Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Žiadosti, tlačivá, formuláre

Miestne dane a poplatky

Formuláre k miestnym daniam - všetky druhy - daň z nehnuteľností, pes, nevýherný prístroj, predajný automat
 01_priznanie_komplet_tlacivo.pdf (1023.6 kB) (1023.6 kB)

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO
 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO.pdf (73.5 kB) (73.5 kB)

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO
 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO.docx (19.6 kB) (19.6 kB)

Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO
 Oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - FO.odt (8.2 kB) (8.2 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO.pdf (134.4 kB) (134.4 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO.docx (20.1 kB) (20.1 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - FO.odt (8.6 kB) (8.6 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO
 Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO.pdf (74.2 kB) (74.2 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO
 Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO.docx (21.2 kB) (21.2 kB)

Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO
 Oznámenie o zániku poplatkovej povinnosti k poplatku KO.odt (8.1 kB) (8.1 kB)

Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO
 Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO.pdf (88.6 kB) (88.6 kB)

Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO
 Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO.docx (29.6 kB) (29.6 kB)

Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO
 Žiadosť o zníženie_ odpustenie poplatku za KO.odt (17.2 kB) (17.2 kB)

Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO
 Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO.docx (18.6 kB) (18.6 kB)

Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO
 Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO
 Oznámenie vzniku_zániku poplatkovej povinnosti za komunálny odpad - PO.odt (9.5 kB) (9.5 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.pdf (99.9 kB) (99.9 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.docx (19 kB) (19 kB)

Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO
 Oznámenie zmeny poplatkovej povinnosti k poplatku za komunálny odpad - PO.odt (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018
 Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018.pdf (71.2 kB) (71.2 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018
 Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018.docx (18.4 kB) (18.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018
 Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva_2018.odt (9.5 kB) (9.5 kB)

Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za KO
 Žiadosť o zníženie odpustenie poplatku za KO.pdf (148.8 kB) (148.8 kB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania
 Potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania.pdf (92.8 kB) (92.8 kB)

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
 Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie
 Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.docx (13.8 kB) (13.8 kB)

Právo

Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka
 Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka.docx (14.5 kB) (14.5 kB)

Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka
 Žiadosť podľa § 3 resp § 5 Občianskeho zákonníka.pdf (294 kB) (294 kB)

Sociálne služby

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.pdf (102.9 kB) (102.9 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.docx (22.1 kB) (22.1 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS
 Žiadosť o posúdenie odkázanosti na SS.odt (20.7 kB) (20.7 kB)

žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS
 žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS.pdf (95.3 kB) (95.3 kB)

žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS
 žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS.docx (22.7 kB) (22.7 kB)

žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS
 žiadosť o opätovné posúdenie odkázanosti na SS.odt (19.7 kB) (19.7 kB)

Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť
 Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť.pdf (120.9 kB) (120.9 kB)

Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť
 Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť.docx (16.7 kB) (16.7 kB)

Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť
 Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť.odt (12.2 kB) (12.2 kB)

Lekársky nález
 Lekarsky_nalez.pdf (183.2 kB) (183.2 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie.doc (44.5 kB) (44.5 kB)

Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie a signalizácia potreby pomoci
 Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby monitorovanie.pdf (125.2 kB) (125.2 kB)

Žiadosť o požičanie pomôcok
 Ziadost o pozicanie pomocky.doc (52.5 kB) (52.5 kB)

Žiadosť o požičanie pomôcok
 Ziadost o pozicanie pomocky.pdf (76.9 kB) (76.9 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby monitorovanie
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa monitorovanie.doc (39.5 kB) (39.5 kB)

Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby monitorovanie
 Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa monitorovanie.pdf (117.2 kB) (117.2 kB)

Sociálna pomoc

Ziadost_o_zrusenie_súhlasu na trvalý pobyt
 Ziadost_o_zrusenie_súhlasu na  trvalý pobyt.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

Ziadost_o súhlas na_prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt
 Žiadosť o súhlas na prihlásenie na trvalý - prechodný  pobyt - VZN - 6-2014.pdf (69.3 kB) (69.3 kB)

Ziadost_o súhlas na_prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt
 Ziadost_o_súhlas na prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt -VZN  7-2012.pdf (69.9 kB) (69.9 kB)

Ziadost_o súhlas na_prihlasenie_na_trvaly-prechodny_pobyt
 Ziadost_o_súhlas na prihlasenie_na_trvalý-prechodný _pobyt - VZN 6-2012.pdf (70.1 kB) (70.1 kB)

Žiadosť o nájomný byt s podporou štátu
 Žiadosť o nájomný byt s podporou štátu.pdf (219.5 kB) (219.5 kB)

Žiadosť o nájom bytu v dome osobitného určenia
 Príloha č.9-žiadosť o nájom bytu OS a v dome OS- aktuálne.pdf (217.7 kB) (217.7 kB)

Žiadosť o nájom bytu
 Príloha č.8-žiadosť o nájom bytu, bunky.pdf (195.1 kB) (195.1 kB)

Žiadosť o prechod nájmu bytu
 Prechod nájmu bytu v zmysle Občianskeho zákonníka.rtf (49.1 kB) (49.1 kB)

Žiadosť o prenechanie bytu do podnájmu podľa § 719 OZ
 ŽIADOSŤ O PRENECHANIE BYTU DO PODNÁJMU V ZMYSLE  § 719.rtf (95.7 kB) (95.7 kB)

Lekársky nález (ako príloha k žiadosti o nájom v byte OS)
 Príloha č.7-Lekarsky nalez.rtf (35.7 kB) (35.7 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 Žiadosť o jednorazovú davku.doc (67 kB) (67 kB)

Žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy
 ŽIADOSŤ O OBNOVENIE NÁJOMNEJ ZMLUVY.rtf (90.9 kB) (90.9 kB)

Vyjadrenie k dochádzke do školy
 Vyjadrenie k dochádzke do školy.doc (26 kB) (26 kB)

Čestné prehlásenie- príloha k žiadosti o jednorázovú dávku v hmotnej núdzi
 Čestné prehlásenie.doc (27 kB) (27 kB)

Potvrdenie o osobnom stretnutí (ako príloha k príspevku na dopravu)
 Príloha č.14-Potvrdenie o osobnom stretnutí.rtf (19.4 kB) (19.4 kB)

Príspevok na dopravu
 Príspevok na dopravu.rtf (95.2 kB) (95.2 kB)

Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov
- príloha Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
 Príloha č.17-Projekt na úpravu a obnovu rodinných pomerov, vrátane bytových a sociálnych pomerov.rtf (90.5 kB) (90.5 kB)

Zúčtovanie fin. príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z rozpočtu Mesta Lučenec
 Príloha č.19-Zúčtovanie fin. príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov rodičov dieťaťa alebo osôb, ktoré sa osobne starajú o dieťa poskytnutého z (27.6 kB) (27.6 kB)

Potvrdenie o podlžnosti na daniach a poplatkoch
 POTVRDENIE o podlznosti na daniach.rtf (45.1 kB) (45.1 kB)

Potvrdenie o podlznosti na daniach blizke osoby
 POTVRDENIE o podlznosti na daniach blizke osoby.rtf (45.6 kB) (45.6 kB)

Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí
 Potvrdenie diagnózy v zozname zdravotných postihnutí.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

Majetok mesta

Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti z majetku mesta Lučenec
 Žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

Žiadosť o súhlas vstupu na Mestský pozemok
 Žiadosť o súhlas vstupu na mestský pozemok.pdf (90.6 kB) (90.6 kB)

Žiadosť o prenájom nebytových priestorov/pozemku
 ziadost o prenajom NB priestorov.pdf (100.6 kB) (100.6 kB)

Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby ako vlastníka susednej nehnuteľnosti
 Žiadosť o súhlas na realizáciu stavby ako vlastníka susednej nehnuteľnosti.pdf (90.8 kB) (90.8 kB)

Žiadosť o vydanie osvedčenia k vzniku vlastníckeho práva
 odd_evidencie4_vydanie_osvedcenia.rtf (5 kB) (5 kB)

Žiadosť o prevod spoluvlastníckeho podielu pozemku
 odd_evidencie5_prevod_spoluvlastnickeho.rtf (4.7 kB) (4.7 kB)

Žiadosť o predaj pozemku pod existujúcu garáž
 Žiadosť o odpredaj pozemku pod garažou.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

Postup pri vybavovaní umiestnenia reklamy
 Reklamy postup.pdf (85.4 kB) (85.4 kB)

Oddelenie vnútornej správy

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov
 Žiadosť o vydanie súhlasu obce.odt (11.8 kB) (11.8 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov
 Žiadosť o vydanie súhlasu obce.pdf (149.3 kB) (149.3 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu obce o pobyte cudzincov
 Žiadosť o vydanie súhlasu obce.rtf (66.2 kB) (66.2 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu
 Zrušenie TP - tlačivá.rtf (39 kB) (39 kB)

Objednávka na prenájom veľkej zasadačky v budove Námestie republiky č.26
 Objednávka zasadačky.rtf (8.8 kB) (8.8 kB)

Cenník za prenájom veľkej zasadačky v budove č.súp.315, Námestie republiky č.26 v Lučenci
 Cenník.pdf (34.5 kB) (34.5 kB)

Foto
veľkej zasadačky v budove č.súp.315, Námestie republiky č.26 v Lučenci
 3.jpg (317.7 kB) (317.7 kB)

Matrika

1 Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov
 1 Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

2. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 2. Určenie 2. a 3. mena pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (25.4 kB) (25.4 kB)

3. Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu
 3. Určenie 2. a 3. mena pre plnoletú osobu.pdf (14.2 kB) (14.2 kB)

4. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
 4. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.3 kB) (20.3 kB)

5. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 5. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (27.7 kB) (27.7 kB)

6. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu
 6. Zmena slovenského mena na cudzojazyčný ekvivalent pre plnoletú osobu.pdf (15.3 kB) (15.3 kB)

7. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov
 7. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.1 kB) (20.1 kB)

8. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana
 8. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov - dvojstrana.pdf (27.4 kB) (27.4 kB)

9. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu
 9. Zmena cudzojazyčného mena na slovenský ekvivalent pre plnoletú osobu.pdf (13 kB) (13 kB)

10. Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov
 10. Zmena mena osvojenca súhlasným vyhlásením rodičov.pdf (23 kB) (23 kB)

11. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva
 11. Prijatie predošlého priezviska po rozvode manželstva.pdf (18.1 kB) (18.1 kB)

12. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15 rokov
 12. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa do 15 rokov.pdf (20.9 kB) (20.9 kB)

13. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa od 15 do 18 rokov
 13. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre maloleté dieťa  od 15 do 18 rokov.pdf (25.7 kB) (25.7 kB)

14. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu
 14. Oznámenie o zrušení zápisu 2. alebo 3. mena v knihe narodení pre plnoletú osobu.pdf (16.1 kB) (16.1 kB)

Oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Oznámenie o konaní športového podujatia
 Oznámenie o konaní športového podujatia.pdf (200.2 kB) (200.2 kB)

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia.pdf (271.1 kB) (271.1 kB)

Referát školstva

Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy
 ziadost_o_prijatie_do_ms.pdf (45 kB) (45 kB)

Priháška do detských jaslí
 Prihláška do DJ.rtf (39.7 kB) (39.7 kB)

Potvrdenie o návšteve školy
 Potvrdenie_o_navsteve_skoly.pdf (73.7 kB) (73.7 kB)

Oznámenie o zanedbaní povinnej školskej dochádzky
 Oznamenie o zanedbavani PSD.pdf (81.7 kB) (81.7 kB)

ZPOZ

Podklad pre obrad - pohreb
 Príloha č.5-obrad-pohreb.pdf (104.4 kB) (104.4 kB)

Uvítanie dieťaťa do života
 tlačivá-Obrad uvítanie dieťaťa do života.pdf (77.4 kB) (77.4 kB)

Dotácie

Tlačivo na dotácie - šport
 tlacivo_sport_dotacie_nove 18.pdf (122.2 kB) (122.2 kB)

Tlačivo na dotácie - šport
 tlacivo_sport_dotacie_nove 18.docx (26.4 kB) (26.4 kB)

Tlacivo sport dotacie nove
 Tlacivo sport dotacie 2016.pdf (258.8 kB) (258.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Lučenec
 Žiadosť o dotáciu - sociálna oblasť.pdf (50.7 kB) (50.7 kB)

Referát stavebného poriadku a územného plánu

Ohlásenie udržiavacích prác
 udržiavacie práce.doc (37 kB) (37 kB)

Ohlásenie udržiavacích prác
 udržiavacie práce.pdf (82.6 kB) (82.6 kB)

Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta LC k zmene účelu užívania stavby
 Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta LC k zmene účelu užívania stavby.doc (28 kB) (28 kB)

Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta LC k zmene účelu užívania stavby
 Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta LC k zmene účelu užívania stavby.pdf (68.6 kB) (68.6 kB)

žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby
 žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby.doc (27 kB) (27 kB)

žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby
 žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby.pdf (66.4 kB) (66.4 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF.doc (26 kB) (26 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 Žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF.pdf (65.5 kB) (65.5 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene účelu stavby
 Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene účelu stavby.doc (27 kB) (27 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene účelu stavby
 Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene účelu stavby.pdf (67.9 kB) (67.9 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN Mesta Lučene
 Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN Mesta Lučenec.doc (26 kB) (26 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN Mesta Lučene
 Žiadosť o vydanie stanoviska z hľadiska ÚPN Mesta Lučenec.pdf (68 kB) (68 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby.doc (26.5 kB) (26.5 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
 Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby.pdf (67 kB) (67 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 drobná stavba.pdf (68.9 kB) (68.9 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 drobná stavba.odt (18.9 kB) (18.9 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 stavebné úpravy.pdf (74.8 kB) (74.8 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 stavebné úpravy.odt (18.5 kB) (18.5 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z PPF.pdf (57.8 kB) (57.8 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k vyňatiu pôdy z PPF
 žiadosť o vydanie stanoviska k vyňatiu z PPF.odt (14.7 kB) (14.7 kB)

Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta Lučenec k zmene účelu užívania stavby
 Príloha č.7-žiadosť o povolenie v zmene užívania stavby.pdf (101 kB) (101 kB)

Žiadosť o stanovisko k súladu s ÚP mesta Lučenec k zmene účelu užívania stavby
 Príloha č.7-žiadosť o povolenie v zmene užívania stavby.odt (17.8 kB) (17.8 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie.rtf (61 kB) (61 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Príloha č.6-žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
 Príloha č.6-žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením.odt (20.1 kB) (20.1 kB)

Žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby
 Žiadosť o povolenie v zmene užívania stavby.rtf (46.3 kB) (46.3 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby, určení veku stavby
 žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby.pdf (60.2 kB) (60.2 kB)

Žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby, určení veku stavby
 žiadosť o vydanie potvrdenia o ukončení stavby.odt (15.9 kB) (15.9 kB)

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
 Ziadost o povolenie informacneho zariadenia.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby.rtf (48.4 kB) (48.4 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Príloha č.9-návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf (103.3 kB) (103.3 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Príloha č.9-návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.odt (18 kB) (18 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby
 Príloha č.10-návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby.pdf (95 kB) (95 kB)

Návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby
 Príloha č.10-návrh na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby.odt (19.2 kB) (19.2 kB)

Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 Príloha č.12-vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností.doc (26 kB) (26 kB)

Prehlásenie stavebného dozora
 Príloha č.13-prehlásenie stavebného dozora a zhotoviteľa.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

Prehlásenie zhotoviteľa
 Príloha č.14-prehlásenie zhotoviteľa.doc (21.5 kB) (21.5 kB)

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy
 Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy.doc (24.5 kB) (24.5 kB)

Referát investícií a stratégie

Prihláška na jarmok
 Prihláška na jarmok.rtf (84.7 kB) (84.7 kB)

Prihláška na jarmok
 Prihláška na jarmok.pdf (77 kB) (77 kB)

Oznámenie o zriadení prevádzkarne
 Oznámenie o zriadení prevádzkarne.pdf (72.4 kB) (72.4 kB)

Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času
 Žiadosť o zmenu predajného, prevádzkového času.pdf (38.1 kB) (38.1 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkovej jednotky
 Oznámenie o zrušení prevádzkovej jednotky.pdf (36.7 kB) (36.7 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na ambulantný predaj
 Žiadosť o vydanie potvrdenia na ambulantný predaj.pdf (42 kB) (42 kB)

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf (47.2 kB) (47.2 kB)

Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR
 Žiadosť o zrušenie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR.pdf (31.3 kB) (31.3 kB)

Oddelenie dopravy a životného prostredia

Oznámenie údajov o prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Príloha č.9-oznámenie údajov o MZZO.doc (115.5 kB) (115.5 kB)

Žiadosť o umiestnenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Príloha č.8-žiadosť o stanovisko k inštalácii technologických celkov MZZO.doc (52 kB) (52 kB)

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
 Ziadost_o_vyrub_drevin.pdf (83 kB) (83 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na užívanie verejného priestranstva
 Ziadost_o_vydanie_povolenia_na_uzivanie_verejneho_priestranstva.pdf (75.7 kB) (75.7 kB)

Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravných zariadení
 Ziadost_o_urcenie_dopravneho_znacenia_a_dopravnych_zariadeni.pdf (75.6 kB) (75.6 kB)

Žiadosť o povolenie rozkopávky, pretláčania, resp. uzávierky a obchádzky miestnej komunikácie
 Ziadost_o_povolenie_rozkopavky_pretlacania.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

Žiadosť o povolenie pripojenia pozemnej komunikácie, resp. zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 Ziadost_o_povolenie_pripojenia_pozemnej_komunikacie.pdf (77.8 kB) (77.8 kB)

English version
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka