Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvod

Príhovor náčelníka mestskej polície v Lučenci

 

 

Vážení občania,

 

      dovoľte aby som sa vám v prvom rade predstavil a potom uviedol niekoľko svojich cieľov v súvislosti s ďalším fungovaním Mestskej polície v Lučenci. Volám sa Ján Tuček som rodák z Lučenca kde som prežil aj celý svoj doterajší život. Som dlhoročný pracovník MV SR, ako policajt OR PZ v Lučenci som v rôznych funkciách pôsobil v rokoch 1983 až 2010. Na základe uznesenia MsZ v Lučenci zo dňa 24.mája 2011 som bol primátorkou mesta PHDr. Alexandrou Pivkovou menovaný za náčelníka Mestskej polície v Lučenci.

      Za svoju prioritu považujem okrem znovunadobudnutia pozitívneho imidžu a dobrého mena mestskej polície predovšetkým pravidelnú a dôslednú kontrolu dodržiavania verejného poriadku, zabezpečovanie ochrany bezpečnosti a majetku občanov mesta a napokon zabezpečenie prevencie a obmedzenie priestoru na páchanie trestných skutkov.
      Chcel by som vám stručne predstaviť „Projekt na zefektívnenie a skvalitnenie práce MsP v Lučenci:


1. Prehodnotiť stav verejného poriadku (VP) na teritóriu mesta a za tým účelom prehodnocovať denne stav verejného poriadku a zistené nedostatky predkladať písomnou formou,


2. Úzko spolupracovať s poslancami MsZ na zasadnutiach a vytvárať spätnú väzbu medzi občanmi a MsP s cieľom priblížiť sa občanom pri poskytovaní pomoci v súvislosti s nedostatkami pri narušovaní VP a ochrany majetku,


3. Dôsledne vykonávať kontroly na odľahlých miestach, kde je predpoklad páchania kriminality všetkého druhu,
4. V spolupráci s PZ vykonávať spoločný výkon služby pri väčších kultúrno – spoločenských a športových podujatiach so zameraním na elimináciu delikventnej mládeže, poškodzovania verejnoprospešných zariadení a podávania alkoholu mladistvým osobám. Spolupracovať s PZ na úseku pátrania po hľadaných osobách,


5. Pokračovať v organizovaní prednášok a besied na základných a stredných školách s cieľom znižovať nápad kriminality,


6. Za účelom propagácie úzko spolupracovať s tlačovými, rozhlasovými a televíznymi médiami s cieľom zviditeľniť prácu MsP na verejnosti,


7. Zvýšiť dôraz kontrolnej činnosti pri plnení podmienok všetkých platných všeobecne – záväzných nariadení mesta,


8. Vykonávať pravidelný monitoring dodržiavania prevádzkových hodín v reštauračných a pohostinských prevádzkach, kultúrnych podujatí na území mesta a zabezpečiť prehľad sankcionovania priestupkovosti v týchto zariadeniach podľa režimu: pohovor, pokuta a správne konanie,


9. Zriadiť chránené pracovisko na obsluhu kamerového systému MsP v meste Lučenec,


10. Zabezpečiť odstránenie “makiet policajtov“ umiestnených v meste Lučenec z dôvodu ich poškodenia a zastaranosti,


11. Zabezpečiť aby sa policajti MsP čo možno najviac pracovného času zdržiavali vo svojich pridelených obvodoch- rajónoch a takto sa oboznámili s potrebami a problémami občanov ako aj s bezpečnostnou situáciou v jednotlivých obvodoch.

 

      Verím, že Mestská polícia V Lučenci Vám svojou prácou pomôže cítiť sa bezpečnejšie v našom meste. Som presvedčený o tom, že príslušníci mestskej polície Vám poradia a pomôžu v konkrétnych situáciách. Oslovte ich a žiadajte o pomoc ! Sme tu pre Vás !


                                                                                                                                         Bc. Ján T U Č E K 

náčelník Mestskej polície v Lučenci
 

 


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka