobrovoľníckych aktivitách, mládežníckych výmenách a workcampoch. V rámci prezentácii získali mladí ľudia tiež informácie, kde a ako je možné získať informácie o práci v EÚ. Záver podujatia patril prezentácii dobrých príkladov z praxe, kde sa prezentovala skúsenosť s programom Erasmus a tiež projekt Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu v Súkromnom gymnáziu v Lučenci.

Na záver podujatia si mohli účastníci fóra pozrieť putovnú výstavu „Súdržnejšia Európa“, ktorá bola na prvom poschodí v synagóge.  


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka