Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Úradná tabuľa

                   Internetová úradná tabuľa spolu s úradnou tabuľou umiestnenou na Ulici T.G.Masaryka a Ulici novohradskej pred budovou MsÚ Lučenec je miestom, kde sa zverejňujú právne záväzné dokumenty zákonom predpísaným spôsobom. Prostredníctvom nej si úrad plní  povinnosť zverejňovať informácie, ktoré vyžaduje platná legislatíva


 

Január 2019

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Molnárová Jesika, Klincko Miroslav, Klincková Andrea

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Oláh Aladár

Oznámenie o dražbe - 9/2019

Zrušenie TP- Sárközi Viliam

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-Europartner Consulting, s.r.o.

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-JIN BINGCHUN,s.r.o.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti - Lászlóová Erika, Javorek Mačudová Žaneta, Foszlányiová Marta, Balog Tibor, Šárközi Július

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botová Andrea, Bartoš Vendelín, Oláhová Alena, Blažek Miroslav, Solovýjová Iveta, Kokavec Michal, Beccue Karolína

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mendl Ján

Verejná vyhláška - 100102957/2019 - Mária Györgyová

Verejná vyhláška - 124s/2018-Ha - "Rekonštrukcia Ulica krátka v meste Lučenec"

Verejná vyhláška - SP-940/641/2019 - Výzva k ohláseniu odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Medve Tibor, Ostrovský Jaroslav

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Mihály János Péter, Kalašová Denisa

Verejná vyhláška - SP-882/420/2019 - "Obnova bytového domu, 65 b.j., III.etapa, súp.č. 2768/4, Rúbanisko III, Lučenec"

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Botová Andrea, Künzelová Eva, Král Jozef

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Kress Ondrej, Margóč Jozef, Rožek Karol, Vámošová Sandra

Obnova Kubínyiho námestia - stavebný objekt SO 02 - spevnené plochy

Botová Andrea, Strcula František, Berky Ján, Albert Ján, Danihel Stanislav, Horváth Július, Bota Patrik

Görcsi Július, Číková Jenifer, Kelemenová Viera, Frakaš Radoslav, Vass Róbert

Oláhová Ružena:pre Oláh Mário, Hariš Ľudovít, Mihály János Péter

Spahič Alexander

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti-JEDNOTA

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Bučková Janette

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Lászlóová Erika, Horváth Július, Berki Norbert

Návrh rozpočtu mesta Lučenec

Molnár Ladislav

Úradná tabuľa - december 2018

Oznámenie miesta uloženia zásielky - Karvayová Nadežda

Verejné obstarávanie

výzva na predloženie cenovej ponuky na zberač odpadkov pre aktivačných pracovníkov.Vytlačiť
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Lučenec

Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná osoba: Marcela Gorelíková, tel. č. 047/4307209, e-mail:marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

 

2. Predmet a opis predmetu zákazky

Podávač a zberač odpadkov vo vonkajšom prostredí ( papiere, plechovky ... ), v parkoch, na chodníkoch, trávnikoch..., gumové náhradné úchytky

Materiál: Al 

Dĺžka podávača: 85 – 100 cm

Hmotnosť zberača: 320 g

Telo zberača - materiál Al, vysoká životnosť materiálov, pohyblivé časti -  materiál nerezový kov – nie lanká, rukoväť - pištoľový mechanizmus, plast, nerezový kov, zbieracia časť – čeľuste – ušľachtilá oceľ, ukončenie vymeniteľnými gumovými úchytkami.

Jednotlivé časti zberača ľahko demontovateľné a montovateľné.

Gumové náhradné úchytky z gumy EPDM s vysokou životnosťou.

 

3. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutých termínoch.

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

 

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.

 

5.Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 1 ks na každý požadovaný predmet zákazky.

Uviesť aj možnú cenovú zľavu pri objednávke väčšieho množstva tovaru /pri 25 ks, 50 ks, 75 ks/.

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky.

 

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.01.2019

Miesto predkladania cenových ponúk:

Poštou alebo osobne na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 

Obálku označte: "Cenová ponuka – zberač odpadkov - ŽP"

e-mailom na adresu: marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na reflexné vesty s nápisom pre aktivačných pracovníkov.Vytlačiť
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Lučenec

Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná osoba: Marcela Gorelíková, tel. č. 047/4307209, e-mail:marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

 

2. Predmet a opis predmetu zákazky

Reflexná vesta žltá s potlačou čiernej farby na zadnej strane vesty "PRE KRAJŠIE MESTO LUČENEC" 

Veľkosť:  L, XL, XXL

 

3. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutých termínoch

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

 

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

 

5.Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží

Cenovú ponuku na 1 ks predmetu zákazky spolu s potlačou.

Uviesť aj možnú cenovú zľavu pri objednávke väčšieho množstva tovaru /pri 50 ks, 100 ks, 150 ks, 200 ks/.

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky.

 

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 26.01.2019

Miesto predkladania cenových ponúk:

Poštou alebo osobne na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 

Obálku označte: "Cenová ponuka - reflexné vesty s nápisom - ŽP"

e-mailom na adresu: marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania tovaru od prevzatia objednávky


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na náradie a pracovné a ochranné prostriedky.Vytlačiť
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky:

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Lučenec

Sídlo: Ulica novohradská č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: IBAN SK41 5600 0000 0060 0700 4001

Kontaktná osoba: Marcela Gorelíková, tel. č. 047/4307209, e-mail:marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

2. Predmet a opis predmetu zákazky

Pracovné náradie, ochranné a pracovné pomôcky pre pracovníkov, ktorí vykonávajú aktivačné práce.

Pracovné rukavice – viac druhov – zateplené, teplákové, antivibračné....

Gumové jednorázové rukavice

Vesta reflexná

Metla – ciroková, cestárska, prútená, plastová, cestárska 80 – 100 cm

Hrable – drevené, umelé, železné, švédske užšie + násada

Lopata – hliníková, oceľová – malé, veľké + násada

Odhŕňače na sneh – viac druhov + násada

Škrabky na ľad

Vidly + násada

Motyka – malá, stredná, veľká srdiečková s parôžkami + násada

Rýľ – špicatý, rovný, štychar + násada

Pílky ručné – viac druhov

Nožnice ručné – viac druhov – malé na záhony, na živý plot, na nálety....

2 kolesový vozík na náradie

Fúrik – železný, umelohmotný

Vrecia na odpad PE 110 litrové / 40 mikrónové, čierne, modré

Vrecia na odpad PE 110 litrové / 40 mikrónové, čierne, modré - zaťahovacie

Vedrá umelohmotné bez vrchnáku – rôzne veľkosti

Kôš na listy umelohmotný – rôzne veľkosti

Vaničky umelohmotné – rôzne veľkosti

Kosa – viac druhov – veľkostí + príslušenstvo

Metla – kefa ručná

Metla – kefa – šúrovák + násada

Montérkové súpravy – viac druhov, letné, zimné

Kabáty pracovné - zimné

Pracovná obuv členková zateplená, nezateplená

Pršiplášť – viac druhov

Kosák ručný

Čakan + násada

Ochranné pomôcky pri kosení – štít, okuliare, sluchadlá

Gumáky

Sekery

Špachtľa

 

3. Lehota a miesto plnenia

Dodávka sa uskutoční po výbere uchádzača v dohodnutých termínoch podľa objednávky a podľa potreby objednávateľa

Miesto plnenia: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

 

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

 

5.Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží

Cenovú ponuku na predmet zákazky v počte 1 ks na každý požadovaný predmet zákazky.

Uviesť aj možnú cenovú zľavu pri objednávke väčšieho množstva tovaru /pri 50 ks, 100 ks, 150 ks, 200 ks/.

Lehotu na dodanie predmetu zákazky od prevzatia objednávky.

 

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 25.01.2019

Miesto predkladania cenových ponúk:

Poštou alebo osobne na adresu: Mesto Lučenec, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec 

Obálku označte: "Cenová ponuka na náradie – aktivačné práce - ŽP"

alebo e-mailom na adresu: marcela.gorelikova@lucenec.sk

 

7. Kritériá na hodnotenie ponúk

Ponúknutá cena a lehota dodania od prevzatia objednávky.


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č. 1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Poskytovanie služieb súvisiacich s nadobúdaním, produkciou a koprodukciou televíznych programov v rámci regionálneho vysielania

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je poskytovanie kvalitného spravodajstva o činnosti mesta a organizácií zriadených mestom Lučenec v rámci regionálneho vysielania, záznam zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, a to nasledovne:

- 12 príspevkov mesačne

- oznamy MsÚ nekomerčného charakteru

- online záznam z každého rokovania MsZ Lučenec

- online vysielanie každého rokovania MsZ Lučenec

4. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom – mesačne.

6. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

8. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

9. Predpokladaná hodnota predmetu obstarávania:

14 400 Eur vrátane DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- doklad o platnej licencii na televízne vysielanie vydaný Radou pre vysielanie a retransmisiu

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Vysielacie služby – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena a splnenie špecifikácie.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                           PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                           primátorka mesta


 
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností Vytlačiť
 

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Mesto Lučenec                            

Štatutár: PhDr. Alexandra Pivková, primátorka mesta

Sídlo: Ulica novohradská  č.1, 984 01 Lučenec

IČO: 00316181

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.

Číslo účtu: 6007004001/5600

Kontaktná osoba: Ing. Mária Bérešová

Telefón: 047/4307221

E-mail:  maria.beresova@lucenec.sk

2. Predmet obstarávania:

Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny do domácností

3. Opis predmetu obstarávania: 

Predmetom zákazky je distribúcia 24 vydaní dvojtýždenníka Mestské noviny do schránok 10 500 domácností v meste Lučenec každý druhý piatok. Výtlačky Mestských novín budú doručené vždy do 7.00 hod. Podmienkou dodávateľa je distribuovať výtlačky Mestských novín do schránok domácností v deň doručenia.

4. Miesto dodania predmetu obstarávania: 

10 500 domácností v meste Lučenec zadefinovaných obstarávateľom

5. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

od 1.1.2019 do 31.12.2019

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú: obstarávateľ neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Platba za vykonané služby bude vykonaná priebežne počas trvania zmluvy na základe odsúhlasenej faktúry prevodným príkazom - mesačne.

7. Rozdelenie predmetu zákazky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

9. Cena a spôsob určenia ceny:

- cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky

- cenu žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH

- žiadame upozorniť, že dodávateľ nie je platca DPH

10. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- cenovú ponuku na predmet zákazky

- fotokópiu dokladu  o oprávnení podnikať v predmete zákazky

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

Lehota na predkladanie ponúk do 18.12.2018 do 13.00 hod.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v písomnej forme v zalepenej obálke s označením „Distribúcia dvojtýždenníka Mestské noviny – neotvárať“ poštou na adresu Mesto Lučenec, Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec alebo osobne do kancelárie prvého kontaktu Mestský úrad, Ulica novohradská 1, Lučenec číslo dverí 158.

Cenová ponuka doručená po uvedenom termíne bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

12. Otváranie obálok s ponukami:

19.12.2018; Miesto otvárania obálok s ponukami: Mestský úrad, Ulica novohradská 1, 984 01 Lučenec

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena zahŕňajúca všetky náklady spojené s distribúciou Mestských novín za stanovených podmienok.

Do vyhodnotenia nebude zaradená ponuka, ktorá neobsahuje dokumenty definované v bode č. 10.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo všetky cenové ponuky odmietnuť, ak ponúknutá cena presiahne finančné možnosti obstarávateľa.

 

V Lučenci, dňa 10.12.2018                                                              PhDr. Alexandra  Pivková

                                                                                                               primátorka mesta


 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“Vytlačiť
 

VÝZVA

na predloženie cenovej  ponuky

Zadávanie zákazok s nízkymi  hodnotami - postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákona o VO“) zadávané verejným obstarávateľom.

__________________________________________________________________________

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Mesto Lučenec

Adresa organizácie: Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

IČO: 00316181

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.lucenec.sk

Adresa profilu verejného obst.: www.lucenec.sk

Kontaktné miesto: Ulica novohradská 1, Lučenec, Mestský úrad, 1. Poschodie č. dverí 216

Kontaktná osoba: Ing. Haluška Milan

Telefón: +421474307205

E-mail: milan.haluska@lucenec.sk

Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky: Publikovanie článku o projekte
Druh zákazky: Služby

Hlavné miesto poskytovania služieb: Lučenec

Opis zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – Publikovanie článku o projekte „Zavedenie systému zberu BRO z rodinných domov v Meste Lučenec“ v printovom médiu s regionálnym dosahom, v minimálne nasledovnom rozsahu:

·                     Minimálne 1 x A4 strana farebne

III.ADMINISTRATÍVNE  INFORMÁCIE

Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.

Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.

Jazyk ponuky:  Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  291,-  EUR
Lehota na predkladanie ponúk:   27.4.2018,  Čas: 12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na e-mailovú adresu, resp. na adresu kontaktného miesta uvedené v bode l. tejto výzvy. Do predmetu, resp. na obálku uviesť „Prieskum trhu – Publikovanie článku“
 

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.08.2018

IV. OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

1. Návrh ceny  vrátane DPH.

2. Doklad o podnikaní

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH.

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY  TÝKAJÚCE  SA  ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:

najneskoršie do 30.08.2018

Typ zmluvy:

Zmluva o poskytovaní služby

Obchodné podmienky:

Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovatel'om, splatnosť ktorého je do 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná  po prevzatí predmetu zákazky formou preberacieho protokolu. Verejný obstarávatel' neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.


 
 

Majetok Mesta

Zámer prenajať pozemky v PP pre Poortjes, s.r.o., Banská BystricaVytlačiť
 

  V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 20/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

  • prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne : časť z nasledovných parciel  o predpokladanej výmere 4400 m2

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/97

846

Ostatná plocha

CKN

7498/96

208

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/63

525

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/90

1472

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/64

20479

Ostatná plocha

CKN

7498/65

440

Zastav.plocha a nádvoria

CKN

7498/89

1156

Zastav.plocha a nádvoria

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec, pričom presná výmera prenajatých pozemkov bude stanovená geodetickým zameraním.

pre účel výstavby výrobnej haly na výrobu, montáž  a skladovanie hliníkových alebo železných brán a oplotení a súvisiacej infraštruktúry vrátane administratívnych priestorov

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových min.10-tich   priamych pracovných miest v Priemyselnom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2048 

pre  Poortjes s.r.o., M.M.Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO:51 111 829 v zastúpení: Johan Meersman, Sabina Nys – konatelia spoločnosti

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                           primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.Gagarinova pre MUDr.T.Mihalovics a manž.G.MihalovicsovúVytlačiť
 

     V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 17/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-odpredať z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice Gagarinova nehnuteľnosť, pozemok konkrétne :

- parcelu CKN č. 5663/1 o výmere  378 m2, orná pôda, zapísaná na LV č. 5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom osobitného zreteľa je, že odkupovaná parcela tvorí v prírode pokračovanie záhrady vo vlastníctve kupujúceho a nie je k nej žiadny iný priamy prístup. Z uvedeného dôvodu predstavuje odkupovaná parcela pre Mesto Lučenec prebytočný a neupotrebiteľný majetok.

za kúpnu cenu 10,– €/ 1 m² , čo pri výmere 378 m² predstavuje celkovú kúpnu cenu 3.780,– €

pre kupujúcich :

MUDr.Tibor Mihalovics, rod.Mihalovics nar. 10.3.1938 a manž.Gabriela Mihalovicsová, rod. Csernyanszká   nar.08.01.1937 spoločne bytom: Ulica Gagarinova 2966/14, 984 01 Lučenec

 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom pozemok pod stánkom pre Petra HajruluVytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.12/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

 -predĺžiť prenájom  pozemku - parcely  CKN č. 4994/13 vo výmere 50 m2, vedeného na LV mesta Lučenec č.5414,  nachádzajúceho  sa na Rúbanisku II v Lučenci , za účelom umiestnenia prenosného predajného stánku (sezónny predaj zmrzliny),

podľa Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec

za cenu nájmu :

- počas letnej turistickej sezóny t.j. za 6 mesiacov plnú výšku nájomného v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta - 19,50 €/m2/rok      a 

- počas ďalších 6 mesiacov, teda mimo sezóny, zníženie nájomného vo výške 50 %, t.j. 9,75 €/m2/rok,

na dobu nájmu – neurčitú

pre nájomcu: Peter  Hajrula, nar. 17.9.1962, bytom Lučenecká č. 89, 990 01 Veľký Krtíš 

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer odpredať pozemok v lokalite Ul.skladištná pre SSD, a.s.Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.22/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- odpredať  z majetku Mesta Lučenec v lokalite Ulice skladištná  nehnuteľnosť pozemok, konkrétne :

- časť o výmere cca 25  m² z parcely CKN č. 5935/2 vo výmere 9359 m², zastavané plochy,  ktorá je zapísaná na  LV č.5414, Okres: Lučenec, Obec: Lučenec, Katastrálne územie: Lučenec, odpredávaná časť bude oddelená porealizačným  geodetickým zameraním,

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa  § 9a, bodu 8, písm. e) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, dôvodom  je, že stavba – elektroenergetické zariadenie TS, ktorá bude vybudovaná na predmetnom pozemku je verejnoprospešná  .  

za kúpnu cenu 10,–€ za 1 m², (pri celkovej odkupovanej výmere cca 25 m² je celková kúpna cena 250,–€ )

pre kupujúceho :  Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina , IČO:36 442 151, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel:Sa Vložka č.10514/L

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom NP v budove OÚ pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkovVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č.09/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

-predĺžiť prenájom nebytových  priestorov v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, konkrétne kancelárie   č. 43 a 44 , spolu o výmere   26,17 m2  na administratívne účely

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je verejnoprospešný záujem a podpora činnosti SZPB.

za cenu nájmu : 0,07  €/1 m2 /rok

na dobu nájmu  do 31.12.2019

pre  nájomcu : Slovenský zväz protifašistických bojovníkov- Oblastný výbor, Námestie republiky 26, 984 01 Lučenec

 

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec


 
 

Zámer predĺžiť prenájom nebyt.priestorov v budove OÚ pre Zväz protikomunistického odbojaVytlačiť
 

    V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 10/2019 zo dňa  15.01.2019, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

predĺžiť prenájom nebytového priestoru – kancelárie č. 21 vo výmere 12,91 m2 v budove Okresného úradu na Námestí republiky č. 26 v Lučenci, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa,

podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2, bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je charakter činnosti organizácie,

za cenu nájmu – 0,07 €/m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2019,

pre  Zväz protikomunistického odboja, Obchodná ulica 52, Bratislava  v zastúpení Okresnou pobočkou Lučenec, Námestie republiky č. 26, Lučenec

 

V Lučenci  dňa  21.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                   primátorka  mesta Lučenec

 

 


 
 

Ponuka na prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

Ponuka na prenájom nebytových  priestorov

na Rúbanisku III súp.č.2922 v Lučenci

         MESTO LUČENEC  ponúka na prenájom nebytové priestory v nehnuteľnosti  nachádzajúcej sa na Rúbanisku III/L7,  súp.č.2922 v Lučenci ( bývalá predajňa nábytku),  ktorá je vedená na LV mesta Lučenec č.5414  v k.ú.Lučenec na parc.č.7202/6.

 -     Jedná sa o priestor na prízemí označený na situačnom pláne číslami 155- 163 (žltá farba) .   Celková výmera ponúkaných priestorov je 266,09 m2 .

  -       Nájomné za citované priestory je stanovené v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta vo výške 17,39 € /1m2/rok, čo pri hore uvedenej výmere predstavuje 4.627,31 € ročne.

-        Náklady  za služby spojené s prenájmom  hradí nájomca  samostatne,  na základe zmlúv uzavretých priamo s dodávateľmi médií.

 

                                                    

 

Bližšie informácie Vám poskytneme na oddelení ekonomiky a majetku mesta Lučenec Mestského úradu Lučenec, kan.č.226, č.tel 047/4307126.

Nebytové priestory na Rúbanisku III/L7 Ponuka na prenájom nebytových  priestorov.pdf Ponuka na prenájom nebytových priestorov.pdf (237.6 kB)

 
 

Zámer prenajať pozemky v priemyselnom parku Vytlačiť
 

V zmysle § 9a) ods. 9 písm. c) Zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,  na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 164/2018 zo dňa  23.10.2018, Mesto Lučenec týmto  zverejňuje zámer:

- prenajať pozemky v k.ú. Lučenec, lokalita Priemyselný park, konkrétne :

 

parcelné číslo

výmera v m²

 Druh pozemku

CKN

7498/89

1156

Zastav.plochy a nádvoria

CKN

7498/64

3789

Ostatná plocha

CKN

7498/95

775

Ostatné plochy

CKN

7498/62

4280

ostatné plochy

 

spolu

10000

 

 

ktoré sú vedené na LV č. 5414, okres Lučenec, obec Lučenec, kat. územie Lučenec,

pre účel vybudovania a prevádzky modernej certifikovanej haly na výrobu a plnenie biokozmetiky,

ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a, bodu 9, písm. c) Zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a Článku 2. bodu 2.11 Zásad hospodárenia s majetkom Mesta Lučenec, dôvodom osobitného zreteľa je umožnenie vybudovania výrobného podniku a následné vytvorenie nových priamych pracovných miest v Priemyslenom parku v Lučenci,

za cenu nájmu 0,07,- €/1m2/rok,

na dobu nájmu – do 31.12.2038 

pre  HADO Investments, s.r.o., Pražská 11, 811 04 Bratislava-mestská časť Staré Mesto IČO:50 266 535

V Lučenci  dňa  26.10.2018 

 

 

 

 

 

                                                                                                    PhDr. Alexandra Pivková 

                                                                                                         primátorka  mesta   Lučenec

 


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka