Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výrub drevín - archív

Výruby drevín

Výrub Ulica Osloboditeľov 9,11,13,15,17,19 Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 346/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu realizácie stavby „ Bytový dom Osloboditeľov bl.2, vchod 9,11,13,15,17,19 – dodatočná realizácia loggií“ .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.11.2015.


 
 

Výrub ulica SvätoplukovaVytlačiť
 

Výrub Ulica Svätoplukova

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 3662/1 druh pozemku záhrada v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.10.2019.


 
 

Výrub Ulica letnáVytlačiť
 

Výrub Ulica letná

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN-C 4237/1 druh pozemku záhrada v k. ú. Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.09.2019.


 
 

Výrub Ulica B. NěmcovejVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 4040/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania života a zdravia ľudí.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.09.2019.


 
 

Výrub Ulica novohradskáVytlačiť
 

Výrub Ulica novohradská

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 2645/1 druh pozemku ostatná plocha v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.08.2019.


 
 

Výrub Haličská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 4545 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.08.2019.


 
 

Výrub Ulica záhradnáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku parc. č. KN-C 404/5 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti prevádzky energetických zariadení.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.06.2019.

 

 

 


 
 

Výrub Ulica M. RázusaVytlačiť
 

Výrub Ulica M. Rázusa

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-E 470/26 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.06.2019.


 
 

Výrub Ulica Ľ. PodjavorinskejVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 7055/89  druh pozemku orná pôda v  k. ú.  Lučenec z dôvodu plánovanej výstavby rodinného domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.05.2019.


 
 

Výrub Námestie republikyVytlačiť
 

Výrub Námestie republiky

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-E 653 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.03.2019.


 
 

Výrub Mestský parkVytlačiť
 

Výrub Mestský park

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. KN-C 4072/2 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.03.2019.


 
 

Výrub Ulica ErenburgovaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemkoch:   parc. č. KN-C 2484/3 druh pozemku záhrada a parc.          č. KN-C 2485/1  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.03.2019.

 


 
 

Výrub Ulica cintorínskaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku parc. č. KN-C 1542/36 druh pozemkov ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.02.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica mládežníckaVytlačiť
 

Výrub Ulica mládežnícka

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 1197/5 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.01.2019.


 
 

Výrub Ulica L. MocsáryhoVytlačiť
 

Výrub Ulica L. Mocsáryho

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub  drevín rastúcich mimo lesa podľa  § 47 ods. 3 zákona     č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-E 1798/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania bezpečnosti cestnej premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.01.2019.


 
 

Výrub Ulica P. Tótha Vytlačiť
 

Výrub Ulica P. Tótha

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona    č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. KN-C 558/7 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.01.2019.


 
 

Výrub Ulica J. KármánaVytlačiť
 

Výrub Ulica J. Kármána

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 1869/1  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 04.12.2018.


 
 

Výrub Ulica J. JiskruVytlačiť
 

Výrub Ulica J. Jiskru

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 586/11  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 04.12.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica J. AlexyhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 7058/32 a KN-E 7-7058/101 druh pozemkov zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2018.

 


 
 

Výrub Rúbanisko IIIVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku parc. č. KN-C 7202/34 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.10.2018. 


 
 

Výrub Ulica Janka AlexyhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 7163/3, 7058/32  druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 09.10.2018.

 

 


 
 

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Na mestský úrad Lučenec bola doručená žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 861/2  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Halič z dôvodu sprístupnenia cesty k obecnému kompostovisku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.09.2018.

 


 
 

Výrub Ulica F. LeháraVytlačiť
 

Výrub Ulica F. Lehára

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4041/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotné stavu drevín a ohrozovania osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.09.2018. 


 
 

Výrub Ulica J. AlexyhoVytlačiť
 

Výrub Ulica J. Alexyho

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 7058/32 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.07.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica HviezdoslavovaVytlačiť
 

Výrub Ulica Hviezdoslavova

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 85 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 02.08.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica A. BernolákaVytlačiť
 

Výrub Ulica A. Bernoláka

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 3369/5  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových priestoroch.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.07.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica P. DobšinskéhoVytlačiť
 

Výrub Ulica P. Dobšinského

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 4413/3  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 04.06.2017.

 


 
 

Výrub Mikušovská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 1216/16 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.05.2018.

 


 
 

Výrub Ulica A. BernolákaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 3366 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 02.05.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica Ľ. PodjavorinskejVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 400 m2 krovín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 6525/31, KN-C 6525/40 a KN-C 6525/32  druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu odstránenia náletov zo železničnej vlečky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.04.2018.

 


 
 

Výrub Ulica cintorínskaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku parc. č. KN-C 1542/24 druh pozemkov ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.04.2018.

 


 
 

Výrub Ulica továrenskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 617/32  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 09.04.2018.


 
 

Výrub Rúbanisko IIVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemkoch parc. č. KN-C 4999/42 a KN-C 4999/43 druh pozemkov ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.03.2018.

 


 
 

Výrub Turecká dolinaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 192 ks drevín a 13 000 m2 krovín rastúcich  na pozemkoch   KN-C parcela č. (810, 811, 816), KN-E parcela č. 429, 428, 430, 426, 422, 424, 431, 432, 421/1  druh pozemkov trvalý trávny porast, orná pôda v k. ú. Opatová z dôvodu vyčistenia poľnohospodárskeho pôdneho fondu od náletových drevín.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.03.2018.

 


 
 

Výrub Ulica Ľudovíta ŠtúraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 3360 druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu, ohrozovania majetku a života ľudí.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.03.2018.


 
 

Výrub Rúbanisko III/7Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 9 m2 krovín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 7203/11 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.02.2018. 


 
 

Výrub Rúbanisko III/29Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 7202/34 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.02.2018. 


 
 

Výrub Ulica P. TóthaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 558/7, 558/11  druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu plánovanej výstavby.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 07.02.2018.

 


 
 

Výrub Ulica osloboditeľovVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín a 3 ks lián rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 346/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu plánovanej výstavby.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 07.02.2018.

 

 


 
 

Výrub Fiľakovská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 419/6, 436/1 a 436/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a zlého zdravotného stavu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.01.2018.


 
 

Výrub Ulica M. RázusaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 1966 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.01.2018.

 

 


 
 

Výrub Ulica osloboditeľovVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 346/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.01.2017.

 


 
 

Výrub Ulica nováVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 2337/8 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.12.2017.

 


 
 

Výrub Ulica bratríckaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 604/63 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú.  Opatová z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.12.2017.

 


 
 

Výrub Ulica GagarinovaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 7102/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.12.2017. 


 
 

Výrub Gemerská cesta Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 586/19  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Opatová z dôvodu poškodzovania miestnej komunikácie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.11.2017.

 

 


 
 

Výrub Ulica Ľ. Štúra 9Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 3357/1 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a zlého zdravotného stavu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.11.2017. 


 
 

Výrub Rúbanisko I.Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 5130/1 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú. Lučenec z dôvodu stavebnej činnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.11.2017.

 


 
 

Výrub Ulica cintorínskaVytlačiť
 

                                

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 1542/1 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2017. 


 
 

Výrub Rúbanisko IIVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4990/36  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku a ohrozovania osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.


 
 

Výrub Ulica arm. gen. L. SvoboduVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 346/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu stavebnej činnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.

 


 
 

Výrub Ulica Ľ. ŠtúraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 3408/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku a ohrozovania osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.

 

 

 

 


 
 

Výrub Ulica GagarinovaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 7064/3  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.11.2017.

 


 
 

Výrub Ulica BarákovaVytlačiť
 

Výrub Ulica Barákova

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-E 2596/31 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.10.2017.

 


 
 

Výrub Rúbanisko II 418/5Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 4995/9 a KN-C 4995/23  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.10.2017.

 


 
 

Výrub Ulica študentskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 7185/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie  v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.10.2017.

 

 


 
 

Výrub Rúbanisko II 421/30Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4992/17 druh pozemku ostatné plochy  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 18.10.2017.

 


 
 

Výrub Lučenec - HavaškaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 198 ks drevín a 3363 m2 krovín rastúcich  na pozemkoch parc. č. KN-E 3280/2, KN-E 3275, KN-E 3083, KN-C 7774 a parc. č. KN-E 3280/1  druh pozemkov ostatné plochy a orná pôda v  k. ú.  Lučenec z dôvodu výstavby nových VN distribučných rozvodov pre novú jednostĺpovú TS, z ktorej sa vyvedú NN distribučné rozvody pre nové odberné miesta a pre napájanie existujúcej NN distribučnej siete, kde bolo namerané podpätie.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.10.2017. 


 
 

Výrub Ulica J. FándlyhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 31 ks drevín na pozemkoch parc. č. KN-C 3837/7, KN-C 3837/2, KN-C 3841/2, KN-C 3832/6 druh pozemkov ostatné plochy a zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu stavebnej činnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.10.2017. 


 
 

Výrub Ulica Ľ. ŠtúraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 3407 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.10.2017.

 


 
 

Výrub Gemerská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 21 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 603/1, 603/2, 603/6, 602/1, 602/2, 602/4, 602/5, 602/6, 602/7, 602/8 a 602/9 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Opatová z dôvodu stavebnej činnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.09.2017. 


 
 

Výrub Ulica železničnáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 1816/1 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.09.2017. 


 
 

Výrub Ulica M. NešporaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 4407/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania osôb a majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.09.2017. 


 
 

Výrub Ulica AdyhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 447/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.09.2017. 


 
 

Výrub Ulica športováVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 80 m2 krovín rastúcich  na pozemkoch parc. č. KN-C 6530/2 a parc. č. KN-C 4939/1  druh pozemkov ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu rekonštrukcie potrubia úžitkovej vody.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 02.09.2017. 


 
 

Výrub Ulica kláštornáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku parc. č. KN-C 604/82 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 04.09.2017.


 
 

Výrub Ulica Ľ. PodjavorinskejVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 5834/69 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec z dôvodu rekonštrukcie a dostavby predajne.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.08.2017. 


 
 

Výrub ĽadovoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 7216/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.08.2017.


 
 

Výrub Ulica továrenskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 434/7 druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Opatová z dôvodu stavebnej činnosti.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.07.2017. 


 
 

č. sp. D1/2017/01146 Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín.Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu
byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:


Na Mestský úrad Fiľakovo bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide
o výrub: 1 ks druh lipa, 1 ks druh čerešňa a 1 ks druh breza. Dreviny rastú na pozemkoch parc. č.
KN-C 6698/5, 6589/24 a 6531/2 v k. ú. Lučenec (Ulica J. A. Komenského, Ulica novohradská
a Ulica B. Němcovej). Správne konanie začalo dňa 06.07.2017.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné
doručiť buď písomne na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25,
986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na e-mail: greta.kuzmova@filakovo.sk, v lehote 5
pracovných dní od zverejnenia informácie.


 
 

Výrub Rúbanisko IIVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4992/8 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu rekonštrukcie uzamykateľného kontajnerového stanovištia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.07.2017.

 


 
 

Výrub Ulica poľnáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 6677  druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.07.2017.

 


 
 

Výrub Ulica Janka Kráľa 18Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 2449/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 03.07.2017.

 

 


 
 

Výrub Ulica továrenskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 434/7  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 03.07.2017.


 
 

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Na mestský úrad Lučenec bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub: 35 ks drevín a 3638 m2 krovitých porastov rastúcich  na parcelách č. 748/1, 783/15, 883/1, 736/24, 883/14, 883/13, 883/12, 729/19, 727/31, 883/11, 727/30, 883/10, 883/20 CKN/EKN v  k. ú.  Halič z dôvodu „Cyklistickej cestičky Lučenec – Halič“.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Lučenec, Mestský úrad Lučenec, Ulica novohradská č. 1, 984 01  Lučenec alebo elektronicky na e-mail: jarmila.simanova@lucenec.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie (do 03.07.2017).

 

 


 
 

Výrub Rúbanisko I/22Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 5097 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.06.2017. 


 
 

Výrub Rúbanisko II 3079Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č.  CKN 4998/2  druh pozemku ostatné plochy, parc. č. CKN 500/17 druh pozemku ostatné plochy a parc. č. CKN 5000/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti osôb.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 09.06.2017.

 


 
 

Výrub Ulica študentská 14Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona              č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 7194/3 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 08.06.2017.

 


 
 

Výrub Nám. republiky 1992/22Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 3293/2  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.05.2017.

 

 


 
 

Výrub Ulica ČajkovskéhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 306/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.05.2017.

 


 
 

Výrub Ulica J. MartinčekaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-E 3196  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 02.05.2017. 


 
 

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín.Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších
predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu
byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:


Na Mestský úrad Fiľakovo bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47
ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide
o výrub: 8 ks druh topoľ čierny. Dreviny rastú na pozemku parc. č. KN-C 5099 v k. ú. Lučenec
(Rúbanisko I 2870/16). Správne konanie začalo dňa 13.04.2017.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné
doručiť buď písomne na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25,
986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na e-mail: greta.kuzmova@filakovo.sk, v lehote 5
pracovných dní od zverejnenia informácie.

 


 
 

Výrub Ulica VajanskéhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 821/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.04.2017.

 


 
 

Výrub Ulica mládežnícka 4Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-E 2681/1 druh pozemku orná pôda v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.04.2017. 


 
 

Výrub Ulica J. Kollára 3Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-E 3198 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.04.2017.

 


 
 

Výrub Ulica Kolomana Banšella 2436/2Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 313 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec a parc. č. KN-C 316 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.03.2017.

 

 


 
 

Výrub Ulica mieruVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č. KN-C 2585/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  v k. ú. Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.03.2017.

 

 


 
 

Výrub Rúbanisko II 420/22Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4993/8  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.03.2017.

 


 
 

Výrub Ulica HviezdoslavovaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-E 3160  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu a ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.03.2017.

 


 
 

Výrub Ulica F. LeháraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 4041/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotné stavu drevín a ohrozovania osôb.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 06.03.2017. 


 
 

Výrub Ulica V. V. Majakovského Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 389/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania a ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 08.03.2017.

 


 
 

Výrub Rúbanisko II 420/27Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 4993/16 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.02.2017.

 


 
 

Výrub Ulica A. WágneraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-C 1349  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.01.2017. 


 
 

Výrub Ulica L. MocsáryhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-E 1798/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.01.2017. 


 
 

Výrub Ulica I. P. PavlovaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č. KN-E 1819/1  druh pozemku záhrady v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.01.2017. 


 
 

Výrub Fiľakovská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 6480/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.12.2016. 


 
 

Výrub Ulica Slovenskej republiky rádVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  KN-E 2681/1  druh pozemku orná pôda v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.12.2016. 


 
 

Výrub Rúbanisko I.Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č. KN-C 5112  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 07.12.2016. 


 
 

Výrub Ulica novohradskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. KN-E č. 3178  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 05.12.2016. 


 
 

Výrub Ulica A. WágneraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  KN-C 6676/3  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 01.12.2016. 


 
 

Výrub Ulica M. GorkéhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  KN-E 646/28  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti chodcov.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 01.12.2016. 


 
 

Výrub Ulica cintorínskaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  KN-C 2967/1  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny a ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.11.2016.

 


 
 

Výrub Ulica kláštornáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  KN-C 604/82  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.11.2016.

 


 
 

Výrub Ulica bratrícka 7Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 604/350  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.11.2016.

 


 
 

Výrub Ulica bratrícka 8 Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 604/349  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.11.2016.

 


 
 

Výrub Ulica bratrícka 9 Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 604/222  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.11.2016.

 


 
 

Výrub Ulica J. MartinčekaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  EKN 3196  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.11.2016.

 

 


 
 

Výrub Zelená ulicaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 1096/1  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Tomášovce z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.11.2016. 


 
 

Výrub Ulica M. RázusaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 3388/3  druh pozemku záhrady v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.10.2016. 


 
 

Výrub Ulica P. Dobšinského 8Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 3946/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.09.2016.

 


 
 

Haličská cesta 14Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 3876  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.09.2016.

 


 
 

Výrub Ulica Barákova 2070/40Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 4337  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku žiadateľa.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 09.09.2016.

 


 
 

Výrub Ulica Kolomana Banšella 2372/12Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 316  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu dreviny.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 09.09.2016. 


 
 

Výrub Rúbanisko II/26Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 4993/16  druh pozemku ostatné plochy a parc. č. CKN 4990/38 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.08.2016. 


 
 

Výrub Ulica J. WolkraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 6674/1  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.06.2016.

 


 
 

Výrub Rúbanisko IVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1260 m² kríkov  na pozemkoch   parc. č.  6525/46, 6525/47 a 6525/50  druh pozemkov zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu realizácie stavebnej činnosti.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.06.2016. 


 
 

Výrub Centrálny cintorínVytlačiť
 

Výrub  Centrálny cintorín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 1542/41  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 03.06.2016.

 


 
 

Výrub Ulica továrenskáVytlačiť
 

Výrub  Ulica Továrenská

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č.  CKN 614/1  a CKN 614/9 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu vydania rozhodnutia o umiestnení stavby.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.05.2016.

 


 
 

Výrub Ulica Š. MoyzesaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 1713  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.04.2016. 


 
 

Výrub Rúbanisko IIVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 4993/10  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.04.2015.

 


 
 

Výrub Ulica J. WolkraVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 6674/1  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.03.2016.

 


 
 

Výrub Ulica novohradskáVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 2478/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti obyvateľov bytového domu.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.03.2016.

 


 
 

Výrub Ulica budovateľovVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemkoch   parc. č.  CKN 4992/17 a CKN 4992/14 druh ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku obyvateľov bytového domu.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.03.2016. 


 
 

č. sp. D1/2016/00475 Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevínVytlačiť
 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 

Na Mestský úrad Fiľakovo bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa    § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub: 21 ks jaseň štíhly, 2 ks pajaseň žliazkatý. Dreviny rastú na pozemku parc. č.  KN-E 3223/1 v k. ú. Lučenec (ul. Dr. Herza). Správne konanie začalo dňa 11.03.2016.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25,     986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na e-mail: greta.medeova@filakovo.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.


 
 

Výrub Modré zemeVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 26 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 6765/1  druh pozemku orná pôda v  k. ú.  Lučenec z dôvodu realizácie stavebnej činnosti.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.3.2016. 


 
 

Výrub Ulica J. JiskruVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  EKN 604/7  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Opatová z dôvodu ohrozovania bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2016.

 


 
 

Výrub Ulica Ľ. PodjavorinskejVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 3683/2  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti zákazníkov.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2016.

 


 
 

Výrub Rúbanisko II/53Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 4990/39  druh pozemku ostatné plochy v k. ú. Lučenec a parc. č. CKN 4990/38 druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.3.2016. 


 
 

Výrub ulica OsloboditeľovVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 346/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.3.2016.

 


 
 

OZNÁMENIE STREDOSLOVENSKEJ ENERGETIKY – DISTRIBÚCIA A.S.Vytlačiť
 

Mesto Lučenec

Mestský úrad v Lučenci, Ulica novohradská 1, 984 01  Lučenec

Oddelenie dopravy a životného prostredia

 

V Lučenci, 9.2.2016

 

Vybavuje: Ing. Jarmila Simanová   

Tel. číslo: 047/4307214

 


Oznámenie Stredoslovenskej energetiky - Distribúcia a.s.

 

Mesto Lučenec zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou, týmto oznamuje občanom mesta Lučenec, že Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. ako prevádzkovateľ elektrických vedení nachádzajúcich sa v katastrálnom území mesta Lučenec – časť Horná Slatinka, bude realizovať

 

v priebehu mesiaca február 2016

 

odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení. Zároveň vyzývame občanov – vlastníkov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, aby umožnili zamestnancom SSE – Distribúcia a.s. vstup na ich pozemky, za účelom odstránenia stromov a porastov, ktoré ohrozujú bezpečnú prevádzku elektrického vedenia. Drevná hmota, ktorá zostane po vykonaní odstránenia alebo okliesnenia stromov patrí vlastníkovi pozemku a bude mu ponechaná.

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že podľa § 43 ods. 4 a 5 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike je zakázané v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia a pod elektrickým vedením:

 

-zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

-vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m

-vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3m vo vzdialenosti

2 m od krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou

-uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky

-vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku

-vykonávať činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky sústavy.

 


 
 

Výrub Ulica L. NovomeskéhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 11 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 5271  druh pozemku záhrady v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 1.3.2016.

 


 
 

Výrub Ulica I. P. PavlovaVytlačiť
 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  EKN 1819/2  druh pozemku trvalé trávne porasty v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zasahovania do inžinierskych sietí a ohrozovania bezpečnosti vodičov cestnej premávky.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.2.2016. 


 
 

Výrub Ulica Dr. HerzaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 2722/5  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku narušením statiky budovy.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.2.2016. 


 
 

Výrub Ulica Arm. Gen. L. SvoboduVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 636/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania a poškodzovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.2.2016. 


 
 

Výrub Ulica Haličská cestaVytlačiť
 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 15 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 3854/1  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku narúšaním statiky budovy.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.2.2016.

 

 


 
 

Výrub Ulica mikušovská Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 7478/5  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zabezpečenia plynulého a bezpečného vjazdu a výjazdu motorových vozidiel z uvedeného pozemku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.2.2016.

 


 
 

Výrub Ulica J. Martinčeka Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny: 


Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  EKN 3196  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.2.2016

 


 
 

Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín - Ulica J. VarguVytlačiť
 

Obec Pinciná, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomuje v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Obci Pinciná bola dňa 2.2.2016 doručená žiadosť  od Mesta Lučenec, ul. Novohradská č.1, 984 01 Lučenec(meno priezvisko resp. názov firmy, adresa) č.59/2016 vo veci udelenia súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov na výrub 1 ks smreku resp. ...-.. m2 krovín rastúcich mimo lesa v druhovom zložení smrek na parcele EKN 3244 v k.ú. Lučenec/ulica J.Vargu 21/ z dôvodu  zlého zdravotného stavu a ohrozovania bezpečnosti chodcov.

Zverejnenie: (min. 5 pracovných dní)

Začiatok: dňa 4.2.2016

Koniec: dňa 12.2.2016


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v správnom konaní je potrebné doručiť v lehote do ukončenia zverejnenia písomne na adresu: Obec Pinciná ,(adresa) Pinciná č.12, 984 01 Pinciná alebo elektronicky na adresu: starosta@pincina.sk


 
 

č. sp. D1/2016/00211 Žiadosť vo veci udelenia súhlasu na výrub drevín. Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov zverejňuje mesto Fiľakovo informácie o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 

Na Mestský úrad Fiľakovo bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Ide o výrub: 1 ks smrekovec, 2 ks smrek. Dreviny rastú na pozemkoch parc. č. KN-C 5101 a KN-C 5099 v k. ú. Lučenec (Rúbanisko I 2870/16). Správne konanie začalo dňa 01.02.2016.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť buď písomne na adresu: Mesto Fiľakovo, Mestský úrad Fiľakovo, Radničná 25, 986 01 Fiľakovo alebo elektronicky na e-mail: greta.medeova@filakovo.sk, v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.


 
 

Výrub Ulica HviezdoslavovaVytlačiť
 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  EKN 3160  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 8.2.2016. 


 
 

Výrub Ulica A. JiráskaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 5924/33  druh pozemku ostatné plochy  v  k. ú.  Lučenec z dôvodu stavebnej činnosti.

 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 1.2.2016. 


 
 

Výrub Ulica maršála Malinovského 2141/4 Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 5285 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu znečisťovania motorových vozidiel parkujúcich na parkovisku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.1.2016.


 
 

Výrub drevín Ulica Zvolenská cestaVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 2354 druh pozemku záhrady v  k. ú.  Lučenec z dôvodu poškodzovania majetku.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.12.2015.


 
 

Výrub Ulica Pavla DobšinskéhoVytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 3953  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku. 

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.12.2015. 


 
 

Výrub Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 16Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 636/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.12.2015.


 
 

Výrub Ulica Vajanského Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 1442  druh pozemku trvalé trávne porasty v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania majetku narušením statiky budovy.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.12.2015. 


 
 

Výrub Ulica skladištná Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 6051/33 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 5933/3  druh pozemku ostatné plochy v  k. ú.  Lučenec z dôvodu prípravy územia pre výstavbu a umiestnenie inžinierskych sietí. .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 18.11.2015


 
 

Výrub Ulica Vajanského 47Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 1446/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu rekonštrukcie oplotenia.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 18.11.2015

 


 
 

Výrub Ulica Vajanského 80Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín rastúcich  na pozemku   parc. č.  CKN 1247/2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu rekonštrukcie stavby .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.11.2015


 
 

Výrub Ulica Erenburgova 32Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na pozemku   parc. č.  CKN 2557/2  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu obmedzovania vjazdu a výjazdu z garáží, ohrozovania majetku a zdravia obyvateľov bytového domu.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.11.2015.


 
 

Výrub Ulica P. Tótha Vytlačiť
 

Výrub  Ulica P. Tótha

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks smrek rastúci  na pozemku   parc. č.  CKN 558/9  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v  k. ú.  Lučenec z dôvodu ohrozovania stavby  .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.10.2015.


 
 

Výrub ĽadovoVytlačiť
 

Výrub  Ľadovo  5587/13

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 6 ks borovíc   rastúcich   na pozemku   parc. č.  CKN č. 7249 druh pozemku orná pôda   v  k. ú.  Lučenec z dôvodu zlého zdravotného stavu stromov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.10.2015.


 
 

Výrub Haličská cesta Vytlačiť
 

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks smrek   rastúci   na pozemku   parc. č.  EKN č. 803/5  v  k. ú.  Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 9.10.2015.


 
 

Výrub dreviny ulica GagarinovaVytlačiť
 

Výrub Ulica Gagarinova   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks smrek obyčajný    rastúci  na pozemku  parc. č.  CKN č. 7059/2 Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.9.2015


 
 

Výrub „ ŽSR Lučenec , stavby a zariadenia pre cestujúcich „Vytlačiť
 

Výrub „ ŽSR Lučenec , stavby a zariadenia pre cestujúcich „

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 79 ks drevín a 177 m² krovín     rastúcich   na pozemkoch   parc. č.  CKN č. 6503/1, 6509/1, 6509/2,  6510/5, 6510/1, 6511/1, 6512, 6513/1, 6514/2 v k. ú.  Lučenec z dôvodu výstavby oplotenia a obnove staničných budov, prípadne môžu svojím pádom, vetvami ohrozovať prevádzku na dráhe resp. poškodiť ostatné zariadenia v správe ŽSR.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.9.2015


 
 

Výrub Ulica V. V. Majakovského 8 Vytlačiť
 

Výrub  Ulica V. V. Majakovského 8

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks drevín druh borovica a breza  rastúcich   na pozemku   parc. č.  CKN č. 389/1 v  k. ú.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.9.2015.


 
 

Výrub drevín Ulica poľná Vytlačiť
 

Výrub Ulica poľná  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks smrek obyčajný    rastúce  na pozemkoch  parc. č.  CKN č. 6676  a CKN č. 6677 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.9.2015


 
 

Výrub dreviny Rúbanisko II.Vytlačiť
 

Výrub Rúbanisko II/48  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks čerešňa   rastúca  na parcele   CKN č. 4990/19  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.8.2015


 
 

Výrub drevín na parcele EKN č. 2644 Vytlačiť
 

Výrub na parcele EKN č. 2644  Lučenci

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov na parcele EKN č. 2644 druh pozemku trvalé trávne porasty v rozsahu 40 900 m² krovín a 145 stromov v    k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.8.2015.


 
 

Výrub drevín Haličská cesta 8Vytlačiť
 

Výrub na parcelách  CKN č. 4012,4014,4028/1 na Haličskej ceste v  Lučenci

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov na parcelách  CKN č. 4013, 4014, 4028/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy   k. ú. Lučenec v počte 5 ks stromov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.8.2015.


 
 

Výrub dreviny Ulica Maxima Gorkého 15Vytlačiť
 

Výrub Ulica Maxima Gorkého 15 Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks pajaseň žliazkatý   rastúci  na parcele   EKN č. 646/28  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.8.2015


 
 

Výrub drevín Ulica Vajanského 80 Vytlačiť
 

Výrub Ulica Vajanského 80  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 44 ks tují a 1 ks smrek  rastúcich  na parcele   CKN č. 1246/45 a 1250/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.7.2015


 
 

Výrub drevín ulica mieru Vytlačiť
 

Výrub Ulica mieru   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 7 ks jaseň  rastúcich  na parcele   CKN č. 2174/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 26.6.2015


 
 

Výrub drevín cintorín Opatová Vytlačiť
 

Výrub Cintorín Opatová

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín druhového zloženia borovica a smreky, rastúcich na parcele CKN 640/1 v k.ú. Opatová  rastúcich v blízkosti stavby z dôvodu poškodenia stavby a okolitých hrobov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.6.2015


 
 

Výrub dreviny Ul. Dr. Herza 6Vytlačiť
 

Výrub Ulica Dr. Herza 6  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks agát  rastúci  na parcele   CKN č. 1655/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.5.2015


 
 

Výrub dreviny Tajovského 12Vytlačiť
 

Výrub Ulica Tajovského 12  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks jedľa  rastúca  na parcele   CKN č. 956  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.5.2015


 
 

Výrub Rúbanisko II/13Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia 1ks smrek, rastúcich na parcele KN –C č.4994/19 v k.ú.Lučenec, v lokalite Rúbanisko II/13, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.12..2014.

 
 

Výrub Barakova č.20Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia 1ks smrek, rastúcich na parcele KN –C č.4299 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Barakova č.20, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.12.2014.

 
 

Výrub DobšinskéhoVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks javor, rastúcich na parcele KN –C č.4385 a č.4386 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Dobšinského, z dôvodu ,že stromy bránia vjazdu do rodinného domu. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.12.2014.

 
 

Výrub Kuzmányho 1Vytlačiť
 


 
 

Výrub Kuzmányho 1Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 1ks javor a 1ks smrek rastúcich na parcele KN –C č.2295/1 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Kuzmányho, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.12.2014.

 
 

Výrub TomášovceVytlačiť
 


 
 

Výrub TomášovceVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 2ks smrek a 1ks orech rastúcich na parcele KN –C č.1106/1 v k.ú.Tomášovce, v lokalite Tomášovce,Ul.Viešťanská z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.12.2014.

 
 

Výrub Hviezdoslavova 25Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5ks drevín druhového zloženia 5ks smrek rastúcich na parcele KN –C č.6639 v k.ú.Lučenec, v lokalite Hviezdoslavova 25, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.12.2014.

 
 

Výrub Mieru-Novohradská-dvorná časťVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks smrek rastúcich na parcele KN –C č.2557/5 v k.ú.Lučenec, v lokalite Mieru a Novohradská /dvorná časť/, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.12.2014.

 
 

Výrub drevín Ulica A. Jiráska Vytlačiť
 

Výrub Ulica A. Jiráska

Predmet konania

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 8 kusov  drevín druhového zloženia 8 kusov topoľov  rastúcich na parcele KN –C č.6049/1 v k.ú .Lučenec, v lokalite Ulice A. Jiráska   z dôvodu poškodzovania majetku a ohrozovania bezpečnosti .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.12.2014.


 
 

Výrub drevín Zvolenská cesta 51Vytlačiť
 

Výrub Zvolenská cesta 51  

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 21 kusov  drevín druhového zloženia 3 kusy smreky, 5 kusov borovíc, 2 kusy jedlí, 1 kus čerešne, 2 kusy slivky, 4 kusy jablone, 4 kusy orechov, 1 kus liesky rastúcich na parcele KN –C č.5878/1,5879/9 v k.ú .Lučenec, v lokalite Zvolenská cesta  z dôvodu poškodzovania majetku a prípravy územia pre prístavbu k existujúcemu objektu .

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.12.2014


 
 

Výrub drevín Mikušovce Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín druhového zloženia agát, rastúcich na parcele KN–C č1/2 v k.ú. Mikušovce rastúcich v blízkosti miestnej komunikácie  z dôvodu ohrozovania bezpečnosti okolo idúcich  občanov a premávky.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.1.2015.

 


 
 

Výrub drevín cintorín Opatová Vytlačiť
 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4 ks drevín druhového zloženia borovica a smreky, rastúcich na parcele CKN 640/1 v k.ú. Opatová  rastúcich v blízkosti stavby z dôvodu poškodenia stavby a okolitých hrobov.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.1.2015.


 
 

Výrub drevín Ulica Jána Petiana Petényiho 20Vytlačiť
 

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia smrek   rastúcej na parcele  CKN č. 307  v k.ú. Opatová. rastúcich v blízkosti miestnej komunikácie  z dôvodu ohrozovania bezpečnosti okolo idúcich  občanov a premávky.

Odôvodnenie žiadosti : Korene poškodzujú prístrešok pri rodinnom dome, poškodzujú spoločný plot, prípadný pád ohrozuje okolité stavby.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.1.2015.


 
 

Výrub drevín Ulica Ľ. Podjavorinskej 67Vytlačiť
 

Výrub Ulica Podjavorinskej č. 67

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia čerešňa  rastúcej na parcele  EKN č. 3300/1 v k.ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.1.2015.


 
 

Výrub drevín Horná Slatinka Vytlačiť
 

Výrub Horná Slatinka

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

Žiadosť  o udelenie  súhlasu  na  výrub  drevín  rastúcich  mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu   282 ks drevín a 3,5 ha krovín rastúcich v k. ú Opatová na parcelách KN-C č. 780/1 a 782 ( KN-E)  

č. 414/1 na dreviny v druhovom zložení dub, gaštan jedlý, topoľ osikový, javor, agát biely, borovica lesná, smrekovec opadavý a následne  vydané prvostupňové rozhodnutie Mesta Lučenec zn. 4112/2014 zo dňa 10.9.2014 bola  rozhodnutím Okresného úradu Lučenec číslo OU-LC-OSZP-2015/000634-1 vrátené na nové prejednanie a rozhodnutie,.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.1.2015.


 
 

Výrub drevín Ulica Gagarinova 31 Lučenec Vytlačiť
 

Výrub Ulica Gagarinova 31, Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia smrek   rastúcej na parcele  CKN č. 7084/3  v k.ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.1.2015.

 


 
 

Výrub dreviny Ulica maloveská 47Vytlačiť
 

Výrub Ulica maloveská 47, Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia smrek   rastúcej na parcele  CKN č. 6131/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.2.2015.


 
 

Výrub Ulica J. Francisciho 4, Lučenec Vytlačiť
 

Výrub Ulica J. Francisciho 4, Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia orech  rastúcej na parcele  CKN č. 1068  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.2.2015.


 
 

Výrub dreviny Ulica p. Tótha 41Vytlačiť
 

Výrub Ulica P. Tótha 41, Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia orech  rastúcej na parcele  CKN č. 674  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.2.2015.


 
 

Výrub drevín Ulica slovenskej republiky rád 27Vytlačiť
 

Výrub Ulica Slovenskej republiky rád 27, Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks dreviny druhového zloženia tuja  rastúcej na parcele  CKN č. 6721  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 9.2.2015.


 
 

Výruv drevín Ulica Majakovského Vytlačiť
 

Výrub Ulica Majakovského , Lučenec

 Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks dreviny druhového zloženia breza  rastúcej  v zelenom páse na parcele  CKN č. 6637 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.2.2015.


 
 

Výrub drevín Majakovského 6Vytlačiť
 

Výrub Ulica Majakovského 6 , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín druhového zloženia breza, smreky   rastúcich pri bytovom dome na Ulici V. V. Majakovského č. 6   na parcele  CKN č. 389/1 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.2.2015.


 
 

Výrub dreviny Majakovského 4Vytlačiť
 

Výrub Ulica Majakovského 4 , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny druhového zloženia pagaštan konský rastúci pri bytovom dome na Ulici V. V. Majakovského č. 4   na parcele  CKN č. 389/1 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.2.2015.


 
 

Výrub drevín Haličská cesta Vytlačiť
 

Výrub Haličská cesta , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín rastúcich  na parcele  CKN č. 3864/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.2.2015.


 
 

Výrub drevín Rúbanisko II/23Vytlačiť
 

 

Výrub Rúbanisko II/23, Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 10 ks drevín rastúcich  na parcele  CKN č. 4993/10 a 4993/19  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.2.2015.


 
 

Výrub dreviny Rúbanisko III/11Vytlačiť
 

Výrub Rúbanisko III/11, Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na parcele  CKN č. 7202/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.2.2015.

 


 
 

Výrub dreviny Ulica B. Nemcovej 24Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica B. Nemcovej 24, Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny rastúcej  na parcele  CKN č. 4389/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.2.2015


 
 

Výrub drevín Ulica Dekréta Matejovie Vytlačiť
 

Výrub Ulica Dekréta Matejovie , Lučenec

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 9 ks drevín  rastúcich   na parcele  CKN č. 3998  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.2.2015

 


 
 

Výrub devín Malinovského Vytlačiť
 

 

Výrub Malinovského , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín  rastúcich   na parcele  CKN č. 5277, CKN č. 5285  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.3.2015


 
 

Výrub dreviny Ulica Arm. Gen. Ľ. Svobodu 4 Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 4 , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny  rastúcej   na parcele  CKN č. 346/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.3.2015

 


 
 

Výrub drevín Ulica Hviezdoslavova 33Vytlačiť
 

Výrub Ulica Hviezdoslavova 33 , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 8 ks drevín  rastúcich   na parcele  EKN 6632/1 a EKN 3163  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 2.3.2015

 


 
 

Výrub dreviny Rúbanisko II/26Vytlačiť
 

Výrub Rúbanisko II/26 , Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks dreviny  rastúcej   na parcele  CKN č. 4993/12  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.3.2015


 
 

Výrub drevín Osloboditeľov 2-12 Vytlačiť
 

Výrub Osloboditeľov 2-12, Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín  rastúcich  na parcele  CKN č. 346/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.3.2015


 
 

Výrub drevín Ulica maloveská Vytlačiť
 

Výrub Ulica maloveská  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 14 ks drevín  rastúcich  na parcele  CKN č. 6055/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2015


 
 

Výrub drevín v okolí kaštieľa v Malej Vsi Vytlačiť
 

Výrub v okolí kaštieľa časť  Malá  Ves v  Lučenci

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 9022 m² krovín   rastúcich  na parcelách   CKN č. 6295, 6296, 6297/2, 6787/2, 7586, 7587 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.3.2015


 
 

Výrub drevín Rúbanisko II bl. A vchody 4-9Vytlačiť
 

 

Výrub Rúbanisko II/A vchody č. 4-9  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5 ks drevín  rastúcich  na parcelách   CKN č. 4995/13, 4995/9, 4995/25, 4995/23  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.3.2015


 
 

Výrub drevín Ulica partizánska 3-13 Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica partizánska vchody 3-13  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 23 ks drevín  rastúcich  na parcelách   CKN č. 2643/3, 2643/4, 2643/5, 2643/6, 2643/4 v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.3.2015

 


 
 

Výrub drevín Ulica J. Bottu 1-3Vytlačiť
 

Výrub Ulica J. Bottu 1-3  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5 ks drevín  rastúcich  na parcele   CKN č. 346/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.3.2015

 


 
 

Výrub drevín Ulica K. Banšela 6Vytlačiť
 

Výrub Ulica K. Banšela  6  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2 ks drevín  rastúcich  na parcele   CKN č. 316  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.3.2015


 
 

Výruv drevín Ulica Čajkovského 9Vytlačiť
 

Výrub Ulica Čajkovského 9  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 6633/6  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.3.2015


 
 

Výrub dreviny Ulica Mládežnícka 16Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica mládežnícka 16  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 1201  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2015


 
 

Výrub drevín Ulica Ľ. Podjavorinskej Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica Ľ. Podjavorinskej   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3 ks drevín   rastúcich   na parcele   CKN č. 3734  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2015

 


 
 

Výrub dreviny Slovenskej republiky rád 2Vytlačiť
 

 

Výrub Slovenskej republiky rád 2  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 6720  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2015

 


 
 

Výrub dreviny Ul. M. Rázusa 19Vytlačiť
 

Výrub Ulica M. Rázusa 19  Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 2155/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2015

 


 
 

Výrub dreviny Ulica Vajanského 71AVytlačiť
 

Výrub Ulica Vajanského 71A   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 1438  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.4.2015


 
 

Výrub dreviny Ulica novohradská 10Vytlačiť
 

 

Výrub Ulica novohradská 10   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 2645/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.4.2015


 
 

Výrub dreviny Ulica Jókaiho 8Vytlačiť
 

Výrub Ulica Jókaiho 8   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks drevina   rastúca  na parcele   CKN č. 1856/138  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.4.2015

 


 
 

Výrub drevín na parcele EKN č. 3044/1Vytlačiť
 

Výrub krovín na parcele EKN 3044/1

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 450 m² krovín  rastúcich  na parcele   EKN č. 3044/1  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.4.2015


 
 

Výrub dreviny Ulica Gorkého 2Vytlačiť
 

Výrub Ulica Gorkého 2   Lučenec

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods. 3 zákona

č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1 ks smrek   rastúci  na parcele   CKN č. 3351/2  v k. ú. Lučenec.

Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 15.4.2015


 
 

Výrub Ul.MieruVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks breza rastúcich na parcele KN –C č.2202/3 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Mieru, z dôvodu rozšírenia parkoviska.. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.9.2014.

 
 

Výrub Rúbanisko III/46Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 2ks hlošina úzkolistá rastúcich na parcele KN –C č.7202/2 v k.ú.Lučenec, v lokalite Rúbanisko III/46, z dôvodu ohrozovania zdravia. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 29.9.2014.

 
 

Výrub K.BanšelaVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 2ks breza a 1ks javor rastúcich na parcele KN –C č.316 v k.ú.Lučenec, v lokalite K.Banšela č.4, z dôvodu ohrozovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.10.2014.

 
 

Výrub Novohradská 30Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia 3ks smrek a 1ks tuja rastúcich na parcele KN –C č.2645/4 v k.ú.Lučenec, v lokalite Novohradská č.30, z dôvodu ohrozovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.10.2014.

 
 

Výrub Ul.Mieru č.8Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia 2ks borovica, 1ks čerešňa, a 1ks smrek rastúcich na parcele KN –C č.2136,2138/1 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Mieru č.8, z dôvodu ohrozovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 22.10.2014.

 
 

Výrub Poľná 11Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks tuja, rastúcich na parcele KN –C č.6677 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Poľná č.11, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.10.2014.

 
 

Výrub L.Svobodu 7-13Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 2ks čerešňa a 1ks breza, rastúcich na parcele KN –C č.636/1 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.L.Svobodu 7-13, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 11.11.2014.

 
 

Výrub SRR č.7Vytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 2ks lipa, rastúcich na parcele KN –E č.2681/1 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.SRR č.7, z dôvodu poškodzovania majetku. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 3.12..2014.

 
 

Výrub Lehára a B.NemcovejVytlačiť
 

Predmet konania Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 5ks drevín druhového zloženia 4ks javor a 1ks lipa rastúcich na parcele KN –C č.4041/2 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Lehára a B.Nemcovej, z dôvodu poškodzovania majetku a plánovanej rekonštrukcie oplotenia. Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.6.2014.

 
 

Výrub drevín Mieru 42Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia  1ks topoľ, 1ks jaseň  na parcele KN č.2585/1 v k.ú Lučenec v lokalite Mieru č.42 z dôvodu spôsobenia škody na kanalizácii..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014.


 
 

Výrub Mlynská č.30Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia  1ks smrek, 1ks tuja  na parcele KN č.4190  v k.ú Lučenec v lokalite Mlynská 30, z dôvodu poškodzovania majetku..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014.


 
 

Výrub ĽadovoVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 9ks drevín druhového zloženia  9ks borovica  na parcele KN č.7249  v k.ú Lučenec v lokalite Ľadovo, z dôvodu poškodzovania majetku..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014.


 
 

Výrub HviezdoslavovaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia  1ks javor  na parcele KN č.6639  v k.ú Lučenec v lokalite Hviezdoslavova ul., z dôvodu  zamedzovania prístupu do garáže.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014.


 
 

Výrub drevín Rúbanisko III/7Vytlačiť
 

Predmet konania
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody  a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks breza rastúcich na parcele KN č.7203/11 v k.ú. Lučenec v lokalite Rúbanisko III/7, z dôvodu poškodzovania kanalizačnej prípojky.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014


 
 

Výrub drevín Haličská cesta č.8Vytlačiť
 

Predmet konania
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 1ks jabloň, 1ks tuja, 1ks smrek rastúcich na parcele KN č.4012 v k.ú. Lučenec v lokalite Haličská cesta č.8, z dôvodu realizácie prístavby.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014


 
 

Výrub drevín -BegovaVytlačiť
 

Predmet konania
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  smrek rastúcich na parcele KN č.41 v k.ú. Lučenec v lokalite Ul.Begova , z dôvodu  poškodzovania majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2014


 
 

Výrub PodjavorinskáVytlačiť
 

Predmet konania
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks breza,  rastúcich na parcele KN č. 5692/21 v k.ú. Lučenec v lokalite Podjavorinská ul., z dôvodu  poškodzovania majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.3.2014


 
 

Výrub -Horná SlatinkaVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 282ks drevín druhového zloženia 160ks dub,  27ks borovica, 15ks gaštan, 21ks smrekovec, 36ks javor,13ks agát, 10ks topoľ a 3,5 ha krovín rastúcich na parcele KN č.780/1 a KN č.782   v k.ú.Opatová, v lokalite Horná Slatinka,  z dôvodu  Nájomnej  zmluvy na  poľnohospodárske účely.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 19.3.2014.


 
 

Výrub ČajkovskéhoVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia 1ks smrek rastúci na parcele KN č.180   v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Čajkovského., z dôvodu poškodzovania majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.3.2014.


 
 

Výrub KomenskéhoVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia 1ks lipa rastúcej na parcele KN č.6698/5 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Komenského, z dôvodu  rekonštrukcie komunikácie.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.3.2014.


 
 

Výrub RádayhoVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks jaseň rastúcich na parcele KN-E č.3158 v k.ú.Lučenec, v lokalite Ul.Rádayho, z dôvodu  rekonštrukcie komunikácie.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.3.2014.


 
 

Výrub - Fiľakovská cestaVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 33ks drevín druhového zloženia 2ks lipa malolistá, 3ks tuja západná, 5ks javorovec jaseňolistý, 3ks topoľ čierny, 3ks borovica lesná, 5ks smrek pichľavý, 4ks javor horský, 4ks smrek obyčajný, 4ks javor mliečny rastúcich na parcele KN –C č.373,371/1,371/4,375  v k.ú.Lučenec, v lokalite Fiľakovská cesta, z dôvodu  rekonštrukcie objektu.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2014


 
 

Výrub GorkéhoVytlačiť
 

Predmet konania
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v platnom znení Vás upovedomujeme o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a  krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 2ks topoľ rastúcich na parcele KN –C č.3525 v k.ú.Lučenec, v lokalite Gorkého, z dôvodu  poškodzovania majetku.
Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.4.2014


 
 

Výrub drevín -Nám.republiky -GALÉRIAVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu podľa prílohy  na parcele .KN č.2655/4, 2655/5 a 2655/6  v k.ú Lučenec v lokalite Námestie Republiky z dôvodu výstavby OC GALÉRIA Lučenec..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 12.2.2014.


 
 

Výrub dreviny - Železničná č.4Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia  1ks lipa  na parcele .KN č. 1766  v k.ú Lučenec v lokalite  Železničná č.4 z dôvodu poškodzovania majetku.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.2.2014.


 
 

Výrub drevín - Haličská ul.Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia  2ks borovica, 1ks pagaštan, 1ks javor  na parcele KN č. 3864/2 v k.ú Lučenec v lokalite  Haličská ul. z dôvodu  ohrozovania bezpečnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.2.2014.


 
 

Výrub drevín Gemerská a JiráskovaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia  3ks topoľ, 1ks lipa  na parcele KN č.662/3 a 2189/3 v k.ú Lučenec v lokalite  Gemerská a Jiráskova z dôvodu  ohrozovania bezpečnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.2.2014.


 
 

Výrub drevín - Mikušovská cesta č.17Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 6ks drevín druhového zloženia  6ks  topoľ na parcele .KN -C  č.1271/13, 1275/1, 1277 v k.ú Lučenec v lokalite Mikušovská cesta č.17 z dôvodu  ohrozovania majetku.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.1.2014.


 
 

Výrub drevín - Cintorínska ul.Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia  2ks agát a 2ks javor na parcele .KN -C  č.2937/1 v k.ú Lučenec v lokalite Cintorínska ul. z dôvodu  technickej vybavenosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 28.1.2014.


 
 

Výrub drevín -Námestie Republiky -parkoviskoVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 7ks drevín druhového zloženia  2ks smrek a 5ks borovica,  7ks kríkov -  2ks juniperus , 4ks kalina, 1ks dulovec a spiraea 18m² na parcele KN -C  č.3179/1  v k.ú Lučenec v lokalite Námestie Republiky z dôvodu  rozšírenia parkoviska.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.1.2014.


 
 

Výrub drevín - Nám.republiky-rozšírenie parkoviska -oprava č.parcelyVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 7ks drevín druhového zloženia  2ks smrek a 5ks borovica,  7ks kríkov -  2ks juniperus , 4ks kalina, 1ks dulovec a spiraea 18m² na parcele .KN č.2670  v k.ú Lučenec v lokalite Námestie Republiky z dôvodu  rozšírenia parkoviska.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 31.1.2014.


 
 

Výrub SRR č.11 Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  tuja  na parcele  č.KN  č.1036 v k.ú Lučenec v lokalite SRR č.11 z dôvodu  poškodzovania majetku.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.1.2014.


 
 

Výrub SRR č.20Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia 1ks  tuja a 3ks smrek na parcele  č.KN  č.1164  a 1165 v k.ú Lučenec v lokalite SRR č.20 z dôvodu  poškodzovania majetku.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.1.2014.


 
 

Výrub drevín Rúbanisko II.Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 38ks drevín druhového zloženia 14ks  topoľ, 11ks smrek, 7ks tuja, 1ks breza, 5ks borovica na parcele  č.KN  č.4996/5, 4996/6, 4996/4, 4996/3  v k.ú Lučenec v lokalite Rúbanisko II z dôvodu  rekonštrukcie objektu.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 17.1.2014.


 
 

Výrub cintorínVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  lipa  na parcele  č.KN  č.1542/1 v k.ú Lučenec v lokalite cintorín z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.12.2013.


 
 

Výrub B.Nemcovej č.28Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  orech  na parcele  č.KN  č.4405/1 v k.ú Lučenec v lokalite B.Nemcovej č.28 z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.12.2013.


 
 

Výrub M.Rázusa 29Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  borovica  na parcele  č.KN  č.6615 v k.ú Lučenec v lokalite M.Rázusa 29 z dôvodu  ohrozovania bezpečnosti..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.12.2013.


 
 

Výrub AdyhoVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  smrek  na parcele  č.KN  č.447/1 v kú Lučenec v lokalite Adyho  z dôvodu  výstavby garáží.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.11.2013.


 
 

Výrub Partizánska 4Vytlačiť
 


 
 

Výrub Partizánska 4Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  jaseň  na parcele  č.KN  č.3382/1 v kú Lučenec v lokalite Partizánska ul.č.1070/4  z dôvodu  ohrozovania nehnuteľnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 13.11.2013.


 
 

Výrub -Továrenská 602Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  smrek  na parcele  č.KN  č.317/32 v kú Opatová v lokalite Továrenská  ul.č.602  z dôvodu  rozšírenia parkoviska .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 14.11.2013.


 
 

Výrub ErenburgovaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 2ks  smrek  na parcele  č.KN  č.2557/1 v kú Lučenec v lokalite Erenburgova  ul.č.26  z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 20.11.2013.


 
 

Výrub Rúbanisko III/22Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks  breza  na parcele  č.KN  č.7202/19 v k.ú Lučenec v lokalite Rúbanisko III/22  z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 27.11.2013.


 
 

Výrub SRR 23Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 2ks  smrek a 1ks tuja  na parcele  č.KN  č.1008 v k.ú Lučenec v lokalite SRR 23  z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.11.2013.


 
 

Výrub AdyhoVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks drevín druhového zloženia 1ks  smrek  na parcele  č.KN  č.447/1 v k.ú Lučenec v lokalite Adyho  z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.11.2013.


 
 

Výrub Rúbanisko III/41Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 8ks drevín druhového zloženia 5ks  smrek a 3ks borovica na parcele  č.KN  č.7202/2 v k.ú Lučenec v lokalite Rúbanisko III  z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 5.12.2013.


 
 

Výrub Štúra 19Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 3ks  smrek  na parcele  č.KN  č.3357 v k.ú Lučenec v lokalite Štúra 19 z dôvodu  poškodzovania majetku. .
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.12.2013.


 
 

výrub drevín - ŠtefánikaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 7ks drevín druhového zloženia 2ks javor a 5ks agát rastúcich  na parcele KN-C č. 2692/1 v k.ú.Lučenec v lokalite M.R.Štefánika  z dôvodu rozšírenia stavby, rozšírenie parkoviska.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.9.2013.


 
 

Výrub drevín - Horná SlatinkaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 6ks drevín druhového zloženia 6ks topoľ  rastúcich  na parcele KN-C č. 764/8 v k.ú. Opatová v lokalite Horná Slatinka  z dôvodu  poškodzovania nehnuteľnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.10.2013.


 
 

Výrub drevín - HviezdoslavovaVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 1ks breza a 1ks javor  rastúcich  na parcele KN-C č. 233 v k.ú. Lučenec v lokalite Hviezdoslavova ul.  z dôvodu  poškodzovania nehnuteľnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 25.10.2013.


 
 

Výrub -kpt.NálepkuVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 2ks topoľ  rastúcich  na parcele KN-C č. 3312/9 v k.ú. Lučenec v lokalite kpt.Nálepku z dôvodu  ohrozovania bezpečnosti.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 4.11.2013.


 
 

Výrub drevín - Uhoľný vrchVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín - Uhoľný vrchVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 19ks drevín druhového zloženia 10ks vŕba, 6ks  agát, 3ks čerešňa  na parcele  č.KN  2649/1 v kú Lučenec v lokalite „Uhoľný vrch“  z dôvodu  sfunkčnenia melioračného kanálu..
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.11.2013.


 
 

Výrub drevín -Park -areál bývalej čistiarneVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 4ks drevín druhového zloženia 1ks vŕba, 2ks hrab, 1ks javor  na parcele  č.KN 4071/2, 4071/3, 4071/4 v kú Lučenec v lokalite Mestský park -areál bývalej práčovne od Tuhárskeho potoka  z dôvodu  bezpečnosti a podnikateľského zámeru.
      Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 7.11.2013.


 
 

Výrub drevín- Nám.republiky č.24Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  4ks drevín druhového zloženia 4ks tuja rastúcich  na parcele KN-C č. 3293/3 v k.ú.Lučenec v lokalite Nám.republiky č.24 ul. z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 10.1.2013.


 
 

Výrub drevín - Garbiarska 13Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  1ks dreviny druhového zloženia smrek rastúcich  na parcele KN-C č. 4131/3 v k.ú.Lučenec v lokalite Garbiarska 13. z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.1.2013.


 
 

Výruby drevín-areál FándlyhoVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  19ks drevín druhového zloženia 15ks jaseň a 4ks breza rastúcich  na parcele KN-C č. 3845 v k.ú.Lučenec v lokalite areálu školy Fándlyho ul.. z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 24.1.2013.


 
 

Výruby drevín-Majakovského 2Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  6ks drevín druhového zloženia 2ks jaseň , 1ks čerešňa, 1ks agát a 2ks borovica rastúcich  na parcele KN-C č. 389/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Majakovského 2,  z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.1.2013.


 
 

Výruby drevín - Opatová -cintorínVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  1ks dreviny druhového zloženia 1ks smrek obyčajný rastúci   na parcele KN-C č. 640/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Opatová - cintorín,  z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 30.1.2013.


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 12ks drevín druhového zloženia 12ks topoľ rastúci  na parcele KN-C č. 5878/9 v k.ú.Lučenec v lokalite Vidinská cesta  z dôvodu ohrozovania  majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 6.3.2013.


 
 

Výrub drevínVytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia 1ks moruša rastúcej  na parcele KN-C č. 586/26 v k.ú.Lučenec v lokalite Gemerská cesta 13  z dôvodu rozšírenia stavby.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 21.3.2013.


 
 

Výrub drevín Nám.republiky 25Vytlačiť
 

Predmet konania

      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín tuja sp.  rastúcich na parcele KN-C č.3293/3 v k.ú.Lučenec v lokalite Nám.republiky č.25 z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín a poškodzovania majetku.

       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.

 


 
 

Výrub drevín _ Wolkra 7Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny smrek  rastúcej na parcele KN-C č.1303/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Wolkra č.7 z dôvodu  zlého zdravotného stavu dreviny a poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Rúbanisko II/73Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny smrek  rastúcej na parcele KN-C č.4999/16 v k.ú.Lučenec v lokalite Rúbanisko II/73 z dôvodu  zlého zdravotného stavu dreviny a poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.
 


 
 

Výrub drevín - Wolkra č.12Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny breza  rastúcej na parcele KN-C č.6674/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Wolkra č.12 z dôvodu  zlého zdravotného stavu dreviny a poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Rúbanisko II/13Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 1ks javor, 1ks smrek, 1ks čerešňa rastúcich na parcele KN-C č.4994/18 v k.ú.Lučenec v lokalite Rúbanisko II/13 z dôvodu  zlého zdravotného stavu drevín.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Rúbanisko II/3Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 1ks dreviny druhového zloženia smrek rastúceho  na parcele KN-C č.4995/14 v k.ú.Lučenec v lokalite Rúbanisko II/3 z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - L.Svobodu 3Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 2ks drevín druhového zloženia 1ks smrek , 1ks hrab  rastúcich  na parcele KN-C č.346/1 v k.ú.Lučenec v lokalite L.Svobodu č.3 z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Rúbanisko I/26Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia topoľ  rastúcich  na parcele KN-C č.5090/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Rúbanisko I/26 z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výruby drevín - Športová ul.Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  10ks drevín druhového zloženia 6ks javor, 2 ks jaseň ,2ks hrab rastúcich  na parcele KN-C č.4893/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Športová ul. z dôvodu umiestnenia stavby.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Pekárenská 2Vytlačiť
 

Predmet konania
      Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších  predpisov v rozsahu  5ks drevín druhového zloženia 5ks topoľ rastúcich  na parcele KN-C č. 6727/1 v k.ú.Lučenec v lokalite Pekárenská ul. z dôvodu poškodzovania majetku.
       Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 23.11.2012.


 
 

Výrub drevín - Lúčna 4Vytlačiť
 

    Predmet konania

           Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v rozsahu 3ks drevín druhového zloženia 1ks vŕba, 1ks topoľ, 1ks smrek rastúcej na parcele KN-C č.4059 v k.ú.Lučenec v lokalite Lúčna č.4 z dôvodu celkového nepriaznivého zdravotného stavu drevín,  možnosti spôsobenia škody na majetku  a bezpečnosti osôb.

              Lehota na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania sa stanovuje do 16.11.2012.


 
 
English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka