Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Terénna sociálna práca

Mesto Lučenec podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách zaviedlo pre svojich obyvateľov terénnu sociálnu prácu v spolupráci s IA MPSVR SR.  Terénna sociálna práca sa v našom meste začala vykonávať na základe účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk.

Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti. 

 

•           Zmluva o spolupráci číslo N20160203008

•          Začiatok realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I : 01.04.2016

•          Ukončenie realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I: 30.06.2019

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci nášho mesta:

        Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Jana Hanusková

        Terénna sociálna pracovníčka/pracovník: Mgr. Lucia Johnson

        Terénna pracovníčka/pracovník: Mgr. Gabriela Činčurová

        Terénna pracovníčka/pracovník: Edita Vanzalová 

E- mail: terenni@lucenec.sk

Tel. kontakt: 047/43 07233

Adresa kancelárie: MsÚ Lučenec, kancelária č. 311

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka