Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Viete, že ...

Viete, že..-

Viete, že ... 

... od 13. storočia až do roku 1552 boli tunajšími zemepánmi členovia rodu Lossonczy, potom
mesto patrilo rodu Forgách. Rozsiahle majetky tu mali aj rody Török, Homonnay, Nyáry, Zichy
a Balassa
... historickú bitku pri Lučenci z roku 1451 opísal Alois Jirásek roku 1899 v samostatnej časti
trilógie "Bratstvo". Miesta bojov dokonca osobne navštívil roku 1896

... počas tureckej okupácie v rokoch 1554-1593 bol Lučenec sídlom tureckého bega, jeho
obydlie (bašta) bolo súčasťou opevnenia kalvínskeho kostola, bašta tu stála ešte roku 1800.
Podµa tohto tureckého správcu boli pomenované dve ulice - Veľká begova (dnešná Kármánova)
a Malá begova (dnešná Begova)

... prvým známym richtárom Lučenca bol roku 1582 István Bencze

... roku 1619 sa v Lučenci na jednu noc ocitla uhorská kráľovská koruna. Gábor Bethlen,
organizátor protihabsburského povstania (roku 1620 zvolený za uhorského protikráľa)
po obsadení Bratislavy ukoristil Svätoštefánsku korunu a dal ju preniesť do hradu Nagy-Ecsed,
výprava sa cestou zastavila aj v Lučenci - korunu strážili v pivnici jedného z domov na začiatku
Fiľakovskej cesty

... v Lučenci sa konali zasadnutia Novohradskej stolice (1624, 1629, 1683, 1704, 1705, 1714,
1716, 1730, potom striedavo v Lučenci a Szécsényi), ako aj stoličného súdu (1695)

... najvyššieho veku v Lučenci sa dožil Balázs Bocsó - 115 rokov (umrel roku 1779)

... roku 1707 zostavil F. Rákóczi komisiu na vyriešenie kalvínsko-evanjelického sporu o kostol.
Komisia určila pozemok na výstavbu evanjelického kostola pri Malej Vsi - od výstavby bolo
upustené kvôli nevyhovujúcemu močaristému terénu a zlej politickej situácii

... rímsko-katolícky cintorín bol založený roku 1755 (starý židovský cintorín pri Tuhárskom
námestí založili roku 1823)

... prvú znonolejársku dielňu v Lučenci prevádzkoval majster S. Aebel, ďalšia pracovala v rokoch
1781-1840 pod vedením B. Stephanidesa, v rokoch 1822-1839 mal dielňu M. Heidenberger
a poslednú J. Heidenberger v rokoch 1840-1875

... roku 1787 sa v rodine Katonovcov narodili šestorčatá

... Josefa, dcéra generála S. Hallera, chcela roku 1799 v Lučenci zriadiť novú krčmu, avšak
mestská rada jej v tom zabránila - neskôr bola otvorená krčma na "Halleri"

... roku 1843 lučenskí pekári protestovali proti tomu, že chlieb pečú a na trh dodávajú aj ženy
(stolica protest zamietla s tým, že je to v záujme mesta)

... prvá detská opatrovňa (škôlka) bola v Lučenci zriadená roku 1844, mestská opatrovňa roku
1897

... na Vajanského ulici (č.5) býval roku 1845 básnik Sándor Petőfi v dome advokáta A. Stellera,
dom je dnes označený pamätnou tabuľou

... lučenský poklad, nájdený v katolíckom kostole po odkrytí krypty roku 1851, obsahoval zlaté
šperky - najvzácnejším exemplárom je čipka zo zlatých a strieborných nití (údajne najstaršia
v Uhorsku), poklad ďalej obsahoval 5 zlatých prsteňov s rubínmi, 8 zlatých náhrdelníkov,
4 rehoľné a tenšie reťaze, 5 pozlátených strieborných opaskov, 2 zlaté spony, 82 zlatých perál,
150 strieborných mincí z obdobia vlády kráľa Mateja, Ladislava a Ľudovíta II. (napr. z rokov
1521 a 1526), ako aj ďalšie strieborné a zlaté šperky. Uložený je v Maďarskom národnom
múzeu v Budapešti, v Lučenci bola jeho časť vystavená až roku 1997

... najvyššou budovou v meste je kalvínsky kostol, jeho veža meria 64 metrov. Na vrchole veže
sa nachádza kohút, ktorý sa otáča v smere vetra - má rozmery 175 x 185 x 80 centimetrov,
vyrobený je z dreva a kovu, hrebeň je pozlátený. Hodiny kalvínskeho kostola boli vyrobené
v dielni V. Steihla z Rakúska

... kupola synagógy je vysoká 35,4 metra

... v Lučenci je pochovaná Karolína Štúrová, sestra Ľudovíta Štúra (umrela roku 1859
vo Fiľakove)

... Lučenec postihlo niekoµko ničivých búrok: v júni 1859 udrel blesk do veže evanjelického
kostola (dva zvony a hodiny zachránili dvaja obyvatelia s nasadením vlastných životov),
v auguste 1929 bola katastrofálna búrka (vyvrátených 120 stromov, lúky zanesené bahnom,
prevrátený železničný vagón, poškodené strechy), v júli 1995 búrka s krupobitím (zničená
veľká časť stromov v mestskom parku)

... prvá meteorologická pozorovacia stanica bola v Lučenci zriadená roku 1864 (na dnešnej
Begovej ulici)

... roku 1869 zriadili vojenskú väznicu

... roku 1871 mesto vydalo zákaz výstavby drevených domov

... 25. mája 1880 bol vydaný štatút bordelu v Lučenci - obsahoval 21 poriadkov

... prvý návrh na očíslovanie domov predložil roku 1882 starosta G. Pokorny

... majiteľom prvého velocipedu (bicykla) v Lučenci sa roku 1884 stal propagátor cyklistického
spolku O. Eder

... roku 1893 mesto vydalo nariadenie o večernom zatváraní brán na vnútornom území mesta

... od roku 1895 mohli na lučenskom gymnáziu študovať aj dievčatá - externe

... kríž (Božie muky) na Haličskej ceste bol postavený roku 1899 - nachádza sa pri benzínovej
čerpacej stanici Essex (roku 1999 bol kríž následkom dopravnej nehody rozlámaný na niekoľko
kusov)

... mesto zažilo aj extrémy: v máji 1899 veľká povodeň - voda odniesla niekoľko domov,
vo februári 1929 bola údajne taká zima, že zamrznutí vtáci padali na zem ako kamene

... v Lučenci sa nachádzajú chránené stromy: Gingko dvojlaločné (jediný poddruh
na Slovensku) - rastie vo dvore oproti reštaurácii Slovan, jeho vek je 150 rokov, Platan
javorolistý (pri Szilassyho kaštieli) - vek okolo 150 rokov, Lipa veľkolistá (najstarší strom
v Lučenci) - vo dvore na Sládkovičovej ulici, vek asi 170 rokov

... v rokoch 1890-1894 v Lučenci pôsobil hudobný skladateľ Ferencz Lehár ako vojenský
kapelník 25. pešieho pluku, pri odchode z mesta mu miestne dámy venovali pozlátenú
dirigentskú paličku

... tržnica na moste cez Tuhársky potok (na Vajanského ulici) bola zriadená v rokoch 1905-1908
na kamennom moste, postavenom v polovici 19.storočia na mieste staršieho
dreveného mosta

... roku 1910 bolo v meste 9 lekárov (z toho 3 zubári), 11 pôrodných báb a 2 lekárne

... rok 1911: majiteľmi prvých automobilov v Lučenci sú A. Lőwy a Gy. Rakottyay

... roku 1912 prevádzkoval "benzinku" F. Rittinger - v medzivojnovom období sa na Masarykovej
ulici nachádzalo až 7 benzínových čerpacích staníc

... v rámci leteckých dní preletel A. Kvasz a bratia Tóthovci "aviónom" z Lučenca nad Halič
a späť

... časť mesta za Tuhárskym potokom oproti Szilassyho kaštieľa sa kedysi nazývala Sodoma
(súčasť Lučenca -Tuhára)

... dňom 31. decembra 1922 zaniklo mesto so zriadeným magistrátom, Lučenec bol pretvorený
na veľkú obec s právom používať označenie "mesto" - až 24.novembra 1990 bol opäť vyhlásený
za mesto

... autobusové spojenie Lučenca s okolitými obcami sa začalo zriaďovať roku 1926

... do roku 1928 sa vyberalo mýto na prístupových cestách z Mikušoviec, Panických Draviec,
Haliče, Vidinej, Opatovej a Fiľakova

... roku 1938 sa Krivánsky potok stal štátnou hranicou, ktorá kopírovala hranice mesta

... letisko v Boľkovciach zabezpečuje pre Lučenec letecké spojenie so svetom s prestávkami
už od roku 1953

... v minulosti Lučenec navštívili niektoré významné osobnosti: ruský princ Galicin roku 1849,
cisár František Jozef I. a belgická princezná Stefania roku 1880, diplomat M. R. Štefánik
a bulharský cár Coburg roku 1916, národovec a politik A. Hlinka roku 1921, československý
prezident T. G. Masaryk roku 1930

... dejinný opis Lučenca spracovali: F. Radványi (1716), M. Bel (1742), M. Korabinsky (1786),
A. Vályi (1799), J. Patay (1807), A. Mocsáry (1826), Tamatti (1842), E. Fényes (1843), M. Tóth
a D. Jeszenői (1851), M. Shvoy (1875), L. Bartha (1911), V. Polívka (1928), J. Hudec (1937),
L. Scherer (1943), I. Červenák (1969). V súčasnosti spracováva rôzne oblasti života mesta
J. Drenko


 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka